Foreign Account Tax Compliance Act / Legea conformității fiscale a conturilor din străinătate

  ING Bank N.V., Sucursala București a fost înregistrată în scopul FATCA la Internal Revenue Service cu statusul Registered Deemed-Compliant - Reporting Model 1. Global Intermediary Identification Number (GIIN) al ING Bank România este 5B7B1V.00000.BR.642. România a ajuns la un acord de fond și a fost de acord să fie inclusă de IRS pe lista țărilor IGA1.

  FATCA este acronimul legii din SUA denumită "Legea conformității fiscale a conturilor străine".

  Conform FATCA, Instituțiile Financiare din afara SUA trebuie:

  • Să identifice și să obțină informații cu privire la clienții și partenerii de afaceri. Aceste informații sunt necesare pentru a stabili care sunt Clienții SUA raportabili;
  • Să raporteze anual informațiile deținute despre clienții raportabili.

  FATCA va afecta orice persoană, fie persoană fizică sau persoană juridică, din SUA sau din afara ei.

  Instituțiile Financiare Străine ("FFI") vor fi cele mai afectate deoarece acestea vor trebui să se conformeze FATCA sau să plătească o penalizare de 30% ce se aplică anumitor surse de venituri din SUA.

  România, precum cele mai multe țări europene, a decis să încheie Acordul interguvernamental ("IGA") pentru a face FATCA aplicabilă în cadrul legislației noastre interne. Negocierile IGA sunt în desfășurare.

  ING România este înregistrată cu statusul Instituție financiară străină participantă ("Participating FFI").

  Nu. FATCA este aplicabilă tuturor Instituțiilor Financiare din afara SUA (Instituții Financiare Străine – "FFI") și altor intermediari financiari. în cazul în care ING România nu ar respecta prevederile FATCA, toate încasările acesteia și ale clienților săi având ca sursă tranzacții efectuate/inițiate din SUA, precum dividende și dobânzi plătite de corporațiile americane, ar fi supuse unei rețineri la sursă de 30%. Prin urmare, ING România, la fel ca și alte bănci din România, a decis implementarea schimbărilor cerute de FATCA. Clienții identificați drept Persoane SUA vor fi raportați către IRS din 2015.

  FATCA introduce drept sancțiune un sistem de impozitare cu reținere la sursă de 30% pentru Plățile supuse reținerilor efectuate către Instituțiile Financiare Străine care nu respectă obligațiile de divulgare impuse de FATCA ("Non-participating Financial Institutions").

  ING România se va conforma cu FATCA. Drept urmare, nu va exista nici un impozit cu reținere la sursă aplicabil clienților noștri.

  • Statele Unite
  • Insulele minore îndepărtate ale SUA
  • Guam
  • Insulele nordice Mariana
  • Puerto Rico
  • Statele Unite, Insulele Virgine
  • Samoa Americană

  Termenul Client Undocumented înseamnă următoarele:

  • Clientul nu a răspuns cererii de informații și termenul limită a fost depășit, SAU
  • Clientul a refuzat să își dea acordul pentru a fi raportat (în cazul țărilor non-IGA); SAU
  • ING FFI nu a putut finaliza analiza în termenul limită; SAU
  • Au fost găsite Indicii SUA referitoare la Client și care nu au fost actualizate sau confirmate.

  ING România nu va avea relații cu Clienții Undocumented noi.

  În cazul în care sunteți persoană sau entitate juridică raportabilă din punct de vedere FATCA, anumite informații cu privire la conturile financiare deținute direct sau indirect de către  rezidenții fiscali străini, vor fi  comunicate autorităților fiscale locale până la dată de 15 mai. 
  Informațiile comunicate vor fi:

  Nume, adresa, jurisdicția de rezidență, număr de identificare fiscală(NIF), data și locul nașterii, necesare identificării persoanei fizice sau a entității ce sunt titulare de cont, dar și cele necesare identificării persoanelor care controlează entitatea (titular de cont , numărul și soldul/valoarea contului inclusiv, în cazul unui cont de investiții, valoarea de răscumpărare, valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant sau, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului sau al perioadei în cauza, valoarea ultimei tranzacții imediat înainte de închiderea contului)

  1. Puteți oricând solicita confirmarea că datele tale sunt prelucrate în scop FATCA.  Menționăm că ING Bank prelucrează datale tuturor clienților săi în scop FATCA conform legislației în vigoare.
  2. Puteți oricând solicita verificarea, rectificarea și actualizarea datelor tale personale în ING Office-ul de care aparții, pentru a te asigura că datele tale sunt corecte. Raportarea către ANAF se va realiza în baza datelor tale comunicate băncii pe parcursul anului 2016, indiferent de situația lor actuală.
  3. Puteți solicita oricând blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii și vă puteți opune prelucrării datelor dvs., exclusiv în cazul în care există un motiv întemeiat şi legitim. Menționăm însă că ING Bank nu prelucrează  decât datele pe care are obligația să le raporteze conform legii și nu le poate bloca, șterge sau anonimiza decât în condițiile încetării relației tale contractuale cu ING Bank, de la data respectivă, datele înregistrate până la momentul respectiv rămânând în obligația de raportare a Băncii.

  *În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor ING Bank.

  Persoane fizice

  Sunteți considerat o Persoană SUA dacă: (a) sunteți rezident SUA sau (b) sunteți cetățean SUA1 sau (c) dețineți/ați deținut o Carte Verde sau (d) ați fost prezent fizic în SUA timp de 31 de zile în anul curent sau 183 de zile într-o perioada de 3 ani (care include anul curent și doi ani anteriori acestuia)2.

  1Sunteti cetățean SUA dacă: (i) v-ați născut în SUA sau (îi) ați fost naturalizat ca cetățean SUA sau (iii) unul dintre părinți este cetățean SUA.

  2Prezenta în SUA este calculată după cum urmează: (i) toate zilele în care ați fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului curent și (îi) 1/3 din zilele în care ați fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului trecut și (iii)1/6 din zilele în care ați fost prezent în SUA în anul anterior celui trecut.

  În cazul în care îndepliniți condițiile aferente statusului de Persoană SUA, puteți fi considerat Rezident SUA în scopuri fiscale. Lista criteriilor indicate mai sus nu este completă, vă rugăm să vizitați www.irs.gov și să verificați dacă vă încadrați la statusul de Persoană SUA și/sau rezident SUA în scopuri fiscale.

  Indiciile SUA sunt indicatori care arata ca o persoana fizica sau persoana juridica poate fi considerata drept o Persoana SUA.

  Pentru Persoane Fizice acestea cuprind:

  • Cetatenie SUA sau Rezidenta SUA (aceasta include detinerea unei Carti Verzi ce permite sederea in SUA ca imigrant),
  • Locul de nastere este SUA,
  • Adresa curenta (postala, de domiciliu, de resedinta, casuta postala sau in atentia) este in SUA,
  • Unica adresa este o adresa asistata sau post-restanta,
  • Un numar de telefon SUA,
  • O procura sau o autorizare de semnatura a fost acordata unei persoane cu adresa din SUA (postala, de domiciliu, de resedinta, casuta postala sau in atentia),
  • Ordine de plata recurente de la un cont ING Romania catre un cont din SUA.

  Avand una dintre aceste Indicii nu inseamna ca o persoana fizica este o Persoana SUA, ci doar ca este necesara o analiza mai amanuntita.

  Numarula de identificare al contribuabilului (TIN) a este numarul de identificare fiscala alocat unei persoane care este a folosit de IRS in administrarea legilor fiscale. Acesta este emis de catre Administratia de Securitate Sociala (si in acest caz se numeste Numar de Securitate Sociala SSN) sau de catre IRS.

  Persoanele SUA sunt si vor fi in continuare binevenite la ING atata timp cat sunt dispusi sa respecte cerintele ING cu privire la documentatia FATCA.

  Nu. Dupa obtinerea cetateniei romane, veti avea cetatenie dubla. Pentru autoritatile fiscale din SUA, veti ramane cetatean SUA atat timp cat nu ati renuntat oficial la cetatenia dvs. SUA. in caz ca renuntati la cetatenia dvs. SUA, trebuie sa puneti la dispozitia ING o Adeverinta de renuntare la cetatenia SUA.

  Se recomanda furnizarea documentelor/adeverintelor solicitate. in cazul in care nu completati formularele corespunzatoare, veti fi considerat un client Undocumented in conformitate cu FATCA. ING Romania va fi obligata sa raporteze conturile dvs. catre IRS.

  Spre deosebire de alte jurisdictii, raspunderea fiscala SUA este atasata cetateniei si nu statutului de rezident, ceea ce inseamna ca cetatenii SUA care locuiesc in strainatate trebuie sa depuna anual declaratiile SUA de venit la nivel global indiferent de locatia de rezidenta.

  Aceasta Data SUA este o procura sau autorizatie de semnatura care este acordata unei persoane cu adresa SUA (postala, de domiciliu, casuta postala sau in atentia).

  Acordarea unei procuri sau autorizatii de semnatura pe un cont unei persoane cu adresa SUA inseamna ca pe contul respectiv vor exista Indicii SUA. Contul va fi considerat un Cont Raportabil SUA si drept urmare va fi raportat catre IRS, cu exceptia cazului in care furnizati documentatia / adeverintele solicitate care sa ateste contrariul.

  Va rugam sa contactati ING Office-ul de care apartineti. in functie de Indiciile SUA din baza de date a ING, va fi necesar sa furnizati informatii suplimentare.

  Nu. Politica ING nu permite furnizarea de servicii de investitii Persoanelor SUA.

  Da. Aveti dubla cetatenie, romana si americana. Prin urmare, sunteti considerat Persoana SUA.

  Puteti gasi informatii suplimentare cu privire la statusul dvs. fiscal pe pagina web a universitatii dvs. sau contactati ambasada SUA care v-a emis viza.

  Ordinele de plata catre un cont din SUA sunt considerate Indicii SUA. Pentru a nu fi raportat in conformitate cu FATCA trebuie sa furnizati documentatie/adeverinte suplimentare.

  Persoane juridice

  Indiciile SUA sunt indicatori care arata ca o persoana fizica sau persoana juridica poate fi considerata drept o Persoana/Entitate SUA.

  Pentru Persoanele juridice acestea sunt:

  • Tara de inregistrare sau rezidenta este Statele Unite ale Americii,
  • Adresa curenta (postala, de domiciliu, casuta postala sau in atentia) este in SUA,

  Avand unul din aceste Indicii nu inseamna ca un cont este detinut de o Entitate SUA, ci doar ca necesita o analiza mai amanuntita.

  O NFFE este o entitate juridica din afara SUA care nu este o institutie financiara. Exista doua categorii NFFE:

  • Active NFFE, sunt entitati implicate in tranzactii active sau afaceri (productie, industrie, service nefinanciare, etc.) unde mai putin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un status FATCA.

  Exemplu: O brutarie fabrica paine si nu are alt venit in afara celui din aceasta activitate.

  • Passive NFFE, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobanzi, chirii, redevente, anuitati). Acesta este un status FATCA.

  Exemplu: O brutarie are un portofoliu larg de investitii si realizeaza venituri mai mari din investitii financiare decat din activitatea de afaceri.

  Acesta este un status FATCA.

  Un Passive NFFE (U.S.-owned) este o Entitate Straina Nefinanciara care are una sau mai multe persoane care controleaza compania considerate Persoane SUA. O persoana care controleaza compania este a o persoana fizica ce exercita control asupra unei entitati.

  in cazul Persoanelor fizice autorizate si a Intreprinderilor individuale, clasificarea FATCA atribuita persoanei care detine afacerea se va atribui si afacerii acestuia.

  Acesta este un status FATCA.

  Termenul Exempt Beneficial Owner inseamna oricare dintre urmatoarele persoane:

  • Orice Guvern strain, orice subdiviziune politica a unui Guvern Strain sau orice agentie detinuta integral sau agentie guvernamentala a unuia sau a mai multora de mai sus; SAU
  • Orice Organizatie Internationala sau orice agentie detinuta integral sau agentie guvernamentala a acesteia; SAU
  • Orice Banca Centrala Straina in cauza, SAU
  • Orice Guvern al unui Teritoriu SUA, SAU
  • Anumite Fonduri de pensie; SAU
  • Entitati detinute integral de unul sau mai multi Proprietari Beneficiari Scutiti; SAU
  • in plus, un Proprietar Beneficiar Scutit include orice persoana considerata un Proprietar Beneficiar Scutit in conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA.

  * Modele IGA se refera la Institutiile Financiare IGA care nu raporteaza, definitia cuprinzand acest status.

  Numarula de Identificare al Angajatorului (EIN) este numarul de identificare fiscala al unei persoane fizice sau al unei alte persoane (indiferent daca este sau nu angajator).

  Termenii Numar de Identificare al Angajatorului si Numarul de Identificare se refera la acelasi numar.

  Formularul de autocertificare FATCA și CRS se va regăsi în două variante de completare:

  a)    Formular de autocertificare FATCA/CRS_inteligent este cel ce conține câmpuri interactive. În funcție de răspunsul tau, anumite câmpuri se vor bloca și se vor evidentia prin fundal gri și/sau vor aparea câmpuri noi de completat și/sau vor rămâne active. 

  Formular de autocertificare FATCA_CRS_inteligent 

  Self-certification FATCA_CRS_smart 

  b)    Dacă nu îl poti completa electronic și ai nevoie să îl completezi în format fizic/printat, formatul în varianta completă cu toate campurile extinse se poate regăsi mai jos (nu conține criterii interactive de selecție, ci sunt afișate toate informațiile). 

  Formular de autocertificare FATCACRS_printat

  Self-Certification FATCACRS_print

  Definițiile complete ale termenilor din formular și instrucțiunile de completare pot fi accesate mai jos :

  Ghid - formular FATCA CRS entitati RO

  Ghid - formular FATCA CRS entitati EN

  Formularul W-9 reprezinta Cererea de Numar de identificare fiscala. Scopul acestuia este de a solicita Numarul de identificare fiscala (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de catre Persoane SUA, persoane fizice sau juridice.

  A se vedea instructiunile de completare a formularului W-9 pe pagina web a IRS https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9.

  Formularul W-8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor si tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN-E. A se vedea instructiunile de completare a formularului W-8BEN pe pagina web a IRS https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben.

  Formularul W-8BEN-E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Institutiile Financiare Straine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Institutii Financiare Straine. Persoanele fizice trebuie să folosească Formularul W-8BEN. Acesta se poate descărca de pe site-ul IRS: https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben-e

  FDAP Income in scop FATCA este venitul fix sau determinabil anual sau periodic, cu exceptia castigurilor obtinute din vanzarea de bunuri imobiliare sau personale (inclusiv discountul de piata si castigurile din optiuni, dar neincluzand discountul emisiunii initiale).

  De exemplu compensatii pentru servicii personale, dividende, dobanzi, pensii si anuitati, pensie alimentara, chirii, altele decat castiguri din vanzarea proprietatilor imobiliare, drepturi de autor etc.

  US Source FDAP inseamna orice venit din sursa US si care se incadraza in definitia de FDAP Income.