Schema de garantare a depozitelor

  Sumele depuse în conturi deschise la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București sunt garantate de Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos, având în vedere că subscrisa este sucursală a unei instituții de credit cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv a ING Bank N.V., societate bancară, cu sediul în str. Bijlmerdreef 106, 1102 CT, Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos. Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos este administrată de către Banca Centrală a Olandei (De Nederlandsche Bank N.V. / DNB). 

  Conform reglementărilor europene, funcția de bază a unei scheme de garantare a depozitelor este aceea de a proteja clienții deponenți de consecințele insolvenței unei instituții de credit. Mai exact, în baza schemei de garantare, aceștia îsi vor primi banii depuși în conturile bancare în eventualitatea insolvenței unei instituții de credit, astfel cum este descris mai jos. 

  Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos este similară cu schema de garantare a depozitelor recunoscută pe teritoriul României, denumita Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

  Astfel, sumele plasate la ING Bank N.V., inclusiv la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, de către clienții persoane fizice și juridice în conturile curente, conturile de economii sau conturile de depozit, sunt garantate în limita sumei de 100.000 Euro/client, indiferent de numărul conturilor deținute la ING Bank N.V. și de moneda acestora (lei sau altă monedă). Din schema de garantare nu fac parte produsele de investiții, ca de exemplu acțiuni sau obligațiuni. 
  În plus, și fără a afecta garantarea menționată mai sus, sumele care provin direct din tranzacţii imobiliare având ca obiect proprietăţi rezidenţiale private (vânzări sau cumpărări), beneficiază de o garantare suplimentară (peste limita a 100.000 Euro/client), pentru o perioadă limitată de trei luni, până la valoarea de 500.000 Euro/client.
  În eventualitatea excepțională de insolvență a ING Bank N.V. Amsterdam:
  -    Banca Centrală a Olandei va gestiona procesul prin care clienții deponenți vor primi sumele aferente. În concret, clienții vor fi informați și vor primi compensațiile cuvenite prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare din România, care va acționa în baza instrucțiunilor primite de la autoritățile olandeze. Astfel, nu este necesară deplasarea clienților în Olanda pentru a intra în posesia compensațiilor.
  -    Termenul pentru primirea compensațiilor cuvenite de către clienții deponenți este de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. Acest termen va fi de 7 zile lucrătoare incepand cu 01 ianuarie 2024 , astfel încât clienții să beneficieze de compensațiile cuvenite într-un termen mai scurt. 
  -    Dacă compensațiile nu sunt puse la dispoziție în termen, este necesar ca deponentul să se adreseze fără întârziere Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare din România care va intermedia comunicarea cu autoritățile olandeze sau chiar se poate adresa direct Schemei de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos, întrucât termenul în care poate pretinde plata compensației este limitat.

  Mai multe detalii cu privire la Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos și procedura aplicabilă în cazul activării sale pot fi consultate aici, pe site-ul Băncii Centrale Olandeze (De Nederlandsche Bank N.V.).

  Informaţii de bază referitoare la protecţia depozitului

  Pentru orice alte informații, îți stăm la dispoziție prin intermediul serviciului My'Line (021/402.83.91) sau la adresa de e-mail: contact@ing.ro.