Pentru a trimite aplicatia catre banca va rugam sa cititi cu atentie Termenii si conditiile de mai jos. Prin completarea prezentei aplicatii sunt de acord în mod expres si neechivoc ca toate datele si informatiile personale (inclusiv cod numeric personal CNP) furnizate catre ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti (ING) sa fie utilizate de catre aceasta în vederea contactarii mele de catre angajati/colaboratori ai ING si solutionarii prezentei aplicatii.

Inteleg si sunt de acord ca, in conformitate cu legea, ING este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina informatii despre subsemnatul de la orice autoritate competente, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat detinator de astfel de informatii.

Imi exprim in mod expres si neechivoc acordul in vederea prelucrarii de catre ING si entitatile membre ale ING Group a datelor mele cu caracter personal, inclusiv cod numeric personal (CNP), (dupa cum este acest termen definit in Legea nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare), atat in scopul procesarii prezentei aplicatii, cat si in scopul bunei derulari a relatiei contractuale, cu transmiterea, inclusiv în scopul prelucrarii acestor date, catre terti imputerniciti de catre ING sa opereze date cu caracter personal în numele sau, institutii si societati ce au drept obiect de activitate colectarea/furnizarea de informatii despre comportamentul persoanelor beneficiare de servicii bancare.

Am luat la cunostinta ca dispun si îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata (Banca este înscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 273).

Totodata, inteleg si sunt de acord ca pentru a primi informatii suplimentare cu privire la suma pe care o pot imprumuta, perioada de rambursare, valoarea ratei lunare, etc. este necesar sa ma prezint in ING Office-ul al carui client sunt sau in orice ING Office (daca nu sunt client ING).

Inteleg si sunt de acord ca ING are dreptul de a refuza acordarea creditului, urmare neprezentarii de catre subsemnatul a tuturor documentelor solicitate (cum ar fi: documente de identitate, doveda venitului/veniturilor obtinute, documente referitoare la garantii) si urmare a verificarilor efectuate de catre ING, in conformitate cu procedurile interne si dispozitiile legale in vigoare.