Cum funcționează

După livrarea mărfii, documentele comerciale și financiare sunt prezentate de către Vânzător la banca sa, împreună cu instrucțiunile sale cu privire la eliberarea acestor documente către Cumpărător. Banca Vânzătorului remite aceste documente și instrucțiuni către Banca Cumpărătorului, care, la rândul său, îl va notifica pe Cumpărător.

Instrucțiunile referitoare la eliberarea documentelor:

 • Documente contra Plata (D/P),
 • Documente contra Acceptare (D/A);

Banca Cumpărătorului are doar rolul de intermediar în decontarea tranzacției:

 • urmează instrucțiunile Vânzătorului cu privire la încasarea contravalorii documentelor prezentate sau la obținerea angajamentului Cumpărătorului de a le plăti la scadență
 • fără obligația de a verifica conținutul documentelor
 • fără obligația de a efectua plata în cazul în care Cumpărătorul refuză să plătească
 • fără răspunderea sau obligația de a întreprinde acțiuni în legătură cu mărfurile/serviciile.

Cadrul legal: Regulile Uniforme pentru Incassouri (URC522) - Publicația nr.522 emisa in 1995 de C.I.C. Paris & legea națională aplicabilă.

Avantaje

 •  Acoperă riscul de neplată într-o mai mare măsură decât plata după livrare (prin ordin de plată);
 • Cumpărătorul nu are nevoie de facilitate de credit la banca sa;
 • Comisioane bancare mai mici comparativ cu alte modalități de plată documentare;
 • Simplitate in utilizare;
 • Control asupra tranzacției prin documentul ce conferă posesorului dreptul de a intra în posesia mărfii: conosamentul maritim (‘Bill of Lading’);
 • Cambia acceptata de către tras devine titlu executoriu (fiind tratată in concordanță cu legea națională aplicabilă situațiilor specifice acestui instrument).