Ce este factoringul?    

Factoring este un produs inovativ ce are la bază procesul de achiziție a creanțelor rezultate din livrarea de bunuri și prestarea de servicii către partenerii interni sau externi ai companiei.
Serviciile oferite în cadrul unui singur produs (factoring), de la un singur furnizor (ING), într-un singur contract:
 

Finanțare flexibilă;

Asigurare împotriva riscului de neplată a partenerilor

Administrarea creanțelor

 Colectarea creanțelor

Care sunt părțile implicate într-un contract de factoring?

Factorul
(banca);

Aderentul
(vânzătorul, mai exact compania care aplica pentru produsul de factoring);

Debitorul
(cumpărătorul).

Când este util pentru compania mea să apeleze la produsele de factoring?

Companiile care apelează la produsele de factoring întâmpină în general următoarele situații:

 • Afacerea crește într-un ritm alert, există sezonalitate sau apar solicitări neprevăzute din partea clienților. 
  • Finanțarea oferită prin factoring este una flexibilă, limita de factoring se stabilește în funcție de specificul fiecărei companii și se ajustează permanent în funcție de evoluția afacerii, transformând toate creanțele în lichiditate imediată;
    
 • Nu vor să fie supra-îndatorate: prin accesarea produsului de factoring, compania nu se îndatorează, ci doar transformă creanțele proprii în capital de lucru activ;
   
 • Clienții companiei solicită plata la termen și neacordarea ar crea un dezavantaj competitiv: prin factoring compania poate susține termenele de plată solicitate și poate vinde mai mult către mai mulți clienți, fără a fi afectată lichiditatea; 
   
 • Furnizorii solicită companiei plata la vedere sau oferă discount-uri dacă plata este realizată la vedere: prin transformarea creanțelor în lichiditate imediată, compania își poate plăti furnizorii prompt și poate să beneficieze de astfel de discount-uri.
   
 • Au nevoie de capital de lucru, dar n-au disponibile garanțiile care sunt solicitate, în general, pentru liniile de credit: pentru obținerea unei facilități de factoring nu sunt necesare alte garanții suplimentare, în afara vânzării creanțelor; 
   
 • Înregistrează întârzieri la plata din partea clienților și nu au predictibilitate asupra cash flow-ului: cu ajutorul produselor de factoring este eliminată lipsa de predictibilitate, creanțele fiind transformate în lichiditate imediat după ce sunt emise și, astfel, este securizată și afacerea;
   
 • Nu cunosc solvabilitatea partenerilor potențiali, interni sau externi, dar nu vor să piardă oportunitatea de extindere: pot solicita includerea partenerului potențial în cadrul facilității de factoring acordate și pot începe colaborarea cu acesta doar dacă rezultatul analizei efectuate de către specialiștii noștri este unul pozitiv și duce la aprobarea unei limite pentru respectivul partener; 
   
 • Vor să se protejeze de pierderi generate de neplata creanțelor: prin factoring beneficiază de asigurarea riscului de neplată a partenerilor la un cost redus față de cel obținut în negocierea directă cu o companie de asigurări și fără să aibă în grijă managementul unei polițe de asigurare proprii; 
   
 • Vor să se degreveze de activitățile de management și colectare a creanțelor și să reducă și costurile implicate de aceste activități: serviciile sunt incluse în produsul de factoring și astfel compania se poate concentra pe dezvoltarea afacerilor cu partenerii săi.
   
 • Vor să își îmbunătățească indicatorii financiari: în cazul factoringului fără regres, acesta poate ajuta la situația bilanțului, prin faptul că odată accesat acest tip de finanțare, gradul de îndatorare al companiei nu crește.


Tipuri de factoring și servicii oferite:
 

Factoring domestic cu regres Factoring domestic fără regres Factoring de export fără regres Factoring de import
Finanțare N/A
Colectare
Managementul creanțelor N/A
Acoperirea riscurilor de neplată N/A
Reducerea riscului valutar N/A N/A N/A
Cesionarea creanțelor N/A
Datorie financiară N/A N/A N/A

Care sunt costurile implicate?

Pentru asigurarea riscului de neplată a Debitorului, administrare și colectare creanțe:

Comisionul de factoring:
de regula, este stabilit ca procent și se aplică la valoarea nominală a fiecărei facturi. Acesta se percepe la data acordării finanțării.

Dobânda: calculată la suma avansată, pe perioada finanțării, se percepe lunar.

Nota: Chiar dacă are o componentă de finanțare, factoring-ul nu reprezintă o creditare propriu-zisă, fiind asimilat prestării de servicii, conform Codului fiscal. Din acest motiv, costurile de factoring sunt purtătoare de TVA, care este deductibilă, conform normelor in vigoare.
 

Cum se calculează limita de factoring?

Atât valoarea facilitații de factoring, cât și limita aferentă fiecărui partener propus pentru finanțare se stabilesc în funcție de vânzările preconizate, sezonalitate și termenul de plată real. 

Nu există o valoare maximă sau prestabilită sau condiționată de ceea ce a realizat. Produsul de factoring are în vedere ceea ce vrei să realizați și se adaptează în permanență la evoluția afacerii tale astfel încât să îți susțină activitatea.

Contact

Pentru mai multe informații legate de produsele și serviciile de Plăti și Cash Management, vă invităm să luați legătura cu unul dintre specialiștii băncii.

Găsiți programul de lucru al Office-urilor noastre aici.