Inspiră, expiră, inspiră-te! Cât ai spune leu.

Banking simplificat

În atenția noastră a fost adusă Hotărârea nr. 342/2021 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), având ca obiect o petiție privind refuzul emiterii unui card de credit pentru persoanele peste 64 de ani, exclusiv pe criteriul vârstei. Analizând sesizarea, CNCD a constatat îndeplinirea elementelor constitutive ale unei fapte de discriminare și a dispus sancționarea ING.

Hotărârea nr. 342/07.04.2021 a fost emisă în Dosarul nr. 161/2020. În cuprinsul acesteia, CNCD a reținut că metodele de atingere a scopului legitim urmărit de ING (eliminarea riscului de neplata a creditului), au fost limitate în acest caz la o singură soluție, respectiv criteriul vârstei. În acest context, CNCD a concluzionat că vârstă nu poate fi singurul element avut în vedere în evaluarea unei solicitări de credit și a constatat că sunt întrunite condițiile pentru existența unei fapte de discriminare, potrivit art. 2 alin.1 și art.10 alin.1 lit h) din O.G 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. CNCD a dispus sancționarea ING cu amendă al cărei echivalent în euro este în cuantum de 2031,36 euro (la cursul BNR comunicat în 04.06.2021), stabilind și obligația de a publica rezumatul hotărârii, timp de 30 zile.