Schema de garantare a depozitelor

Sumele depuse în conturi deschise la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureșți sunt garantate de Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos, având în vedere că subscrisa este sucursala a unei instituții de credit cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv a ING Bank N.V., societate bancară, cu sediul în str. Bijlmerdreef 106, 1102 CT, Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos.

În prezent, potrivit acestei scheme de garantare, sumele plasate la ING Bank N.V., inclusiv la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, de către clienții persoane fizice și juridice în conturi curente, conturi de economii sau conturi de depozit sunt garantate în limita sumei de 100.000 Euro/client, indiferent de numărul conturilor deținute la ING Bank NV. Din schemă de garantare nu fac parte investițiile în acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții.

În eventualitatea excepțională de insolvență a ING Bank N.V. Amsterdam , Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos, administrată de De Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrală a Olandei) (DNB), îți va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite (până la 100.000 EUR) în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la dată la care depozitele au devenit indisponibile. Dacă nu ți-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, îți recomandăm să contactezi Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos, întrucât termenul în care poţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Perioada de punere la dispoziţie a compensaţiei va fi redusă treptat până la 7 zile lucrătoare. Pe parcursul acestei perioade de tranziţie, Banca Centrală a Olandei (DNB) poate atribui la cerere o sumă adecvată pentru a acoperi nevoile de bază.

Mai multe detalii cu privire la Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos și procedura aplicabilă în cazul activării sale pot fi consultate aici, pe site-ul Băncii Centrale Olandeze (De Nederlandsche Bank N.V.).

Informaţii de bază referitoare la protecţia depozitului

Pentru orice alte informații, îți stăm la dispoziție prin intermediul serviciului My'Line (021/402.83.91) sau la adresa de e-mail: contact@ing.ro.