Documentele cel mai des solicitate la actualizarea datelor

Pentru a vă fi cât mai ușor am pregătit o listă orientativă de documente necesare pentru actualizarea datelor. În funcție de situația concretă a firmei dvs și în urma studierii documentelor prezentate, din lista de mai jos, este posibil să fie solicitate documente suplimentare.

1. Documente care atestă situația la zi a entității pe care o reprezentați:

 • Pentru companii înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului
  • Certificat Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului („ONRC”) nu mai vechi de 60 de zile calendaristice
  • Act constitutiv actualizat dacă au fost înregistrate modificări în structura asociaților/acționarilor și/sau în datele de identificare ale companiei..
 • Pentru PFA/Întreprindere Individuală/Întreprindere Familială.
  • Certificat Constatator emis de ONRC nu mai vechi de 60 de zile calendaristice sau Certificatul Constatator on-line emis de ONRC, ce poate fi solicitat prin intermediul ING Office/Agenției de care aparțineți. Se percepe taxa o singură dată, la deschiderea de relație
 • Pentru profesii liberale
  • Legitimație vizată la zi acolo unde autoritatea ierarhic superioară emite.
  • În cazul în care v-ați schimbat sediul, vă rugăm să prezentați documentul care atestă schimbarea sediului și înregistrarea acestuia la autoritatea competentă de reglementare.
 • Pentru asociații și fundații
  • Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nu mai vechi de 60 zile calendaristice.
 • Pentru asociații de proprietari
  • Declarație pe propria răspundere emisă de președinte, autentificată de notar, în care să se prevadă cel puțin datele de identificare ale asociației, numele membrilor comitetului executiv precum și data alegerii acestora și a președintelui asociației.

2. Documente de identitate pentru persoanele fizice ce dețin cel puțin 25% din părțile sociale.

3. Hotărâre AGA, în format ING, în anumite cazuri, că de exemplu dacă s-a/s-au modificat persoana/persoanele desemnate în relația cu banca, dacă s-a modificat modul de reprezentare în relația cu banca (ex: din persoane autorizate independente în persoane autorizate cosemnatare) plus alte situații specifice identificate odată cu analiza dosarului juridic.

Compania este reprezentată în relația cu banca de o singură persoană autorizată:

Compania este reprezentată în relația cu banca de două persoane autorizate: