Pentru a trimite aplicația către bancă vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de mai jos. Prin completarea prezentei aplicații sunt de acord în mod expres și neechivoc că toate datele și informațiile personale (inclusiv cod numeric personal CNP) furnizate către ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București (ING) să fie utilizate de către aceasta în vederea contactarii mele de către angajați/colaboratori ai ING și soluționării prezentei aplicații.

Înțeleg și sunt de acord că, în conformitate cu legea, ING este abilitată să efectueze orice verificări, să solicite și să obțină informații despre subsemnatul de la orice autoritate competenta, registru public, arhivă, bază de date electronică sau organism abilitat deținător de astfel de informații.

Îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul în vederea prelucrării de către ING și entitățile membre ale ING Group a datelor mele cu caracter personal, inclusiv cod numeric personal (CNP), (după cum este acest termen definit în Legea nr. 677/2001, cu modificările ulterioare), atât în scopul procesării prezenței aplicații, cât și în scopul bunei derulări a relației contractuale, cu transmiterea, inclusiv în scopul prelucrării acestor date, către terți împuterniciți de către ING să opereze date cu caracter personal în numele sau, instituții și societăți ce au drept obiect de activitate colectarea/furnizarea de informații despre comportamentul persoanelor beneficiare de servicii bancare.

Am luat la cunoștință că dispun și îmi pot exercită toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa instanței de judecată (Banca este înscrisa în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 273).

Totodată, înțeleg și sunt de acord că pentru a primi informații suplimentare cu privire la suma pe care o pot împrumuta, perioada de rambursare, valoarea ratei lunare, etc. este necesar să mă prezint în ING Office-ul al cărui client sunt sau în orice ING Office (dacă nu sunt client ING).

Înțeleg și sunt de acord că ING are dreptul de a refuza acordarea creditului, urmare neprezentării de către subsemnatul a tuturor documentelor solicitate (cum ar fi: documente de identitate, doveda venitului/veniturilor obținute, documente referitoare la garanții) și urmare a verificărilor efectuate de către ING, în conformitate cu procedurile interne și dispozițiile legale în vigoare.