Finanțare comercială și garanții bancare

    Serviciile de finanțare a comerțului sunt soluții de decontare, finanțare (credit pe firmă) și atenuare a riscurilor uzuale în relațiile comerciale și de afaceri internaționale, fiind utilizate frecvent atât în tranzacții transfrontaliere, cât și în tranzacții interne de diferite tipuri. Comerțul implică riscuri atât pentru importator, cât și pentru exportatorul de bunuri sau servicii. Soluțiile de finanțare a comerțului oferă importatorilor și exportatorilor niveluri variate de atenuare a riscurilor și/ sau finanțare.

    Caracterul documentar se referă la condiționarea plății de prezentarea unor documente: comerciale (factura, document de transport, certificat de origine, certificat de calitate & cantitate etc.); sau financiare (cambie/ trată), ce pot uneori să însoțească documentele comerciale.