Termeni și condiții utilizare site

Cadrul și condițiile de utilizare

Acest site a fost dezvoltat de ING pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului ING este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Acest site este deținut și întreținut de către ING. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin ING.

ING își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea ING.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauza licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea ING, pot fi utilizate de către ING în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către ING la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.

Nu constituie oferte

Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca o invitație, ofertă sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice produs, sau de a vă angaja în orice altă tranzacție, sau consiliere în domeniul investițiilor, în domeniul juridic sau în oricare alt domeniu. Informația care se regăsește pe acest site este prezentată numai în scop informativ. Deoarece informația prezentată pe acest site este foarte generală, este posibil să nu fie relevanță în cazuri individuale concrete. înainte de a lua orice decizie referitoare la produsele prezentate sau planificare financiară, este important să contactați un consultant care vă poate ajuta să alegeți cea mai potrivită opțiune pentru dvs.

Declarația ING privind datele cu caracter personal

ING Bank N.V. prin ING Bank N.V., Sucursala Bucureșți („ING”) își asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.

ING este este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu notificările nr. 1568, nr.10127 și nr.30590.

Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică cum sunt numele, adresa, data nașterii, nr. de telefon, e-mailul, date de identitate etc. De regulă, primim aceste date de la ține atunci când completezi un formular, on-line sau pe hârtie, semnezi un contract, ne trimiți o scrisoarea sau un e-mail sau vorbim la telefon.

Atunci când accesezi website-urile ING, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat și alte date. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți documentul privind fișierele de tip „cookie”: https://www.ing.ro/ingb/termeni-si-conditii/cookies.html


Cui aparțin datele pe care le procesăm?
ING procesează datele celor care accesează website-urile ING sau locațiile sale, respectiv persoane fizice - clienți sau potențiali clienți, reprezentanți (spre exemplu: directori, administratori, asociați, împuterniciți, persoane de contact) ai clienților sau potențialilor clienți persoane juridice, furnizorilor sau partenerilor de afaceri.
În același timp, ING poate procesa și date ale unor persoane care nu sunt clienți ING, cum sunt beneficiarul unei operațiuni de plata, garantul unui credit etc.

În ce scop procesăm datele?
ING procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii financiar-bancare (spre exemplu: pentru deschiderea unui cont, emiterea unui card, executarea unei operațiuni de plată), încheierea și executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de credit), pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, prin transmitere de oferte comerciale generale sau personalizate ale ING, entităților din Grupul ING sau partenerilor săi, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale etc. Informații complete sunt furnizate prin Condițiile Generale de Afaceri ale ING, care pot fi accesate aici: https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/documente-contractuale

Condițiile în care ING procesează datele?
ING procesează date doar cu consimțământul tău, atunci când are o obligație legală sau poate justifica un interes legitim superior.

Sunt datele tale sigure la ING?
ING tratează securitatea datelor tale foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de ING care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Către cine poate transfera ING datele?
Cu respectarea tuturor obligațiilor legate de confidențialitate și securitate, ING poate transfera date către celelalte entități din Grupul ING , către parteneri contractuali, furnizori de servicii, persoane împuternicite, instanțe, autorități publice, organe judiciare, prestatori de servicii de plată, organizații de carduri, bănci corespondențe, birouri de credit, entități de colectare/recuperare creanțe, societăți de asigurare, organizații de cercetare a pieței.
Transferurile de date se pot face atât în UE, cât și în afara UE, cu respectarea condițiilor impuse de lege.
În cazul transferurilor internaționale realizate prin intermediul SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), datele precizate în documentele de transfer pot fi accesate de către autoritățile americane (US Treasury Dept.), în scopul aplicării legislației naționale privind prevenirea spălării banilor/luptei împotriva terorismului. În vederea respectării legislației FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) și CRS („Common Reporting Standards”), în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de raportare specifice, ING va transmite aceste informații către Autoritate Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau oricărei autorități desemnate de această, în vederea realizării schimbului de informații cu autoritățile fiscale americane (IRS) sau din alte state, în condițiile legii.

Cât timp procesează ING datele?
ING prelucrează datele personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate.

Care sunt drepturile tale?
 Ai dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care ING le deține.
 Ai dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
 Ai dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a te opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau ING nu îți poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date.
 Ai dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor tale în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.
 Ai dreptul de a cere anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința ta, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, precum și reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința ta.
Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiți o cerere la adresa ING din Bucureșți, B-dul Iancu de Hunedoara nr.48, sector 1, 011745 sau la numărul de Fax +40 21.222.14.01.
 Totodată, ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care ți-au fost încălcate.

ING își rezervă dreptul de a modifica această declarație oricând. Versiunea puublicata pe site este cea în vigoare.

Nici o responsabilitate

În nici o împrejurare, ING nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici ING nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar ING nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Restricții privind tranzacțiile internaționale

Investiția în instrumente financiare, tranzacții, produse sau servicii menționate în acest site poate implica riscuri majore, poate să nu fie disponibilă în toate jurisdicțiile, și poate să nu servească scopurilor tuturor investitorilor. Valoarea oricărui instrument financiar menționat în acest site sau venitul provenit din acesta poate fluctua și / sau poate fi afectat de către schimbările de curs valutar.

Performanțele din trecut nu constituie indicii ale rezultatelor viitoare. Investitorii trebuie să ia propriile decizii referitoare la investiții fără a se baza pe materialele conținute pe acest site. Doar investitorii cu destule cunoștințe și experiență în afaceri și care pot evalua avantajele și riscurile importante pot lua în considerare investiile dezbătute în acest site.

Lipsa de ofertă pentru instrumente financiare - lipsa de responsabilitate - disclaimer și dezvăluirea intereselor

Deși s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt adevărate în momentul publicării, ING nu este responsabilă pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora. în limitele legii, ING și oricare dintre angajații săi pot lua atitudine sau pot avea interese (inclusiv vânzând sau cumpărând de la clienții săi) în orice tranzacții, în orice investiții (incluzând derivativele), menționate în mod direct sau indirect pe site.

ING poate efectua investiții bancare sau alte servicii (inclusiv să acționeze ca și consultant, manager sau ofertant de împrumut) și poate solicita investiții bancare sau alte servicii din partea oricărei companii menționate pe acest site. Nimic din conținutul acestui site nu constituție o ofertă de vânzări de titluri în Statele Unite ale Americii. Titlurile care vor fi emise nu vor fi înregistrate conform Legii Statelor Unite ale Americii privind titlurile din 1933 amendată (Legea privind titlurile) și nu pot fi ofertate sau vândute în Statele Unite către, în numele sau în avantajul unor cetățeni SUA (așa cum este denumit termenul conform Legii privind titlurile) dacă nu este înregistrată conform Legii privind titlurile sau dacă nu constituie o excepție de la înregistrare.

Acest material este destinat în exclusivitate distribuirii în conformitate cu reglementările în vigoare în jurisdicții. În plus, în scopul distribuirii către și dinspre Marea Britanie, niciuna dintre investițiile sau ofertele de schimb descrise pe site nu vor fi disponibile pentru investitorii privați, așa cum este descris termenul de către Autoritatea Marii Britanii pentru Titluri și Livrări la Termen.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

ING se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

Link-uri către alte site-uri

ING nu a revizuit site-urile către care există link-uri din acest site, și nu este responsabil pentru conținutul paginilor care nu se află pe site sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site.

ING nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

Lipsa de garanție

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest siteING nu acceptă responsabilitatea și nu garantează  funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau  erorile vor fi corectate.

ING și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

ING Bank este înscrisă în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 273.