SUBIECTUL LUNII ÎN ROMÂNIA ECHILIBRUL ECONOMIC AMENINȚAT DE DEFICITE ÎN CREȘTERE

ECHILIBRUL ECONOMIC AMENINȚAT DE DEFICITE ÎN CREȘTERE

Și în România, anul 2024 va fi un an electoral încărcat, cu 4 runde de alegeri programate: alegeri europene, locale, parlamentare și prezidențiale. România nu a reușit să reducă deficitul bugetar în 2023, în ritmul asumat, estimările pentru sfârșitul anului fiind undeva în jur de 5.5% - 5.7% din PIB. Cu atât mai greu va fi să realizeze consolidarea fiscală în 2024, un an când așteptările indică o creștere economică mai mică.

Recent, România a votat Legea Pensiilor, care prevede ținte ambițioase de creșteri ale pensiilor publice. Deși nu se îndoiește nimeni de necesitatea creșterii pensiilor, în special a pensiilor mici, mai ales în conditiile inflației ridicate din ultima perioadă, capacitatea bugetului României de a susține aceste creșteri de pensii este problematică. În momentul de față, guvernul nu a prezentat încă măsuri credibile pentru a compensa impactul bugetar al majorărilor de pensii planificate. Agențiile de rating apreciază că reforma sistemului de pensii crește riscurile fiscale pe termen mediu, Moody’s estimând că deficitul bugetar va rămâne la 6% în 2024 și 2025, dacă legea pensiilor va fi pusă în aplicare.

În ultimul Raport asupra Inflației, Banca Centrală a identificat de asemenea politica fiscală ca fiind o sursă importantă de incertitudini atât pentru evoluția inflației cât și a economiei. Coordonatele bugetului pentru anul 2024 sunt încă necunoscute. Predictibilitatea și, astfel, eficiența întregului proces de ajustare fiscală depind de transparența autorităților în ceea ce privește setul de măsuri fiscale suplimentare, care ar permite încadrarea, după anul 2024, în țintele asumate în față Comisiei Europene. Un grad ridicat de incertitudine este indus pe de-o parte de necesitatea unor noi măsuri de consolidare fiscală, impuse de țintele prevăzute în procedura de deficit excesiv, și pe de altă parte, de tendințele expansioniste, relevante îndeosebi pe parcursul anului 2024, în contextul calendarului electoral încărcat. Costul de finanțare al deficitului bugetar de către Guvernului României este printre cele mai ridicate din regiune. Materializarea riscurilor fiscal menționate mai sus ar face ca România să continue să se împrumute și în anul 2024 la niveluri mai ridicate.

Grafic: Evoluția randamentului titlurilor de stat cu maturitatea 10 ani în monedă locală, pentru țările din regiune în ultimul an 29-Nov 2022 – 29 Nov 2023 (România - verde, Ungaria – albastru, Cehia – mov, Polonia – portocaliu)

Sursă: Bloomberg la data de 29.11.2023

 

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, sa fie (i) copiata, fotocopiata sau duplicate sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului.

Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile.

Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ.

Orice referire la o anumită companie sau titlu de valoare nu constituie o recomandare de a cumpăra, vinde, deține sau investi direct în companie sau în valorile sale mobiliare. Nu trebuie să presupunem că deciziile de investiții luate în viitor vor fi profitabile sau vor egala performanța titlurilor de valoare discutate în acest document. Data primei utilizari: 13.10.2023 Compliance Code: 338510-OTU-1891465

© 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.

Disclaimer Orice referire la o anumită companie sau titlu de valoare nu constituie o recomandare de a cumpăra, vinde, deține sau investi direct în companie sau în valorile sale mobiliare.