Cum funcționează

Spre deosebire de Acreditivul Documentar, Acreditivul ‘Standby’ nu este principalul mecanism de plată al tranzacției comerciale la care se referă, întrucât el îndeplinește doar rolul unui instrument de garantare, similar Scrisorii de Garanție Bancare. Beneficiarul utilizează acest tip de acreditiv în limita sumei menționate în acest instrument, numai în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către Ordonator.

pachet cont curent - ING Profesional

Poate fi emis la solicitarea Cumpărătorului sau a Vânzătorului, în funcție de riscul pe care trebuie să-l acopere angajamentul de plată al Băncii Emitente (riscul de neplată sau riscul de execuție); 

cost pachet cont curent - ING Profesional

Poate adopta formatul de baza al unui AD (acreditiv ‘comercial’) – mesaj SWIFT (MT700);

mobile banking cont curent - Pachet ING Profesional

Are un caracter condiționat și documentar, plata fiind efectuată de către Banca Emitentă numai la primirea documentelor solicitate în acest tip de acreditiv, prezentate de către Beneficiar în conformitate cu termenele și condițiile acestuia; 

Cadrul legal: Regulile si Uzanțele Uniforme pentru Acreditivele Documentare (UCP600) -Publicația nr.600 emisa in 2007 de C.I.C. Paris sau Practicile Internaționale Standby (ISP98)-Publicația  nr.590 emisa in 1998 de C.I.C. Paris.

Avantaje

 • Plata este garantată și efectuată ‘la cerere’ de către o terță parte, îndeplinind rolul Garantului pentru Ordonator
 • Caracterul independent fata de contractul comercial/ relatia comerciala pe care se bazeaza;
 • Scopul flexibil, deoarece poate sa acopere:
  • atat riscul de neplata, cat si riscul de executie 
  • o mare varietate de tranzactii comerciale sau financiare
 • Formatul mai simplu:
  • textul extins (specific unei scrisori de garantie) este evitat
  • sunt solicitate mai putine documente decat in cazul acreditivului documentar ‘comercial’    
 • Confirmarea acreditivului stand-by: riscurile cu privire la tara de provenienta a Bancii Emitente si situatia financiara a acestei banci sunt preluate de catre Banca Confirmatoare;
 • Mai putin costisitor fata de AD (acreditivul ‘comercial’), fiind utilizat doar “la nevoie”.