Colaborare ING
și
Evidența populației

Angajamentul ING presupune furnizarea de experiențe simple și prietenoase pentru clienții noștri și îmbunătățirea permanentă a produselor. De aceea, ne bucurăm să te informăm că din luna Aprilie 2023 am început colaborarea, în cadrul unui program pilot, cu Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor (DGEP), în vederea actualizării datelor pentru clienții existenți.

Această colaborare susține efortul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP) pentru automatizarea și creșterea nivelului de comunicare între sistemele informatice administrate de către DGEP din cadrul MAI și cele administrate de alte instituții, concomitent cu creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor furnizate către cetățeni, în scopul simplificării și debirocratizării activităților.

Informații detaliate despre colaborarea ING cu DGEP pot fi vizualizate aici

Ce înseamnă asta pentru tine dacă ești deja client ING?

ING va actualiza datele clienților existenți la momentul inițierii programului pilot prin raportare la informațiile obținute din partea DGEP, și anume: serie și număr act de identitate, adresa de domiciliu, adresa de reședință, data emiterii actului de identitate, data expirării actului de identitate și locul nașterii.

Cum vom obține datele de la Evidența Populației?

În baza unei solicitări din partea ING care va cuprinde CNP-ul, numele și prenumele clienților din portofoliul nostru existent, DGEP va furniza datele aferente ultimelor acte de identitate emise.

Pe parcursul programului pilot, procesul de obținere a datelor va putea fi completat cu acțiuni suplimentare astfel încat să asigurăm o experiență îmbunătățită pentru clienții noștri. Te vom ține la curent și vom actualiza corespunzător această secțiune pe măsură ce apar informații noi.

Cateva cuvinte despre protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

În cadrul colaborării sus menționate, atât ING Bank cât și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor vor acționa în mod independent ca și Operatori de date asigurând în mod continuu conformitatea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal cu cerințele legislative aplicabile în domeniu.

Activitatea de prelucrare a datelor personale (conform mecanismelor descrise mai sus) vizează:

  • Urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, tipul, seria și nr. actului de identitate, data de emitere a actului de identitate, data de expirare a actului de identitate, locul nașterii, emitentul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de reședință. Sursa acestor informații este reprezentată pe de o parte de persoana vizată și de Directia Generală pentru Evidența Persoanelor conform mecanismelor descrise.
  • Are în vedere respectarea obligațiilor legale ce ne revin și îndeplinirea unor măsuri de interes public prin îndeplinirea conformă a procedurilor de cunoaștere a clientelei și prevenire a activităților de spălare de bani și finanțare a terorismului precum și îndeplinirea unui interes legitim de îndeplinire a cerințelor de business prudent inclusiv prin participarea la convenții sectoriale ce facilitează prevenția spălării de bani și a finanțării actelor de terorism

La nivelul ING a fost numit un Ofițer pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal; solicitările pot fi adresate în cadrul oricărui ING Office sau ING Point precum și prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, depusă la sediul ING din Expo Business Park, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Clădirea nr. 3, 012095, București, România, prin Fax la numărul +40 21.222.14.01, prin telefon la numărul *2ING (*2464) sau 031 406 2464 (număr destinat apelurilor inițiate din afara teritoriului României) sau prin E-mail la adresa protectiadatelor@ing.ro.