Notificări

  Date de identificare ING Bank

  Cod de Identificare Fiscală: RO 6151100, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16100/1994

  Număr de înregistrare în Registrul Instituțiilor de Credit RB-PJS-40 024/18.02.99

  ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificările nr. 1568, nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificării clienților băncii.

  Declarația ING privind Cadourile, Atențiile și Mita

  Comitetul executiv al ING Group a emis declarația de toleranță zero față de mită

  Ca parte a revizuirii periodice a strategiei de afaceri ING, vă informăm că ING Group a emis "Declarația de toleranță zero față de mită" care prevede următoarele:

  "Valorile ne ghidează comportamentul ca indivizi și modul în care relaționam în afaceri iar în centrul valorilor noastre se află principiile de afaceriING. Unul dintre aceste principii afirmă că acționam cu integritate și avem un comportament corect, onest și legal pentru a păstra încrederea tuturor partenerilor noștri.

  Comitetul executiv al ING Group se asteaptă ca toți angajații ING să desfășoare afaceri cu onestitate, în conformitate cu cele mai înalte standarde etice. Ceea ce înseamnă, de asemenea, că suntem dedicați prevenirii, descurajării și detectării actelor de mită.

  Mita este o infracțiune și o încălcare gravă a principiilor de afaceri ale ING.

  Nu vom plăti mită sau oferi stimulente necorespunzătoare nimănui, sub niciun scop și nici nu vom accepta mită, stimulente necorespunzătoare sau orice altceva care ar putea fi perceput ca atare."

  ING Bank România, parte din ING Group, este de acord și respectă "Declarația de toleranță zero față de mită". Aceasta este publicată pe site-ul ING Group și poate fi accesată aici.

  Politica ING Bank privind tranzacțiile cu țările cu risc crescut

  Informare privind obiectul protocolului ANAF (art. 9, alin. 3)

  “In conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.146/20221, in luna august 2022 a fost semnat un nou Protocol de colaborare intre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Asociatia Romana a Bancilor si Institutiile de credit membre ale ARB mentionate in cuprinsul Protocolului, inclusiv de catre ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti.

  Noul Protocol permite in continuare Institutiilor de credit semnatare ale Protocolului, verificarea in baza de date a ANAF a informatiilor de natura fiscala apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, in baza acordului acestora, stabilind conditiile si modalitatile pentru realizarea furnizarii de catre ANAF catre Institutiile de credit semnatare ale Protocolului, a urmatoarelor informatii de natura fiscala:

  -             Pentru persoane fizice: a) informaţii referitoare la natura, sursa şi cuantumul veniturilor, respectiv informaţii pentru perioada aferentă ultimilor 3 ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora; b) informaţii privind existenţa pe numele solicitantului a unui cont curent declarat deschis la altă instituţie de credit din România la data solicitării unui cont de plati cu servicii de baza, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 258/20172

  -             Pentru persoane juridice: a) informaţii referitoare la natura şi cuantumul veniturilor, respectiv informaţii din situaţiile financiare pentru perioada aferentă ultimilor trei ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora; b) certificatul de atestare fiscală.

  Informatiile de natura fiscala sunt necesare institutiilor de credit pentru solutionarea unor cereri primite din partea persoanelor fizice sau juridice (ex. pentru acordarea de credite), contribuind substantial la fluidizarea si eficientizarea proceselor operationale ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate aplicantului precum si la reducerea riscului de frauda.

  In vederea interogarii informatiilor de natura fiscala, ING Bank  va solicita consimtamantul expres si neechivoc al persoanelor fizice şi persoanelor juridice, respectiv semnarea, olograf sau electronic, sau acceptarea expresa si neechivoca a unui acord de consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date ale MF/ANAF, precum şi a datelor cu caracter personal aparţinând acestora. Acest acord este valabil 5 zile lucrătoare de la data exprimarii consimtamantului de către persoana fizică sau persoana juridică. Avand in vedere aceste aspecte, pentru claritate, mentionam ca activitatea de prelucrare de date necesara pentru atingere obiectivelor sus-mentionate este realizata in baza acordului persoanei vizate - persoana fizica sau reprezentant al persoanei jurídice. Detalii suplimentare privind activitatea de prelucrare date personale efectuata de catre ING Bank in calitate de Operator de date, in contextul activitatii de creditare, inclusiv in relatie cu ANAF, pot fi obtinute prin parcurgerea  Notelor de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de creditare – persoane fizice/persoane juridice al ING, inclusiv in sistemul Biroului de Credit si in baza de date a ANAF - [de inclus link catre - https://ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale]. Aceste documente sunt localizate pe website-ul ING, fiind disponible 24/7, sunt oferite la initiere unei relatii de creditare si sunt actualízate periodic.

  Părţile semnatare ale Protocolului au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Protocolul este valabil pe o perioadă de 1 (unu) an, cu prelungire automată dacă nu este denunţat unilateral de una dintre părţile semnatare în baza unui preaviz scris adresat celeilalte părţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii acestuia.

  _______________________

  1  Ordinul nr. 146/01.02.2022 al președintelui ANAF pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între ANAF şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.”