Cum funcționează

Acreditivul Documentar reprezintă angajamentul de plată irevocabil al Băncii Cumpărătorului (Banca Emitentă), asumat în baza instrucțiunilor și în numele Cumpărătorului (Ordonatorul), în favoarea Vânzătorului (Beneficiarul), prin care plata mărfii livrate/serviciilor prestate va fi efectuata de către Banca Emitentă numai la prezentarea de către Vânzător a documentelor solicitate in acreditiv, în conformitate cu termenele și condițiile acestuia.

Locul domicilierii AD este locul prezentării documentelor de catre Vanzator:
Locul domicilierii AD este locul prezentării documentelor de catre Vanzator:

 • La ghișeele băncii emitente (banca cumpărătorului)
 • La ghișeele băncii desemnate (banca vânzătorului)

Modul de utilizare:
Modul de utilizare:

 • Prin plata la vedere 
 • Prin plata la termen
 • Prin acceptare (trata/cambie trasa asupra Bancii Emitente/ Bancii Desemnate);
 • Prin negociere.

Cadrul legal: Regulile și Uzanțele Uniforme pentru Acreditivele Documentare (UCP600) - Publicația nr.600 emisă în 2007 de C.I.C. Paris.

Avantaje

 • Plata este garantată de către o terță parte;
 • Caracterul independent fata de contractul comercial/ relația comercială pe care se bazează;
 • Confirmarea: riscurile cu privire la țara de proveniență a Băncii Emitente și/ sau situația financiară a respectivei bănci sunt acoperite de către Banca Confirmatoare;
 • Plata efectuată de către Banca Emitentă sau Banca Confirmatoare este fără regres împotriva Beneficiarului (Banca Emitentă are regres împotriva Ordonatorului);
 • Caracterul condiționat și documentar asigura controlul asupra tranzactiei (documentele originale referitoare la livrarea marfii/ prestarea serviciilor sunt prezentate Bancii Emitente/ Bancii Desemnate);
 • Cumparatorul este mai putin expus riscului de executie din partea Vanzatorului (in functie de documentele solicitate in AD - documentul de transport, certificatul de inspectie etc., precum si datorita termenelor sale - de valabilitate, de livrare, de prezentare a  documentelor).