ING este partener IMM PLUS 2024

Programul IMM PLUS este destinat susținerii mediului antreprenorial din România, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru firme cu scopul de a finanța investițiile sau nevoia de capital de lucru, garantate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor în procent de până la 90%.

Programul IMM PLUS continuă și în 2024 și poate fi accesat pe pagina IMMINVEST | Acasă Selectează ING Bank drept bancă parteneră pentru accesarea creditelor garantate de către F.N.G.C.I.M.M.

Programele în care ne implicăm

 • IMM ROMÂNIA PLUS: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente: AGRO PLUS, IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS.
 • AGRO PLUS: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate de către instituţiile de credit, întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.
 • IMM PROD PLUS, obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate de către instituţiile de credit, întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, pentru următoarele obiective: încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, digitalizarea activității și alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.
 • CONSTRUCT PLUS: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate de către instituţiile de credit, întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, de către instituţiile de credit, pentru proiectele privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Beneficiile accesării IMM PLUS 2024 pentru afacerea ta

 • Acces la creditare prin garanții de stat: statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor;
 • Costuri avantajoase:
  • Dobândă ZERO, acoperită de ajutorul de stat pe o perioadă de maximum 12 luni* 
  • După încheierea perioadei subvenționate, dobânda aplicabilă va fi: pentru capital de lucru ROBOR3M+1,9% pe an, pentru investiții ROBOR3M +1,5% pe an;
  • Fără comisioane de garantare (comision de risc și comision de administrare) sau alte costuri de acordare;
  • Fără comision de rambursare  anticipată.

*Nu se aplică pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii

Valoarea creditului

Pot fi accesate mai multe credite de către o firmă, în limita maximă a urmatoarelor valori:

FINANȚĂRI DE MAXIM 10.000.000 LEI pentru beneficiarii din industriile aferente programului IMM PLUS (inclusiv pentru industria alimentară), mai puțin pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii:

 • Credite de investiții de maxim 10 milioane lei;
 • Credite de capital de lucru de maxim 5 milioane lei.

FINANȚĂRI DE MAXIM 5.000.000 LEI pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii:

 • Credite de investiții de maxim 5 milioane de lei;
 • Credite de capital de lucru de maxim 5 milioane de lei.

Cine poate beneficia de IMM PLUS

Programul este accesibil firmelor de tipul S.R.L. și S.A. care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii sau întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • Nu sunt în insolvență și nu au procedură de insolvență deschisă;
 • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră;
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare potrivit Codului de procedură fiscală;
 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți;
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările de tip leasing, la data solicitării garanției de stat, sau dacă înregistrează restante, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C, în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • Sunt eligibile conform reglementărilor băncii şi se încadrează în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M;
 • Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal;
 • Compania este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03;
 • Prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului, întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare (cu exceptia activităților auxiliare intermedierilor financiare), asigurări (cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare),  tranzacţii imobiliare (cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare), activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool (cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106), substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activități de investigare și protecție(cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare).

Cum te înscrii programul IMM PLUS

 1. Accesezi www.imminvest.ro
 2. Completezi online datele de identificare și atașezi: declarația IMM sau declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, în format PDF, certificatul de înregistrare și cartea de identitate a reprezentantului legal;
 3. Selectezi unul sau mai multe credite și alegi ING ca bancă parteneră;
 4. Primești automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare, urmând ca F.N.G.C.I.M.M. să emită acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
 5. F.N.G.C.I.M.M. oferă un acord de principiu privind eligibilitatea;
 6. Vii la ING și depui documentația, iar noi analizăm cererea. Dacă cererea este aprobată, transmitem către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanției;
 7. F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare, iar în caz afirmativ va transmite Băncii contractul de garantare și acordul de finanțare și noi te contactăm pentru semnarea creditului;
 8. În cazul refuzului din partea băncii, poți aplica din nou, selectând un alt finanțator, reluând procedura de înscriere în aplicația www.imminvest.ro.

Pentru o accesare facilă a programului, ai la dispoziție mai multe informații pe IMM Invest Plus (fngcimm.ro), precum și pe https://www.imminvest.ro/ pe IMM Invest Plus (fngcimm.ro):

 • detalii despre toate programale;
 • declarația IMM, declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și declarația pe propria raspundere;
 • instrucțiuni de completare.

Aplică acum