Evoluții pe plan local
BNR încetinește ritmul

Notă informativă lunară pregatită de NN Investment Partners - Ecaterina Biris, Portfolio Manager Equity

Banca Națională a României a crescut rata de dobândă de referință cu 0.50pp pana la 6.75%, deși conform ultimei prognoze inflația va continua să crească spre sfârșitul anului iar începând cu trimestrul 1 al anului 2023 să urmeze o traiectorie gradual descrescătoare continuând totuși să se situeze în afara intervalului de acceptare de +/- 1 pp de la ținta de 2.5% pentru întreaga perioadă de prognoză. În această analiză economiștii BNR au luat în calcul ridicarea plafonării pentru prețurile la gaze naturale și electricitate în 2023. Ulterior, guvernul României a anunțat decizia de a păstra schema de plafonare până în 2025..

Starea economiei românești și a celei globale este dinamică și la fel cum există mulți factori ce duc la presiuni inflaționiste precum amplificarea războiului din Ucraina, agravarea crizei energiei sau diferite șocuri de natura ofertei la fel există și factori ce pot îngreuna procesul de transmisie a costurilor de producție ridicate în prețurile finale precum o încetinire agresivă a cererii. Astfel considerăm că BNR va rămâne vigilentă și va reacționa în funcție de dinamica economiei și la deciziile principalelor bănci centrale atât din regiune cât și din SUA și zona Euro.

Inflația a scăzut ușor în luna octombrie de la 15.9% la 15.3% datorită efectului de bază și a unei presiuni mai reduse din partea prețurilor la carburanți. O diferență față de alte perioade și semnificativă pentru populație și puterea de cumpărare a acesteia este rapiditatea cu care prețurile ridicate la materii prime au fost transferate către consumatorul final. Inflația pentru produsele alimentare a fost de 20.6% accelerând de la 19.1% în luna septembrie.

Sentimentul global de risk-on (fenomenul când investitorii preferă activele cu risc mai ridicat) s-a resimțit și asupra pieței locale, randamentele obligațiunilor românești înregistrând scăderi semnificative. Obligațiunile emise de Guvernul României cu o maturitate de 10 ani au scăzut de la începutul lunii de la 9.3% la 8% la finalul lunii, scăderea a fost și mai accentuată pentru maturități medii de 3-5 ani, randamentele acestora scăzând cu peste 1.5 pp.

Grafic: Evoluția din ultimul an și în ultimii 5 ani ai performanței indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de guvernul României (linia portocaliu) si al indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de statul german (linia albastră). Axa este normalizată la începutul perioadei la valoarea 100.

Sursă date: Bloomberg

Indicele acțiunilor românești a avut de asemenea o performanță bună în luna noiembrie, avansând cu 8.6%. Sectorul bancar a avut cele mai bune evoluții ca urmare a rezultatelor financiare înregistrate peste așteptări. În pofida creșterii ratelor de dobândă, băncile continuă să prezinte portofolii de credite robuste și chiar o creștere a creditării coroborate cu creșterea marjelor de profitabilitate. În cadrul acestei luni, guvernul a decis prin ordonanță de urgență să reglementeze piața de energie până în martie 2025, producătorii fiind obligați să vândă la un preț fix de 450 lei/MWh.

Informațiile cuprinse in acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă, în mod special un prospect, sau o invitație de a negocia, a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzacționare. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. Deși a fost acordată o atenție deosebită conținutului acestui document, nu se acordă nicio garanție, asigurare sau certitudine, expresă sau implicită, în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea lui. Orice informație din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Răspunderea NN Investment Partners (în acest sens folosindu-se denumirea legală a entității NN Investment Partners International Holdings B.V.), a altor societăți sau unități afiliate, a funcționarilor, directorilor sau angajaților acestora nu va putea fi angajată direct sau indirect in ceea ce privește informațiile și/sau recomandările de orice fel incluse în acest document. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilități, directă sau indirectă, pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititori ca rezultat al folosirii acestei publicații sau ca urmare a fundamentării deciziilor investiționale pe informațiile din prezentul document. Investițiile implică risc. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau se poate diminua, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare și in niciun caz nu trebuie considerate astfel. Orice revendicări rezultate din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei clauze de exonerare de răspundere sunt guvernate și interpretate conform legislației olandeze.

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?