Termeni și condiții utilizare site

  Cadrul și condițiile de utilizare

  Acest site a fost dezvoltat de ING pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

  Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

  Întregul conținut al site-ului ING este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

  Acest site este deținut și întreținut de către ING. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin ING.

  ING își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea ING.

  Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauza licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea ING, pot fi utilizate de către ING în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către ING la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.

  Nu constituie oferte

  Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca o invitație, ofertă sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice produs, sau de a vă angaja în orice altă tranzacție, sau consiliere în domeniul investițiilor, în domeniul juridic sau în oricare alt domeniu. Informația care se regăsește pe acest site este prezentată numai în scop informativ. Deoarece informația prezentată pe acest site este foarte generală, este posibil să nu fie relevanță în cazuri individuale concrete. înainte de a lua orice decizie referitoare la produsele prezentate sau planificare financiară, este important să contactați un consultant care vă poate ajuta să alegeți cea mai potrivită opțiune pentru dvs.

  Nici o responsabilitate

  În nici o împrejurare, ING nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

  Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici ING nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

  Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar ING nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

  Restricții privind tranzacțiile internaționale

  Investiția în instrumente financiare, tranzacții, produse sau servicii menționate în acest site poate implica riscuri majore, poate să nu fie disponibilă în toate jurisdicțiile, și poate să nu servească scopurilor tuturor investitorilor. Valoarea oricărui instrument financiar menționat în acest site sau venitul provenit din acesta poate fluctua și / sau poate fi afectat de către schimbările de curs valutar.

  Performanțele din trecut nu constituie indicii ale rezultatelor viitoare. Investitorii trebuie să ia propriile decizii referitoare la investiții fără a se baza pe materialele conținute pe acest site. Doar investitorii cu destule cunoștințe și experiență în afaceri și care pot evalua avantajele și riscurile importante pot lua în considerare investiile dezbătute în acest site.

  Lipsa de ofertă pentru instrumente financiare - lipsa de responsabilitate - disclaimer și dezvăluirea intereselor

  Deși s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt adevărate în momentul publicării, ING nu este responsabilă pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora. în limitele legii, ING și oricare dintre angajații săi pot lua atitudine sau pot avea interese (inclusiv vânzând sau cumpărând de la clienții săi) în orice tranzacții, în orice investiții (incluzând derivativele), menționate în mod direct sau indirect pe site.

  ING poate efectua investiții bancare sau alte servicii (inclusiv să acționeze ca și consultant, manager sau ofertant de împrumut) și poate solicita investiții bancare sau alte servicii din partea oricărei companii menționate pe acest site. Nimic din conținutul acestui site nu constituție o ofertă de vânzări de titluri în Statele Unite ale Americii. Titlurile care vor fi emise nu vor fi înregistrate conform Legii Statelor Unite ale Americii privind titlurile din 1933 amendată (Legea privind titlurile) și nu pot fi ofertate sau vândute în Statele Unite către, în numele sau în avantajul unor cetățeni SUA (așa cum este denumit termenul conform Legii privind titlurile) dacă nu este înregistrată conform Legii privind titlurile sau dacă nu constituie o excepție de la înregistrare.

  Acest material este destinat în exclusivitate distribuirii în conformitate cu reglementările în vigoare în jurisdicții. În plus, în scopul distribuirii către și dinspre Marea Britanie, niciuna dintre investițiile sau ofertele de schimb descrise pe site nu vor fi disponibile pentru investitorii privați, așa cum este descris termenul de către Autoritatea Marii Britanii pentru Titluri și Livrări la Termen.

  Aspecte juridice

  Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

  Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

  ING se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

  Link-uri către alte site-uri

  ING nu a revizuit site-urile către care există link-uri din acest site, și nu este responsabil pentru conținutul paginilor care nu se află pe site sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site.

  ING nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

  Lipsa de garanție

  Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest siteING nu acceptă responsabilitatea și nu garantează  funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau  erorile vor fi corectate.

  ING și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

  ING Bank este înscrisă în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 273.