MiFID

  Directiva Europeană 65/2014/UE privind piețele instrumentelor financiare MiFID II (denumita in continuare Directiva MiFID II) a fost implementată începând cu data 3 ianuarie 2018 în toate statele membre ale Uniunii Europene precum și in Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
   
  Obiectivele principale ale Directivei MiFID II sunt protejarea investitorilor, consolidarea competiției în sectorul serviciilor financiare precum și asigurarea unui grad mai mare de transparență pre și post-tranzacționare, care se aplică tuturor locurilor de tranzacționare și are în vedere toate instrumentele financiare și serviciile de investiții.
   
  Conform cerințelor Directivei MiFID II, regăsiți mai jos documentele necesare informării dumneavoastră referitoare la serviciile de investiții și instrumentele financiare oferite de către ING Bank.

  Documentul de prezentare MiFID

  Pentru informații privind ING și serviciile de investiții furnizate, investițiile și strategiile pentru investiții, pentru o mai bună înțelegere a naturii și riscurilor asociate investițiilor în instrumente financiare, consultați "Documentul de prezentare MiFID".

  Descarcă documentul
  Download

  Document cu Informații Esențiale (KID)

  Aceste documente* se adresează companiilor.

  Vă rugăm să vizualizați Documentele cu Informații Esențiale (KID) în limba română pe pagina de Internet www.ingmarkets.com. Vă rugăm să citiți instrucțiunile incluse în documentul “Instrucțiuni cu privire la vizualizarea Documentelor cu Informații Esențiale (KID) pe pagina de Internet https://priips.ingmarkets.com/ ". Acest document poate fi accesat aici (24 mai 2021).


  *Clientul are dreptul să solicite un exemplar tipărit, pe suport hârtie, gratuit, oricând, contactând persoana de legătură de la ING Bank.

  Document de prezentare Costuri si Cheltuieli in avans (Companii)

  ING Bank N.V. (denumită în continuare ING) are obligația să comunice costurile și cheltuielile referitoare la instrumentul financiar și la serviciile de investiții sau auxiliare oferite,  în cazul în care  a) ING recomandă sau comercializează clienților un anumit instrument financiar sau b) ING are obligația de a furniza Documentul cu Informații Esențiale (în limba engleză “Key Information Document”, denumit în continuare KID) clienților. În cazul în care ING nu recomandă sau nu comercializează un anumit instrument financiar sau nu este obligată să furnizeze KID-ul clienților săi, ING va comunica doar costurile și cheltuielile referitoare  la serviciile de investiții sau serviciile auxiliare oferite. 

  În principiu, ING nu comisioneaza separat clienții săi pentru executarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, decât în cazul în care ING stabilește altfel cu clienții. În consecință, ING aplică clienților săi  așa numitele cheltuieli unice (în limba engleză “one-off charges”) sau prețuri finale (în limba engleză “all-în prices”). Vă rugăm să aveți în vedere că aceste cheltuieli unice prezentate în matricile de mai jos sunt determinate pe baza unui profil de client (ex: clienți persoane juridice încadrați în categoria retail, clienți persoane juridice încadrați în categoria professional sau instituții financiare) cu un anumit volum pe un anumit produs. Cheltuielile unice sunt determinate de anumiți factori care includ dar fără a se limita la (a) dimensiunea tranzacției, (b) lichiditate, (c) condițiile pieței, (d) costuri de finanțare, (e) comisioane de compensare și decontare, (f) risc de piață, (g) riscuri de credit și contrapartidă și (h) riscuri operaționale. Pentru tranzacțiile bilaterale extrabursiere (în limba engleză “OTC - over the counter”) costurile și cheltuielile sunt determinate și de prevederile din Anexa Suport Credit (denumită în continuare CSA - în limba engleză “Credit Support Annex”).

  Documentul de prezentare „Costuri și Comisioane în avans(Companii)” descrie costurile unice și prețurile finale afișate în fiecare matrice, acestea incluzând costurile componente: (a) costul de intrare, (b) costul recurent, și (c) costul de ieșire. De asemenea, o scurtă descriere a acestor trei categorii este prezentată în acest document.

  Descarcă documentul

  Vă rugăm să aveți în vedere că documentul cu privire la costurile aferente fondurilor mutuale distribuite persoanelor fizice se găsesc aici; paragraful "Care sunt costurile fiecărui fond?”.

  Politica privind cea mai bună executare și gestionare a ordinelor

  Conform prevederilor Directivei MiFID, în executarea ordinelor clienților săi, ING se asigură că efectuează toți pașii necesari pentru a obține cel mai bun rezultat posibil în pentru aceștia. Află mai multe detalii referitoare la Politica ING Bank de executare a ordinelor.

  Descarcă Documentul Rezumat

  Descarcă documentul

  Politica privind Conflictele de Interese

  Politica privind Stimulentele

  Politica Comercială pentru Operatorul Independent ING

  Politica privind Reclamațiile

  Descarcă documentul

  *) Pentru procesul local de reclamații și petiții vă rugăm să consultați ing.ro, secțiunea Reclamații și petiții aici.

  Persoană / Elemente US

  Condiții Generale pentru Prestarea de Servicii de Investiții Financiare

  Acest document se adresează clienților persoane fizice ce doresc să investească în Fonduri Mutuale.

  Descarcă documentul

  Cerere statut Profesional