Scrisoarea de Garație Bancară reprezintă un angajament irevocabil al Băncii Emitente (Garantul)

Angajamentul este asumat la solicitarea și în numele Părții de la care a primit instrucțiunile de emitere, care poate fi aceeași cu Ordonatorul sau diferită de acesta 

Acest angajament se emite în favoarea unei terțe părți denumite Beneficiar de a plăti o sumă de bani la prezentarea de către Beneficiar a cererii sale de plată scrise, însoțită de confirmarea sa scrisă cu privire la neîndeplinirea de către Ordonator a obligațiilor contractuale (sau a altor obligații premergatoare încheierii contractului comercial)

Fiind un instrument de garantare, nu reprezintă principalul mecanism de plată al tranzacției comerciale la care face referire

Cadrul legal aplicabil: Regulile Uniforme pentru Garantiile la Cerere (URDG) - Publicatia nr.758/ iulie 2010 emisa de C.C.I. Paris si/sau legea nationala mentionata in SGB.

 

Avantaje

 • Plata este garantată, fiind efectuată ‘la cererea’ Beneficiarului prezentată în conformitate cu condițiile SGB;
 • Caracterul independent față de contractul comercial/ relația comercială pe care se bazează;
 • Caracterul documentar simplu (cerere de plata scrisă & declarație scrisă cu privire la neîndeplinirea obligațiilor Ordonatorului);
 • Lichiditatea;
 • În anumite condiții, poate fi transferată către un nou beneficiar, iar încasările provenite din executarea SGB pot fi cesionate;
 • Are un scop flexibil:
  • poate acoperi atât riscul de neplată, cât și riscul de execuție
  • poate fi aplicată atât tranzacțiilor comerciale, cât și financiare
  • poate îmbrăca diferite forme: de participare la licitație, de restituire a sumelor reținute, de mentenanță, de restituire avans, de plată, de bună execuție, pentru vama, de plată a chiriei.    
  • are arie internațională de utilizare
  • poate acoperi riscul de țară și de bancă emitentă (contra-garanție).
Aplică online