Soluții complexe de finanțare

  Atitudine flexibilă în procesul de finanțare.

  Atitudine flexibilă în procesul de finanțare.

  • Propuneri personalizate de creditare simple sau complexe;
  • Credit pe termen scurt, mediu sau lung;
  Contact

  Asigurăm o abordare flexibilă pentru identificarea celor mai potrivite soluții de finanțare pentru companii ca dumneavoastră. Așa cum nu există o rețetă universal valabilă pentru administrarea unei afaceri, nu există nici o rețetă generală pentru facilitatea de credit pentru companii, ca a dumneavoastră.

  Înțelegem că fiecare companie este diferită și de aceea propunerile noastre variază din punct de vedere al structurii, al programului de rambursare și al costurilor, ținând cont de specificul afacerii fiecărui client sau potențial client.

  Putem oferi facilități de credit pe termen scurt, mediu și/ sau termen lung, în lei și/ sau în valută, cu rate de dobândă fixă sau variabilă. Oferta noastră de creditare variază de la creditările simple până la tranzacțiile complexe, în funcție de afacerea companiei în analiză.

  Finanțare pe termen scurt.

  Pentru nevoile dumneavoastră de finanțare pe termen scurt, pentru acoperirea necesarului temporar de lichidități, vă oferim:
   

  • Creditele pentru descoperit de cont, care vizează finanțarea capitalului circulant ce poate fi accesat și prin intermediul unui card de credit business;
  • Credite pe termen scurt, pentru finanțarea nevoilor curente și a fondului de rulment, care reprezintă soluții de finanțare structurată, sub forma avansurilor pe termen scurt (1- 12 luni);


  În plus, oferim posibilitatea obținerii unor condiții mai avantajoase de credit de la furnizori, în baza unor linii de credit pentru emiteri de scrisori de garanție (de plată, de bună execuție a contractului, de participare la licitație, de vama de restituire a avansului) și acreditive.

  Finanțare pe termen mediu și lung.

  Când vine vorba de nevoi de finanțare pe termen mediu și lung, pornim de la analiza planului de afaceri, a fluxurilor de numerar prezente și viitoare, în contextul unor garanții adecvate.
  De asemenea, pentru proiecte de investiții finanțate din Fonduri Europene, oferim clienților mai multe tipuri de soluții:
   

  • credit punte, pentru finanțarea proiectelor de investiții din momentul inițierii acestora și până la momentul decontării sumelor provenite din Fondurile Europene;
  • credit pentru finanțarea contribuției proprii a investitorului.
    

  Complementar soluțiilor de finanțare, eliberăm pentru clienții noștri scrisori de confort, necesare pentru depunerea proiectului spre aprobare de către unitatea de management. Scrisoarea de confort urmărește analiza eligibilității clientului din perspectiva capacității financiare de a susține proiectul propus.