Amsterdam Broker

  O asigurare e cel mai simplu mod de a te proteja, pe tine și pe cei dragi.

  banner-header-ing
  imagine-header

  O asigurare e cel mai simplu mod de a te proteja, pe tine și pe cei dragi.

  Cine suntem?

  AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul în București, Sos. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul Amsterdam Broker, sector 1, România, înscrisă la Registrul Comerțului sub numărul J40/8283/2006, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/8283/2006, având CUI 18692940, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisia de Supraveghere a Asigurărilor) prin Decizia nr. 114.374 din 18.08.2006, înscrisă în
  Registrul Brokerilor sub nr. RBK - 359/21.08.2006.

  Societatea are următorul domeniu și obiect principal de activitate, conform clasificării CAEN:

  662 - Activităţi auxiliare de asigurări și fonduri de pensii – domeniu principal de activitate – în cadrul căruia Societatea desfăşoară următoarele activităţi:

  6621 - Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

  6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări

  6629 - Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii.

  Contact

  Sediu social:
  Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul Amsterdam Broker, sector 1

  Telefon: 0214038301
  Email: broker@ing.ro

  Produse intermediate

  Alege asigurarea ING care ți se potrivește, simplu și rapid

  O asigurare e cel mai simplu mod de a te proteja, pe tine și pe cei dragi – în timp ce tu ai o grijă financiară în minus și motive în plus să stai liniștit.

  Health Protect
  Asigură-te că nu-ți anulezi planurile. Beneficiază de sprijin financiar în cazul intervențiilor chirurgicale.
  Vezi aici
  Asigurare locuință
  Sau cum să ocrotești ceea ce numești „acasă”.
  Vezi aici
  Vita Protect
  Când vorbim de siguranța familiei, orice ajutor în plus e o grijă în minus.
  Vezi aici
  Credit Protect
  Protejează-te de situația în care o vreme nu ai mai putea plăti creditul de nevoi personale.
  Vezi aici
  Salary Protect
  Planul tău de rezervă atunci când nu te mai poți baza pe salariul tău.
  Vezi aici
  Asigurarea de viață de grup
  Cu o asigurare de viață de grup îți pui familia la adăpost și știi sigur că ai tăi nu vor avea dificultăți în cazul unei situații nefericite.
  Vezi aici

  Asigurare

  Asigurările prezentate în aceasta pagină sunt oferite de partenerii noștri asigurători, prin Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L.,în calitate de intermediar de asigurări.

  Prin domeniul Home Bank și rețeaua de vânzări, Amsterdam Broker de Asigurare prestează servicii de intermediere a asigurărilor constând în încheierea contractelor de asigurare, în numele și în favoarea societăților de asigurări partenere .

  DEFINIȚII

  Domeniu - secțiunea din modulul Home Bank, dezvoltată de ING Bank si pusă la dispoziție Brokerului astfel încât să își poată folosi aplicația proprie pentru conectarea cu aplicațiile de subscriere a polițelor de asigurare oferite de către Asiguratori, în vederea intermedierii de asigurări, beneficiind de serviciile de plată oferite de ING Bank pentru plata polițelor
  Asigurat - Persoana cu care societatea de asigurare încheie contractul de asigurare, care are un interes cu privire la bunul asigurat și care este obligată să plătească prima de asigurare
  Beneficiar - Titularul căreia îi este plătită despăgubirea, dacă este diferit de Asigurat, pe baza manifestării de voință a acestuia din urmă
  Consumatorul - persoană fizica, cu vârsta de cel puțin 18 ani, ce deține cel puțin un cont curent deschis la ING Bank și are acces securizat în platforma de internet banking, Home Bank. Accesul în platforma de internet banking se realizează cu user și digipass/parolă
  Risc asigurat - Eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale cărui urmări/consecințe se încheie asigurarea, cu condiția menționării explicite a acestuia în poliță
  Polița de asigurare - Este documentul prin care se stabilesc condițiile specifice (limita răspunderii, perioada de asigurare, prima de asigurare) în care se încheie asigurarea pentru un risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de poliță, condițiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite între asigurat și asigurător 
  Prima de asigurare - Suma care trebuie plătită de către asigurat în schimbul preluării de către asigurător a riscurilor asigurate. Prima de asigurare poate fi unică: asiguratul plătește anticipat o singură suma pentru întreaga perioada de asigurare sau fracționara: asiguratul plătește o sumă fixă la interval de 3, 6 sau 12 luni
  Despăgubire - Suma pe care Societatea de asigurări o achită Asiguratului/ Beneficiarului la apariția riscului asigurat
  Direct debit - serviciul bancar oferit gratuit de banca prin care aceasta efectuează plați în numele consumatorului, în limita disponibilului din cont și a limitei stabilite de acesta, în urma încheierii unui contract de debitare directă.

  DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE

  Amsterdam Broker de Asigurare trebuie să aducă la cunoștința Consumatorului următoarele informații, în scris sau pe un alt suport durabil, în limba romana sau într-o alta limba asupra căreia părțile cad de acord:
  a)    Este autorizat să funcționeze ca broker de asigurare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 114.374/18.08.2006, înscrisa în Registrul de Brokeri cu nr. RBK-359/21.08.2006;
  b)    în baza împuternicirii primite din partea Asigurătorului, Amsterdam Broker de Asigurare are dreptul să colecteze primele de asigurare, în moneda prevăzută în contractul de asigurare cu respectarea prevederilor legale in vigoare, și să emită documentele de asigurare în numele Asigurătorului;
  c)     prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin mandatul de brokeraj acordat de către Consumator în scopuri statistice și în vederea aducerii la îndeplinire a obligațiilor sale legate de intermedierea în asigurări;
  d)    Informațiile despre contractul de asigurare propus Consumatorului sunt furnizate în baza studiului condițiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piața, care determină o recomandare fundamentată si profesională, in concordanța cu cerințele formulate de acesta;
  e)    Procedurile de soluționare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre acesta si Consumatori pot fi regăsite la Secțiunea Reclamații
  f)    informații despre asigurător (denumire, număr de ordine în Registrul asiguratorilor, adresa, etc);
  g)    informații despre contractul de asigurare (definirea evenimentului asigurat, indemnizației de asigurare, excluderi din asigurare, momentul începerii si încetării asigurării, modalitatea de plată a primelor si a indemnizației, existența Fondului de garantare, etc) – în funcție de tipul asigurării, pot exista si informații specifice care trebuie furnizate suplimentar;
  h)    Să informeze Consumatorul asupra dreptului acestuia de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare.

  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI

  Pentru a apela la serviciile de intermediere în asigurări în vederea achiziționării produsului de asigurare, Consumatorul poate acorda Amsterdam Broker de Asigurare  un mandat prin care îl împuternicește în negocierea și încheierea contractului de asigurare și acordarea de asistența înainte și pe durata derulării contractului de asigurare.
  Consumatorul are dreptul de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare.
  În ceea ce privește drepturile si obligațiile Consumatorului referitoare la contractul de asigurare, acestea se regăsesc în Termenii si Condițiile de asigurare, ce constituie parte integrată a contractului de asigurare. Termenii si Condițiile de asigurare sunt disponibile la secțiunea dedicată de pe site, aferentă fiecărui produs de asigurare intermediat de Amsterdam Broker de Asigurare 

  MODALITATEA DE PLATĂ A POLIȚELOR DE ASIGURARE

  Plata primelor de asigurare se realizează prin:

  Serviciul de debitare directă (Direct Debit) pentru produsele de asigurare Vita Protect , Asigurarea Obligatorie a Locuinței (PAD) si Asigurarea Facultativă de Locuință.

  Prin acest serviciu gratuit, ING Bank, în baza contractului de Direct Debit, efectuează plăți în numele Consumatorului, în limita disponibilului din cont și a limitei stabilite pentru primele de asigurare scadente.

  Informații privind încheierea contractelor de asigurare

  Activități legate de încheierea contractului
  Contractul de asigurare este încheiat în baza:

  • Termenilor  și Condițiilor de Asigurare;
  • cererii de ofertă a Consumatorului;
  • ofertei Amsterdam Broker de Asigurare adresate Consumatorului.
  • mandatului de brokeraj încheiat între Consumator și Amsterdam Broker de Asigurare

  ANULAREA ȘI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

  În cazul asigurării obligatorii reglementate prin legislație, denunțarea unilaterală a contractului de către  Consumator (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in condițiile specificate expres in legislație completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.

  Asigurarea va fi lovită de nulitate în caz de eroare și/sau de dol sub forma declarațiilor false, a prezentării neadevărate a faptelor sau nedeclarării de informații importante legate de riscurile asigurate si împrejurările producerii evenimentului asigurat de către Consumator.
   

  Protecția datelor personale

  Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la tine sau la orice persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:  (i) nume, prenume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, și alte informații conținute în cartea de identitate (e.g., data și locul nașterii, cetățenie, etc.), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax); (ii) informații referitoare la ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publică importantă deținută, expunerea politică (dacă este cazul); (iii) informații de natură financiară (e.g., venituri, numărul dosarului de pensie, etc.); (iv) informații referitoare la activitatea frauduloasă/ potențial frauduloasă, constând în informații referitoare la acuzații și condamnări pentru fraudă și infracțiuni precum spălarea de bani și finanțării actelor de terorism; (v) informații rezultate ca urmare a înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadate) pentru prestarea serviciilor de suport;(vi) informații rezultate ca urmare a înregistrării video în cazul în care vizitează una din locațiile ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București în care funcționează Brokerul; (vii) semnătura; (viii) precum și orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Broker (e.g., segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivel de Broker pentru fiecare client în parte, informații specifice serviciului oferit de Broker etc.) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise instituțiilor de brokeraj; (ix) Adresa Internet Protocol (“IP”), prelucrată atunci când navighezi pe site-ul nostru sau folosești serviciul Home Bank în scopul contractării unei asigurări. 

  Prelucrarea înseamnă operațiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

  Brokerul prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate de Client Brokerului în vederea realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (spre exemplu: beneficiarul unei asigurări etc.). 

  În cazul în care tu ne furnizezi informații despre alte persoane (e.g., beneficiar ai asigurării), vei fi obligat să informezi acele persoane cu privire la conținutul acestei note de informare.

  Datele sunt obținute direct de la Client sau prin intermediul unui mandar al Clientului în momentul în care acesta completează unul din formularele sau documentele Broker-ului, sau în momentul în care folosește pagina de internet, aplicațiile online ale Broker-ului, sau prin orice alte mijloc de comunicare. În plus, obținem date cu caracter personal prin consultarea unor surse externe, pentru ca Broker-ul să își poată îndeplini obligațiile specifice din domeniul brokerajului de asigurări în materie de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Brokerul colectează din surse externe categoriile de date menționate literele (i), (îi) și (iv) din cadrul secțiunii ”Datele cu Caracter Personal”. Prin surse externe înțelegem instituții competențe, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la următoarele: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați in vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

  Scopurile pentru care Brokerul prelucrează datele cu caracter personal sunt:
  1. oferirea de asistență cu privire la încheierea unei asigurări prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (e.g., locații fizice, internet, Homebank, telefon etc.), înaintea încheierii contractului de asigurare,
  2. facilitarea comunicării documentației/informațiilor relevante către asigurători în cazul producerii daunelor/evenimentelor asigurate,
  3. identificarea ta atât în locațiile fizice în care activează Brokerul, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă, internet, Homebank), 
  4. verificarea ta în vederea identificării, preveniri și combaterea fraudelor, finanțării terorismului și a spălării banilor,
  5. efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul Brokerului,
  6. centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile referitoare la Client, pentru a putea fi accesate pentru utilizarea de către structurile Brokerului în activitatea acestora după cum este descris mai sus (i.e., utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale Brokerului care sunt utilizate în desfășurarea activității), 
  7. furnizarea de servicii suport pentru solicitările tale (e.g., soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate de către clienți în raport cu activitatea de brokeraj etc.), atât în locațiile fizice, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă),
  8. crearea sau analizarea de profiluri fie pentru îmbunătățirea serviciilor Brokerului și realizarea de sondaje,
  9. analiza preferințelor, intereselor, istoricului relațiilor contractuale și/sau comportamentului Clientului  pentru efectuarea de activități de marketing direct (i.e., comunicarea prin orice mijloc – poștă, telefon, fax, e-mail, SMS/MMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a  optat în acest sens, fie pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a serviciilor Brokerului,
  10. realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a clientelei, 
  11. analizarea comportamentului tău/oricărei persoane care accesează pagină referitoare la Broker de pe site-ul ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, prin folosirea de cookies, atât ale ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, cât și ale membrilor Grupului ING, sau ale partenerilor contractuali ai ING, cu scopul de a furniza un conținut, atât general cât și publicitar, adaptat preferințelor utilizatorului, oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, reține parolele, preferințele de limba, filtrelor de protecție a copiilor, limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor,
  12. efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice) atât cu privire la servicii cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la serviciile Brokerului pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Brokerului,
  13. dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează Brokerul precum și a tuturor proceselor, precum și efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul și rentabilitatea Brokerului,
  14. generarea de rapoarte cu privire la activitatea Brokerului, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor operaționale, precum și cu scopul de analiză performantă sau non-performantă Brokerului,
  15. crearea de scheme de comisionare pentru asistenții în brokeraj, precum și calcularea comisioanelor acestora ca urmare a activității prestate,
  16. arhivarea atât în format fizic cât și în format electronic a documentelor care se încheie cu privire la relația cu ține, realizarea unui serviciu de registratură cu privire la documentele/plicurile care sunt adresate Brokerului cu privire la relația contractuală existentă, realizarea unor activități de curierat cu privire la documente/plicuri care conțin datele tale cu caracter personal,
  17. soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Brokerul este parte, 
  18. înregistrarea video a prezenței tale în locațiile fizice, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate,
  19. efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Brokerului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Brokerului,
  20. raportarea față de instituțiile statului conform reglementărilor legale aplicabile Brokerului (e.g. Agenția de Supraveghere Financiară, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor).

  Brokerul prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:
  1. În baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare (e.g., în caz de marketing direct);
  2. Pentru executarea unui contract încheiat cu ține (e.g., oferirea de asistență cu privire la încheierea unei asigurări) sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract (e.g., furnizarea de informații pre-contractuale);
  3. În baza unei obligații legale aflate în sarcina Brokerului (e.g., identificarea ta, identificarea și prevenirea  spălării banilor și finanțării terorismului, raportările legate către autoritățile de supraveghere );
  4. În baza interesului legitim al Brokerului (e.g., centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează Brokerul; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai Brokerului; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității de brokeraj în asigurări; acumularea unui nivel ridicat de cunoaștere al pieței de brokeraj în asigurări; planificarea unei dezvoltări strategice a Brokerului; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Brokerului; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagină web, cât și în cadrul locațiilor fizice cum ar fi back office, front office, sediul central).

  Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de către Broker în contractul de mandat de reprezentare sunt considerate a fi necesare pentru încheierea și executarea contractului de brokeraj în materie de asigurări, pe cale de consecință directă sau indirectă a unei prevederi legale referitoare la activitatea de brokeraj în materie de asigurări. Astfel, dacă vei dori să beneficiezi de serviciile Brokerului, vei fi obligat să comunici Brokerului acele date cu caracter personal, deoarece sunt necesare pentru prestarea acestora. Refuzul tău de a furniza astfel de date determina imposibilitatea Brokerului de a-ți furniza acele servicii.

  Destinatarii datelor pot fi: (i) Societăți de asigurare și reasigurare din România; (ii) Rețeaua de office-uri ale ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București; (iii) furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), de servicii de arhivare atât în format fizic, cât și electronic; de servicii de curierat; de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii de prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing; de servicii de centre de apelare pentru furnizarea serviciilor de support; serviciilor de audit; serviciilor de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor; (iii) executori judecătorești, evaluatori și birouri notariale, organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor, organe ale poliției; (iv) instituții publice de supraveghere a activității de brokeraj în materie de asigurări (e.g., Autoritatea de Supraveghere Financiară); autorități publice centrale și locale (e.g., Autoritate Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară) din România, și din alte țări (la indicația Autorității Naționale de Administrare Fiscală); (v) instituții investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică; (vi) ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, societatea mamă (ING Bank N.V.) precum și alte societăți din grupul ING.

  În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca Brokerul să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA (în baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informații detaliate și actuale sunt disponibile pe www.ing.ro și în locațiile Băncii. Informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în aceste garanții adecvate sunt disponibile pe pagina referitoare la Broker de pe site-ul pe site-ul www.ING.ro, în secțiunea dedicată Brokerului.

  În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele tale cu caracter personal vor fi stocate de către Broker, pe tot parcursul relației contractuale, și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării. 

  Persoana vizată are următoarele drepturi:
  1. Dreptul la informare – poți primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de Broker, conform celor prevăzute în prezentul document.
  2. Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Broker, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea ta, îți vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate.
  3. Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete (prin furnizarea de informații suplimentare).
  4. Dreptul la ștergerea datelor – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), ai dreptul de a obține ștergerea respectivelor date. În urma solicitării de ștergere a datelor, Brokerul poate să anonimizeze aceste date, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării – poți obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care vei contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu dorești ștergerea datelor, ci optezi pentru restricționarea acestora). În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.
  6. Dreptul de opoziție –  te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al Brokerului sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită Brokerul.
  7. Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, și poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către ține Brokerului, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are că temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul tău. 
  8. Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Broker. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  9. Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Broker, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
  Poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulate, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul din București, str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul Amsterdam Broker, sector 1   sau la numărul de Telefon +4 0214038301 ori prin E-mail: broker@ing.ro.  
  În plus, la nivelul Brokerului s-a numit un Ofițer pentru protecția datelor (”OPD”), pe care îl poți contacta dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. OPD-ul poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarea adresă de poștă București, str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul Amsterdam Broker, sector 1, , adresa de e-mail protectiadatelorINGBroker@ing.ro

  În vederea oferirii de asistență cu privire la încheierea unei asigurări, precum și în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, identificării și combaterii fraudelor, Brokerul utilizează procese decizionale individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri exclusiv prin mijloace individuale automatizate, rezultând în luarea de decizii cu efecte asupra Clientului. Aceste procese decizionale individuale automatizate intervin doar în situațiile în care acestea sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între Client și Broker, au fost acceptate (prin selectarea opțiunilor de prelucrare), precum și atunci când utilizarea unor astfel de procese decizionale individuale automatizate este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul național. 

  Brokerul are obligația legală de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În procesul de acceptare al oricărui Client, Brokerul a stabilit categorii de Clienți cu care își dorește să intre în relații contractuale și categorii de clienți pe care îi va refuză pentru că prezintă un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun spălarea banilor și/sau finanțarea a terorismului. Pentru a determina în care dintre cele două categorii vei fi inclus, Brokerul adoptă decizii automate prin intermediului unui proces decizional individual automatizat. Prin intermediul acestui proces Brokerul consultă în mod automat o bază de date pentru a determina dacă în trecut ai fost condamnat pentru infracțiuni economice / de fraudă sau dacă ai manifestat un comportament fraudulos în relația cu Brokerul sau cu ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București,  care a condus la închiderea relației. Consecințele adoptării unei astfel de decizii constau în refuzul oferirii de asistență cu privire la încheierea unei asigurări, în situațiile în care Brokerul descoperă participarea sau comiterea la acte de fraudă.

  Pentru a transmite oferte personalizate cât mai apropiate de interesele Clientului, Brokerul (în funcție de opțiunile Clientului) prelucrează toate sau numai o parte din datele pe care Clientul le furnizează direct în contextul relației contractuale cu Brokerul sau cu ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București (Banca), precum și date ce rezultă din raporturile contractuale aferente serviciilor achiziționate anterior de către Client de la Broker sau de la Banca sau din tranzacțiile realizate prin intermediul contului bancar/cardului emis de către Banca. Tehnicile informatice/algoritmii folosiți în acest proces, care permit identificarea preferințelor și/sau comportamentul Clientului, nu implică prezența unui factor uman (incluzând profilarea) și pot produce efecte juridice asupra Clientului sau îl pot afecta similar într-o măsură semnificativă. De asemenea, ținând cont de faptul că ne dorim să oferim oferte personalizate, în funcție de preferințele și interesele manifestate de Client în relația cu Brokerul, este posibil că ofertele vizând servicii pentru care Clientul nu a exprimat anterior un interes, să nu îi fie aduse la cunoștință.

  În vederea oferirii de asistență cu privire la încheierea unei asigurări, Brokerul realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate, de natura celor menționate mai sus. 
  Astfel de profiluri sunt utilizate în următoarele cazuri: 

  (i) în vederea depistării persoanelor acuzate de fapte de terorism, infracțiuni prin intermediul pieței asigurărilor, precum și în vederea analizării gradului de expunerea politică al Clienților. Aceste profiluri sunt bazate pe consultări ale bazelor de date publice care conțin informații de această natură, prelucrării informațiilor provenite direct de la Client, precum și verificării istoricului tranzacțional al Clientului în cauza. Consecințele acestor profiluri pot consta în restricționarea accesului la serviciile Brokerului, în situația în care respectivul Client se regăsește în bazele de date menționate anterior. 

  (îi) în vederea segmentării portofoliului de clienți, și pentru dezvoltarea serviciilor Brokerului, precum și pentru asigurarea promovării personalizate a serviciilor Brokerului și a partenerilor săi, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct ținând cont de produsele deținute de către clienți. 

  Cu acordul Clientului, Brokerul poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice purtate în desfășurarea relației contractuale. Brokerul va utiliza aceste informații exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri pe care ni le-ai dat, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu, precum și pentru îmbunătățirea

  Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate corespunzător desfășurării activității de brokeraj, toate locațiile fizice ale ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București în care activează și Brokerul sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zonă supravegheată video” prin care ești informat cu privire la aceste monitorizări.

  În măsura în care prezenta Declarație va suferi modificări, Brokerul va publica pe site o versiune actualizată. Prin consultarea frecvența a site-ului sau prin solicitarea în unități, puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare desfășurate de Broker

  Reclamații și petiții

  Procesul Amsterdam Broker de Asigurare de soluționare a petițiilor

  Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. poate fi mandatată doar de clienții ING Bank să negocieze subscrierea la o asigurare și să încheie contracte de asigurare cu Asigurătorii parteneri.
  Asistenții în brokeraj vor oferi asistență înainte de achiziționarea asigurării, dar și pe durata derulării contractului de asigurare. Obiectivul nostru este să creăm o experiență plăcută clienților iar sesizările și petițiile le vom primi după cum am descris mai jos.

  Petiția este cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris, transmisă fizic (pe un suport durabil) ori prin poşta electronică, prin intermediul căreia un petent sau după caz, reprezentanții legali /conventionali ai acestuia, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea Amsterdam Broker de Asigurare.

  Orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant, persoană prejudiciată sau reprezentanți ai acestora, așa cum sunt definite de legislația în vigoare.

  Petiţiile pot fi formulate doar în scris (suport durabil – scrisoare, suport electronic – email/contul social al petentului) și pot fi adresate Amsterdam Broker de Asigurare prin:

  • Registratura de la sediul Brokerului, situată la adresa:  București, Sector 1, Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, cod poștal 012095, România – prin depunerea fizică a petiției sau transmiterea acesteia prin poștă ori servicii de curierat de către client, reprezentați legali/conventionaliai acestuia;
  • La sediile ING Bank, ca puncte de lucru ale asistenților în brokeraj – prin depunerea fizică a petiției la registratura de la respectivul sediu sau prin transmiterea electronică a petiției pe adresa de e-mail de contact a sediului ori cea a Office/Point/Agentie;
  • Adresa de e-mail: broker@ing.ro;           
  • Alte adrese generice de contact: chat-ul din pagina de facebook a ING Bank (https://www.facebook.com/INGWebCafe/) sau alte adrese de e-mail utilizate de ING Bank în comunicarea cu clienții săi (ex: contact@ing.ro).

  Notă: Reclamaţiile adresate telefonic, la linia pusă la dispoziţie de Amsterdam Broker de Asigurare, la numărul 021.403.83.01, nu vor fi considerate petiţii şi nu vor fi înscrise în Registrul Unic al Petiţiilor, conform prevederilor legislației in vigoare.

  • Datele de identificare şi de contact ale petentului. În cazul lipsei unor date de contact, răspunsul adresat petentului va fi transmis luându-se în considerare orice date de contact disponibile ce corespund evidențelor interne (de ex: adresa expeditorului menţionată pe plic, nr. de transmitere fax, adresa de transmitere e-mail, numărul poliţei de asigurare etc.);
  • Obiectul petiţiei; 
  • Data calendaristică a primirii petiției. În cazul lipsei datei, se va considera ca dată a petiţiei data înregistrării acesteia la Amsterdam Broker de Asigurare;   
  • Semnătura persoanei fizice (sau a reprezentantului legal/convențional) sau, în cazul persoanei juridice, semnătura reprezentantului/ reprezentanților legali/convenționali, cu mențiunea că nu este necesară semnătură în cazul petițiilor transmise prin poștă electronică sau alte canale de comunicare scrisa, pentru care există alte elemente de identificare a petentului (adresa de email, număr telefon, cont Social Media).

  Petițiile primite de Amsterdam Broker de Asigurare vor fi înregistrate într-un registru unic de petiții păstrat în format electronic securizat. În vederea soluționării fiecărei petiții, se vor analiza următoarele aspecte:

  • documentele din dosarul petiţiei,  veridicitatea afirmațiilor și documentele atașate de către client;
  • sesizările anterioare ale petentului având acelaşi obiect sau cu obiect similar;
  • sesizările anterioare adresate de alte persoane în situaţia în care, cauza pentru care s-a adresat petitia este aceeasi (de exemplu, s-au emis eronat polite pentru mai multe  persoane);
  • decizia/ punctul de vedere al ASF cu privire la conduita pe care Amsterdam Broker de Asigurare ar trebui sa o aiba in raport cu clientul, dacă este cazul
  • orice altă informaţie considerată pertinentă şi utilă pentru soluţionarea petiţiei. 

   
  Amsterdam Broker de Asigurare SRL informeaza Clienții cu privire la faptul ca eventualele litigii dintre acestia și Amsterdam Broker de Asigurare SRL pot fi soluționate pe cale amiabilă, conform prevederilor legale aplicabile procedurii concilierii. Astfel, orice nemulțumire din partea Clientului cu privire la aspecte aferente relatiei comerciale cu Amsterdam Broker de Asigurare SRL, va putea fi soluționată pe cale amiabilă, prin formularea unei sesizări scrise la sediul Amsterdam Broker de Asigurare SRL sau pe adresa de email Broker@ing.ro

  În vederea rezolvării pe cale amiabilă a petiţiilor înaintate de petent se vor putea utiliza metodele alternative de soluţionare a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare în cazul în care s-a încercat în prealabil soluţionarea petiţiei direct cu Amsterdam Broker, după cum urmează:

  • în cazul persoanelor fizice: Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN, detalii disponibile pe website www.salfin.ro);  Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, office@salfin.ro
  • Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, office@asfromania.ro.  
  • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro;  
  • Instantele de judecata competente in solutionarea litigiilor;  
  • Medierea, in conformitate cu  prevederile Legii nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu completarile si modificarile ulterioare sau a se adresa Centrului SAL, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.  
    

  Reclamații (Petiții)

  Prin petent se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare.

  Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea Amsterdam Broker de Asigurare .

  1. Petitiile Clientilor pot fi formulate in scris si depuse la sediul central Amsterdam Broker de Asigurare ori in entitatile teritoriale ale Asistentilor in Brokeraj (https://www.ing.ro/ingb/ing-in-romania/sucursale.html), folosind urmatoarele canalele de comunicare:

  • la sediul Amsterdam Broker din București, Sector 1, Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul Amsterdam Broker sau la sediul oricarei entitati teritoriale ale Asistentilor in brokeraj.
  • prin posta, la adresa Amsterdam Broker din București, Sector 1, Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 3, etaj 6, Biroul Amsterdam Broker - prin e-mail, la adresa broker@ing.ro;
  • prin telefon 0214038301

  *Va informam ca reclamatii primite prin telefon nu vor fi considerate petitii in sensul prevederilor Normei ASF nr. 24/2014 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitate a asiguratorilor si brokerilor de asigurare.

  2. Dupa depunerea unei petitii, petentul poate urmari stadiul solutionarii acesteia adresand o solicitare pe adresa broker@ing.ro sau la numarul de telefon 0214038301.
  3. Petitiile primite vor fi inregistrate in Registrul unic de petitii al Amsterdam Broker de Asigurare.
  4. Petitia trebuie sa contina un minim de informatii:
  a) Datele minimale de identificare si de contact ale petentului; in cazul lipsei unor date minimale de contact, raspunsul adresat petentului va fi transmis luandu-se in considerare orice date de contact disponibile (de ex.: adresa expeditorului mentionata pe plic, nr. de transmitere fax, adresa de transmitere e-mail etc.); numarul politei;
  b) Obiectul petitiei (in rezumat), inclusiv informatiile minimale in vederea identificarii situatiei reclamate si motivele petitiei;
  c) Data; in cazul lipsei datei, se va considera ca data a petitiei data inregistrarii acesteia la Amsterdam Broker de Asigurare;
  d) Semnatura persoanei fizice, iar in cazul persoanelor juridice, semnatura reprezentantului legal si / sau existenta stampilei persoanei juridice respective (mai puţin in cazul petitiilor transmise prin intermediul );

  1. In vederea solutionarii fiecarei petitii, se vor analiza urmatoarele aspecte:

  • documentele implicate aflate in dosarul petitiei si veridicitatea acestora, precum si elementele pe care se bazeaza petitia;
  • sesizarile anterioare ale petentului avand acelasi obiect sau cu obiect similar;
  • sesizarile anterioare adresate de alte persoane in situatia in care exista elemente similare intre acestea si petitia analizata;
  • decizia/punctul de vedere al ASF cu privire la modulul de solutionare a petitiei, daca este cazul;
  • orice alta informatie considerata pertinenta si utila pentru solutionarea petitiei.

  2. Dupa analiza tuturor informatiilor, pentru fiecare petitie se va emite o nota de fundamentare ce va fi semnata, in mod obligatoriu de Administratorul Amsterdam Broker de Asigurare.

  3. Nota de fundamentare este trimisa petentului, iar copia scrisorii de raspuns este arhivata in dosarul petitiei. Raspunsul la petitie trebuie trimis petentului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila, daca nu exista o solicitare speciala din partea ASF sau a altei Autoritati a Statului ori anumite situatii justificate impun solutionarea rapida pentru a nu cauza ulterior prejudicii.

  4. In vederea rezolvarii pe cale amiabila a petitiilor inaintate de petent se vor putea utiliza metodele alternative de solutionare a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

  Nota: In concordanta cu prevederile art. 3 lit. c) din Norma nr. 24/2014, Departamentul de analiza si solutionare a petitiilor va transmite clientului un raspuns in termen de 15 zile de la data depunerii reclamatiei/petitiei, prin care ii va comunica fie rezultatul final, fie ca sesizarea sa este inca in curs de investigare si urmeaza sa primeasca raspunsul final in termen de 30 zile.

  Contact

  Ne poți contacta în orice moment la numărul de telefon 0214038301 sau
  ne poți scrie la adresa broker@ing.ro