Finanțare proiecte sustenabile

  Businessul tău e pe drumul spre verde? Și noi suntem. Hai să fim parteneri!

  Businessul tău e pe drumul spre verde? Și noi suntem. Hai să fim parteneri!

  • Tranziția către un model de afaceri mai robust în viitor
  • Eficientizarea costurile și operațiunile
  • Creșterea atractivății pentru clienți și investitori
  • Conformarea cu cadrul legal local și european
  Află mai multe detalii

  Drumul spre sustenabilitate e plin de provocări, la fel cum e plin și de oportunități. În ING am plecat pe acest drum acum mai bine de 10 ani și ne străduim să fim alături de antreprenori, cât mai relevant posibil, cu finanțare și consultanță pentru dezvoltarea de proiecte sustenabile.

  Ce proiecte sustenabile finanțăm ?

  Tranziția către eficiența energetică

  Atunci când, pentru afacerea ta, investești în noi tehnologii care să îi permită să utilizeze eficient energia electrică obținând aceleași beneficii (iluminat, încălzire, funcționarea instalațiilor etc.) și economisind în același timp consumul. Eficiența energetică este o componentă vitală pentru a reduce cât mai mult emisiile de carbon și gazele cu efect de seră. Tipologii de tehnologii finanțate: panouri termice sau fotovoltaice (PV), panouri solare, energie eoliană on și offshore, energie geotermală, energie hidroelectrică (hidroenergie), biomasă (generarea de energie din biomasă achiziționată în mod sustenabil) și altele similare. 

  Construcții verzi, mai sustenabile

  Atunci când, pentru afacerea ta, decizi să investești într-o clădire nouă sau existentă cu certificat de performanță energetică sau care este clasată în categoria clădirilor cu emisii reduse de carbon. Precum și când investești în renovarea clădirii pentru o eficiență energetică îmbunătățită, care poate fi dovedită cu documente conexe (certificate, clasificări conexe în acest sens).

  Finanțare economie circulară

  Atunci când afacerea ta este preocupată de asigurarea unei mai bune gestionări a deșeurilor -  sortarea deșeurilor și promovarea "zero ambalajelor" pe cât posibil. Precum și când dezvolți noi servicii și produse care înglobează materiale reciclate. 

  • Fabricarea de produse cu un ciclu de viață cât mai îndelungat;
  • Folosirea de materia prime provenite din produse refolosite, în locul celor primare/virgine.

  Finanțarea transportului și mobilității sustenabile

  Atunci când implementezi un plan de deplasare mai ecologic, fie un mijloc de transport al companiei pentru a evita ca angajații să folosească mașinile personale, fie când ai în vedere înlocuirea totală sau parțială a parcului auto (care utilizează combustibil convențional) cu unul format din mașini electrice.

  Bine de știut

  Ce condiții trebuie să îndeplinească afacerea ta pentru a accesa o finanțare sustenabilă ?

  În primul rând trebuie ca activitatea sau proiectul finanțat să aibă o contribuție semnificativă la atingerea unuia din cele 6 obiective de mediu stabilite prin Taxaonomia europeană:

  • Adapatarea la schimbările climatice
  • Mitigarea schimbărilor climatice
  • Protejarea sustenabilă a apelor și resurselor marine
  • Tranziția la economia circulară
  • Prevenirea și controlul poluării
  • Protecția și restaurarea ecosistemelor și biodiversității

  În același timp, activitatea sau proiectul firmei eligibile nu ar trebui să aducă daune semnificative celorlalte obiective de mediu și ar trebui să îndeplinească condițiile minime de securitate a muncii și a drepturilor omului, așa cum sunt definte de OECD /UN/ILO. 

  Avantajele și beneficiile dezvoltării și finanțării unui proiect sustenabil pentru afacerea ta

  • Tranziția către un model de afaceri mai robust în viitor;
  • Eficientizarea costurilor și operațiunilor;
  • Creșterea atractivității pentru clienți și investitori, având în vedere preferințele tot mai accentuate ale acestora pentru produse și servicii realizate în mod sustenabil;
  • Conformarea cu cadrul legal local și european.

  Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a obține finanțare pentru un proiect sustenabil?

  Proiectul trebuie să se încadreze în activitățile și temele definite de Taxonomia europeană ca având impact în mediu.

  Consultanță și expertiză, plus valoare adusă finanțării

  La ING ne propunem să punem sustenabilitatea în centrul a ceea ce facem, definind noi moduri de a face afaceri astfel încât planeta și oamenii să fie la fel de importanți ca creșterea economică.

  Și nu putem face asta singuri, ci doar în parteneriat cu toți participanții din economie, cu antreprenorii, autoritățile, colegii din sistemul bancar, clienții, dar și prin a contribui cu expertiza și inițiativele locale sau regionale în măsură să contribuie la atingerea obiectivelor naționale și europene de tranziție climatică.

  Suntem, astfel, alături de afacerea ta în drumul spre verde.

  Poți lua legătura cu noi și evalua oportunitatea implementării de proiecte sustenabile scriindu-ne la finantaresustenabila@ing.com sau mergând în orice sucursală ING.

  inBusiness - inspirație pentru un business și mai și

  Ne concentrăm pe oferirea de finanțare și consultanță pentru proiecte care intră în patru mari arii, fiind bineînțeles deschiși și către alte arii care urmăresc desvoltarea sustenabilă:

  Tranziția energetică

  Construcții verzi, sustenabile

  Economie circulară

  Mobilitate sustenabilă

  Proiecte sustenabile personalizate

  În primul rând trebuie ca activitatea sau proiectul finanțat să aibă o contribuție semnificativă la atingerea unuia din cele 6 obiective de mediu stabilite prin Taxaonomia europeană:

  1. Adapatarea la schimbările climatice;
  2. MItigarea schimbărilor climatice;
  3. Protejarea sustenabilă a apelor și resurselor marine;
  4. Tranziția la economia circulară;
  5. Prevenirea și controlul poluării;
  6. Protecția și restaurarea ecosistemelor și biodiversității;

  În același timp, activitatea sau proiectul firmei eligibile nu ar trebui să aducă daune semnificative celorlalte obiective de mediu și ar trebui să îndeplinească condițiile minime de securitate a muncii și a drepturilor omului, așa cum sunt definte de OECD /UN/ILO. 

  • Tranziția către un model de afaceri mai robust în viitor;
  • Eficientizarea costurilor și operațiunilor;
  • Creșterea atractivității pentru clienți și investitori, având în vedere preferințele tot mai accentuate ale acestora pentru produse și servicii realizate în mod sustenabil;
  • Conformarea cu cadrul legal local și european.

  Proiectul trebuie să se încadreze în activitățile și temele definite de Taxonomia europeană ca având impact în mediu.

  Finanțarea durabilă se referă la activitățile financiare care integrează criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în procesul decizional. Este crucială pentru afacerea ta pentru că aliniază profitul cu modul în care sunt folosite resursele promovând reziliența pe termen lung și contribuind la un viitor mai durabil.

  Practicile de finanțare sustenabilă vă pot îmbunătăți reputația mărcii, pot atrage consumatori și investitori conștienți, pot reduce costurile operaționale prin utilizarea eficientă a resurselor și pot atenua riscurile asociate problemelor sociale și de mediu. Pe termen lung, acest lucru favorizează reziliența și profitabilitatea afacerii.

  Puteți efectua o evaluare a impactului social și de mediu  prin evaluarea consumului de resurse, a generării de deșeuri, a emisiilor, a incluziunii sociale și a angajamentului comunitar al afacerii tale. Această analiză vă ajută să cuantificați și să vă gestionați impactul. Există deja standarde și companii de rating care pot evalua acest impact. 

  Neadoptarea practicilor financiare sustenabile poate expune afacerea ta la prejudicii de reputație, amenzi de reglementare, penurie de resurse și schimbări de piață care să vă îndepărteze de practicile nesustenabile. Acest lucru ar putea duce la reducerea competitivității și a rentabilității.

  Companii globale precum Patagonia și Interface și-au demonstrat succesul prin strategii de finanțare durabilă. Acestea au integrat principiile ESG în operațiunile lor, ceea ce a dus la îmbunătățirea performanțelor, la creșterea loialității clienților și la un impact pozitiv asupra societății.

  Puteți începe prin stabilirea unor obiective clare în materie de sustenabilitate, prin alocarea de bugete pentru inițiative sustenabile și prin urmărirea progreselor. Încorporarea indicatorilor de sustenabilitate în raportarea financiară ajută la asigurarea faptului că aceasta face parte integrantă din strategia de afaceri.

  Unii dintre indicatorii de performanță ce țin de sustenabilitate includ nivelul emisiilor de carbon, consumul de energie și apă, generarea de deșeuri, diversitatea angajaților, implicarea comunității, satisfacția clienților cu privire la produsele sau serviciile sustenabile, politici clare ale companiei în ceea ce priveste plata taxelor la bugetul de stat, politici anti-mită etc.

  Multe guverne oferă stimulente, cum ar fi credite fiscale, granturi și subvenții, pentru a încuraja practicile durabile. Acestea pot compensa costurile inițiale și pot oferi sprijin financiar pentru inițiativele de sustenabilitate ale afacerii. Trebuie să avem în vedere, însă, și faptul că tranziția spre practici sustenabile este și o datorie a fiecăruia dintre noi, o misiune care va asigura un viitor sănătos și pentru generațiile viitoare.

  Implicați părțile interesate (clienții, furnizorii, angajații etc.) printr-o comunicare transparentă, prin actualizări periodice cu privire la progresele în materie de sustenabilitate și implicați-le în procesele decizionale. Arătați beneficiile tangibile, cum ar fi economiile de costuri, îmbunătățirea imaginii și impactul pozitiv asupra societății, mediului și întregului ecosistem în care operați.

  Puneți în aplicare mecanisme de raportare solide, respectați standardele internaționale de sustenabilitate și luați în considerare verificarea de către terți. Comunicați în mod regulat părților interesate progresele și eșecurile pentru a crea încredere.

  Identificați care obiective de dezvotare durabilă se aliniază cu activitățile și obiectivele afacerii. Elaborați strategii și inițiative care să contribuie direct la aceste obiective și urmăriți progresul în consecință.

  Căutați îndrumare din partea experților în domeniul sustenabilității, implicați-vă cu colegii din industrie și colaborați cu organizații specializate în finanțare sustenabilă. Adaptați soluțiile la provocările specifice afacerii și valorificați resursele disponibile. Luați legătura cu banca și vedeți oportunitățile disponibile pentru afacerea ta și posibilitățile pe care le oferă contextul financiar specific afacerii tale.

  Cercetați instituțiile financiare, investitorii și organizațiile care au un istoric în domeniul finanțării durabile și care la rândul lor integrează și își desfășoară activitatea urmând principii și practici sustenabile. Căutați-i pe cei care vă împărtășesc valorile, care au un angajament clar față de principiile ESG și care oferă produse financiare care vă pot fi alături în drumul spre verde.