CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIULUI HOME’BANK PENTRU PERSOANE FIZICE

1. DEFINIREA TERMENILOR CONTRACTUALI. In intelesul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii: (a) „Clientul” – persoana fizica care achizitioneaza serviciul Home’Bank, fie direct in locatiile Bancii (ING Offices) fie prin oricare Tehnica de comunicare la distanta oferita de Banca si care devine utilizator al serviciului Home’Bank. (b)„Banca” - ING Bank N.V., persoana juridica de drept privat din Regatul Tarilor de Jos, constituita si functionand in baza legilor Regatului Tarilor de Jos, avand sediul social in Westeinde 1, cod postal 1017 ZN, Amsterdam, Regatul Unit al Tarilor de Jos, inmatriculata sub nr. 33031431 in Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Amsterdam, prin sucursala sa din Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Expo Business Park, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti, cod postal 012095, inregistrata sub nr. J40/16100/1994 la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, avand cod de inregistrare fiscala RO 6151100, nr. de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/18.02.1999; inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568, nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor Bancii; telefon: + 40 21 222 16 00; fax: + 40 21 222 14 01 (c) „Contractul” – Contractul privind furnizarea serviciului Home’Bank, Contract format din: (i) Cererea privind furnizarea serviciului Home Bank pentru persoane fizice, prezentele Conditii Generale si Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice, in cazul in care Contractul a fost incheiat in locatiile Bancii sau (ii) prezentele Conditii Generale si Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice, in cazul in care Contractul se incheie prin Tehnici de comunicare la distanta. Data incheierii Contractului este data la care Clientul primeste: (i) Codul de utilizator si Codul PINinitial in cazul Serviciului Home’Bank cu Digipass sau (ii) Codul de utilizator si Codul de activare, in cazul Serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass) (d) „serviciul Home’Bank” – serviciul furnizat Clientului de catre Banca, prin punerea la dispozitie a platformei Home Bank, ce permite Clientului efectuarea de operatiuni de plata, prin intermediul instrumentului de plata electronica cu acces la distanta de tip internet banking, din conturile sale deschise la Banca si/sau din conturile unei alte persoane fizice pe care este imputernicit, precum si administrarea relatiei de afaceri cu Banca fara a fi necesara prezenta Clientului intr-un ING Office. Serviciul Home’Bank este disponibil prin accesarea site-ului de internet www.homebank.ro, prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc) sau prin descarcarea Aplicatiei Home’Bank pentru tableta/smartphone, acesarea serviciului efectuandu-se pe baza Elementelor de securitate. Serviciul furnizat poate fi cu Digipass, cu conditia detinerii de catre Client a unui cont curent personal deschis la Banca, sau cu Parola si SMS (fara Digipass), in functie de optiunea Clientului exprimata la momentul solicitarii serviciului. Prin exceptie, in cazul Contractelor incheiate la distanta, Banca pune la dispozitia Clientilor exclusiv serviciul Home Bank cu Parola si SMS (fara Digipass). (e) „Aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone” – Aplicatia “ING Home’Bank” descarcata din App Store sau Play Store pe un dispozitiv cu acces la internet de tip tableta sau smartphone, prin care se acceseaza serviciul Home Bank pe baza Elementelor de securitate; (f) „Elementele de securitate” – caracteristicile personalizate furnizate Clientului de catre Banca in scopul identificarii, autentificarii, semnarii si securizarii datelor si instructiunilor transmise Bancii prin intermediul platfomei Home Bank pe parcursul comunicatiei electronice, elemente necesare accesarii si utilizarii serviciului Home’Bank: „Cod utilizator” – codul personal de identificare pe care Clientul il va utiliza pentru accesarea serviciului Home’Bank. Codul de utilizator initial este atribuit si comunicat Clientului de catre Banca la semnarea prezentului Contract si va putea fi modificat oricand de catre Client pe parcursul derularii acestuia. Prin exceptie, in cazul Contractelor incheiate la distanta, Codul utilizator este comunicat Clientului la adresa de email specificata de acesta in cererea pentru deschiderea relatiei de afaceri sau furnizata ulterior intr-o alta modalitate agreata de parti. Clientul va introduce Codul utilizator, la fiecare accesare a serviciului Home’Bank, pe site-ul mentionat la art. 1 lit. d) de mai sus. Digipass” - dispozitiv securizat furnizat Clientului de catre Banca la data incheierii prezentului Contract in vederea si accesarii si utilizarii serviciului Home’Bank, in cazul in care Clientul a optat pentru serviciul Home’Bank cu Digipass; „Codul PIN” - parola numerica din 4 cifre care trebuie tastata pe Digipass de fiecare data cand se acceseaza o functie securizata din meniul Digipass-ului. Clientul isi va alege codul PIN la momentul primei utilizari a Digipass-ului si va pastra confidentialitatea cu privire la codul ales; „Cod” - o parola numerica din 6 cifre, generata automat de catre Digipass in urma tastarii codului PIN pe acest dispozitiv. Codul are o valabilitate de aproximativ 36 de secunde din momentul in care a fost generat si trebuie introdus pe site in vederea accesarii de catre Client a platformei Home’Bank; „Codul de tranzactie” - parola numerica formata din 6 – 8 cifre, generata de serviciul Home’Bank sub denumirea “tranzactie” atunci cand Clientul doreste efectuarea unei operatiuni. Codul de tranzactie trebuie tastat pe Digipass pentru a fi generat Codul de raspuns; „Codul de raspuns” - parola numerica formata din 7 cifre, generata de catre Digipass pe baza Codului de tranzactie, folosita pentru autorizarea unei operatiuni prin serviciul Home’Bank. „Parola” – parola unica aleasa si activata/validata de Client (i) la prima accesare a serviciului Home’Bank, utilizand Codul de activare transmis de Banca, in cazul serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass) sau (ii) prin accesarea site-ului www.homebank.ro, cu ajutorul Digipass-ului si urmand instructiunile transmise de Banca, daca s-a optat pentru serviciul Home’Bank cu Digipass; in cazul in care o persoana utilizeaza serviciul Home’Bank atat in calitate de Client-persoana fizica, cat si in calitate de Utilizator al unui Client persoana juridica/alta entitate, pe baza aceluiasi Cod de Utilizator si Digipass, atunci activarea Parolei se va face atat pentru Clientul – persoana fizica, cat si pentru Clientul persoana juridica/alta entitate a carui Utilizator este. Parola este utilizata pentru accesarea si autorizarea operatiunilor in serviciul Home’Bank; in vederea accesarii Aplicatiei este necesara si introducerea Codului utilizator. In cazul in care s-a optat pentru serviciul Home’Bank cu Digipass, ulterior activarii Parolei, Clientul va avea posibilitatea de a alege, la fiecare accesare a serviciului, daca doreste sa se autentifice si sa efectueze operatiuni fie pe baza de Parola, fie cu ajutorul Digipass-ului. Clientul poate solicita oricand dezactivarea Parolei (a) din Home’Bank Standard sau telefonic, apeland Banca la numarul +4031 406 24 64 sau *2464 , daca detine serviciul Home’Bank cu Digipass sau (b) in orice ING Office daca detine serviciul Home’Bank cu parola si SMS (fara Digipass), in acest ultim caz dezactivarea Parolei echivaland cu dezactivarea serviciului Home’Bank. „Cod de activare” – cod alfanumeric format din 5 - 10 caractere transmis de Banca Clientului prin SMS la numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele Bancii, la momentul incheierii Contractului, in cazul serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass). Perioada de valabilitate a Codului de activare este mentionata in mesajul SMS transmis de catre Banca. In cazul expirarii acestuia, Clientul poate solicita Bancii telefonic, la numarul mentionat la litera (a) de mai sus, un nou Cod de activare. , „Cod de autentificare” – cod numeric format din 6 cifre transmis de Banca Clientului prin SMS la numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele Bancii, cod utilizat exclusiv pentru autentificarea Clientului in vederea accesarii serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass). Codul de autentificare impreuna cu Codul de Utilizator si Parola vor fi utilizate de catre Client pentru autentificarea acestuia doar atunci cand acesta utilizeaza un dispozitiv nou (ex. telefon, tableta, PC, laptop), altul decat cel(e) inregistrat(e) de Client pentru autentificari ulterioare. In situatia in care Clientul a solicitat inregistrarea dispozitivului de pe care acceseaza serviciul Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass) pentru utilizari viitoare si, ulterior, acesta acceseaza de pe acel dispozitiv serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass), autentificarea Clientului se va realiza pe baza Codului de Utilizator si Parolei introduse de Client. „Confirmarea suplimentara a tranzactiei”- element suplimentar necesar alaturi de Codul de raspuns sau Parola pentru autorizarea anumitor operatiuni de plata, respectiv: (i) Cod SMS - parola numerica formata din 6 cifre, transmisa de catre Banca Clientului prin SMS la numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele Bancii, la momentul efectuarii operatiunii sau (ii) confirmarea telefonica a tranzactiei cu reprezentantul Bancii. “Amprenta digitala” – amprenta digitala a Clientului, astfel cum a fost aceasta inregistrata in dispozitivul utilizat (tableta si/sau smartphone), si care este folosita de Client, impreuna cu Codul utilizator, pentru accesarea serviciului Home’Bank. Clientul poate opta pentru utilizarea Amprentei digitale in sectiunea “Autentificare cu amprenta” din Aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone, numai dupa: (i) inregistrarea dispozitivului pentru utilizari viitoare si (ii) inregistrarea amprentei in dispozitivul utilizat. Aceasta optiune poate fi dezactivata oricand de catre Client, din meniul anterior mentionat. Totodata, aceasta optiune se dezactiveaza automat atunci cand dispozitivul utilizat nu mai este inregistrat pentru utilizari viitoare. In cazul in care o persoana utilizeaza serviciul Home’Bank atat in calitate de Client-persoana fizica, cat si in calitate de Utilizator al unui Client persoana juridica/alta entitate, pe baza aceluiasi Cod de Utilizator, atunci activarea/dezactivarea autentificarii cu Amprenta digitala se va face atat pentru Clientul – persoana fizica, cat si pentru Clientul persoana juridica/alta entitate a carui Utilizator este. “Recunoasterea faciala” – recunoasterea faciala a Clientului, astfel cum a fost aceasta inregistrata in dispozitivul utilizat (Apple IPhone X), si care este folosita de Client, impreuna cu Codul utilizator, pentru accesarea serviciului Home’Bank. Clientul poate opta pentru utilizarea Recunoasterii faciale in sectiunea “Autentificare cu Face ID” din Aplicatia Home’Bank pentru Apple IPhone X, numai dupa: (i) inregistrarea dispozitivului pentru utilizari viitoare si (ii) inregistrarea amprentei faciale in dispozitivul utilizat. Aceasta optiune poate fi dezactivata oricand de catre Client, din meniul anterior mentionat. Totodata, aceasta optiune se dezactiveaza automat atunci cand dispozitivul utilizat nu mai este inregistrat pentru utilizari viitoare. In cazul in care o persoana utilizeaza serviciul Home’Bank atat in calitate de Client-persoana fizica, cat si in calitate de Utilizator al unui Client persoana juridica/alta entitate, pe baza aceluiasi Cod de Utilizator, atunci activarea/dezactivarea autentificarii cu Recunoastere faciala se va face atat pentru Clientul – persoana fizica, cat si pentru Clientul persoana juridica/alta entitate a carui Utilizator este. (h) „Instructiune autorizata” – orice instructiune, inclusiv operatiune de plata transmisa prin intermediul serviciului Home’Bank si considerata irevocabila de catre Client prin una din urmatoarele modalitati: (i) apasarea butonului OK/Confirma/Autorizeaza sau a altui buton care indica autorizarea/confirmarea instructiunii, dupa caz; (ii) introducerea Codului de Raspuns; (iii) introducerea Parolei; (iv) introducerea Codului de raspuns/Parolei si a Codului SMS; (v) confirmarea telefonica a tranzactiei si introducerea Codului de raspuns/Parolei Apasarea butonului OK/Confirma/Autorizeaza, introducerea Codului de raspuns/Parolei si introducerea Codului de raspuns/Parolei si a codului SMS vor fi considerate echivalentul electronic al semnaturii Clientului. (i) „Cont” – orice cont detinut de Client la Banca. In cazul in care Clientul este imputernicit pe contul unui alt client persoana fizica, va putea utiliza serviciul Home’Bank si pentru accesarea si efectuarea de operatiuni de plata pe conturile pe care este imputernicit, in limitele mandatului sau. (j) „Zi lucrătoare” – inseamnă zilele in care bancile sunt deschise pentru public, adica toate zilele cu exceptia sambetelor si duminicilor si sarbatorilor legale in Romania. (k) „Tehnica de comunicatie la distanta”- orice mijloc care, fara a necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti contractuale, poate fi folosita pentru comercializarea si promovarea la distanta a serviciilor financiare. (l) „Autentificare” – procedura care permite prestatorului de servicii de plata (PSP) sa verifice identitatea unui utilizator al serviciilor de plata sau valabilitatea utilizarii unui anumit instrument de plata si care include utilizarea Elementelor de securitate ale utilizatorului; (m) „Autentificarea stricta a clientilor” (ASC)- autentificarea bazata pe utilizarea a doua sau mai multe elemente incluse in categoria cunostintelor detinute (ceva ce doar utilizatorul cunoaste - ex. PIN, parola), posesiei (ceva ce doar utilizatorul poseda - ex. card, Digipass) si inerentei (ceva ce reprezinta utilizatorul - ex. amprenta) care sunt independente, iar compromiterea unui element nu conduce la compromiterea fiabilitătii celorlalte elemente, si care sunt concepute in asa fel incat sa protejeze confidentialitatea datelor de autentificare;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de catre Banca a serviciului Home’Bank, prin punerea la dispozitie a platformei Home Bank,la solicitarea Clientului, pentru efectuarea de operatiuni, in conditiile convenite intre parti.
2.2 (1) Prin serviciul Home’Bank pot fi efectuate urmatoarele operatiuni, enumerarea fiind exemplificativa si nu limitativa: efectuarea de operatiuni de plata, respectiv plati in lei sau in valuta, efectuarea de schimburi valutare, administrare linii de credit (utilizarea si realimentarea prin transferul sumelor din/in conturile curente), incheierea si revocarea mandatelor de debitare directa, vizualizarea, pastrarea si tiparirea extraselor de cont, autorizarea platilor efecutate cu cardul pe internet, actualizarea/modificarea datelor personale si a datelor de contact ale Clientului, achizitionarea/administrarea/inchiderea unor produse/servicii oferite de Banca/ partenerii Bancii, inclusiv credite, exprimarea de catre Client a optiunilor sale cu privire la diverse operatiuni (ex: Acordul de interogare a bazei de date A.N.A.F., acordul pentru consultarea si/sau transmiterea de informatii catre alte entitati), etc. (2) Pentru efectuarea de operatiuni de plata, serviciul Home’Bank poate fi utilizat doar de catre Clientul care are acces la un cont curent, fie in calitate de titular de cont, fie in calitate de imputernicit al unui alt client persoana fizica. Clientul fara acces la un cont curent, care pe parcursul derularii Contractului aferent serviciului Home’Bank, dobandeste un astfel de acces, va putea efectua operatiuni de plata din contul respectiv, prin instrumentul de plata, fara nicio alta formalitate prealabila. Accesarea serviciului Home’Bank pentru oricare din operatiunile de mai sus si initierea si autorizarea de instructiuni, inclusiv operatiuni de plata, se realizeaza prin intermediul Elementelor de securitate definite in capitolul 1 din prezentul Contract. (3) Anumite operatiuni pot fi efectuate exclusiv prin serviciul Home’Bank cu Digipass (ex. modificarea numarului de telefon mobil), neputand fi efectuate prin serviciul Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass). De asemenea, indiferent daca Clientul a optat pentru serviciul Home’Bank cu Digipass sau pentru serviciul Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass), anumite operatiuni pot fi efectuate atat prin accesarea site-ului de internet www.homebank.ro, cat si prin Aplicatia Home’Bank pentru tableta/ smartphone (ex: plati in lei, schimb valutar etc.), alte operatiuni pot fi efectuate exclusiv prin accesarea site-ului de internet www.homebank.ro (ex: administrare linii de credit, etc), iar altele doar prin Aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone (ex: localizare ATM si ING Office, etc). 2.3 Pe parcursul derularii Contractului, Banca isi rezerva dreptul de a modifica operatiunile/produsele/serviciilor disponibile prin intermediul serviciului Home Bank, prin adaugarea unora noi/intreruperea/retragerea operatiunilor/serviciilor existente, prevederilor art. 6 de CGA aplicandu-se in consecinta.

3. LIMITELE OPERATIUNILOR DE PLATA

3.1 Pot fi ordonate plati in lei si/sau in valuta prin intermediul serviciului Home’Bank, indiferent de valoarea acestora.

4. COSTURI. DEBITARE DIRECTA.

4.1 Clientul plateste, la data incheierii prezentului Contract, taxa de activare a serviciului Home’Bank cu Digipass, daca Clientul a optat pentru acest serviciu, taxa mentionata in Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice, prin debitarea de catre Banca a contului curent indicat de Client in Cererea privind furnizarea serviciului Home’Bank pentru persoane fizice.
4.2 Clientul va achita taxa de administrare a serviciului Home’Bank cu Digipass, mentionata in Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice, prin debitarea contului sau de catre Banca, indiferent daca utilizeaza sau nu acest serviciu. Pentru fiecare operatiune de plata efectuata prin utilizarea serviciului Home’Bank se vor aplica taxe si comisioane distincte, prevazute in Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice, primita de Client la data incheierii prezentului Contract si afisata in toate locatiile ING Bank, precum si pe site-ul de internet prin care se acceseaza serviciul Home’Bank.
4.3 Banca va percepe dobanda penalizatoare prevazuta in Lista de dobanzi pentru persoane fizice la toate sumele datorate in baza prezentului Contract care nu sunt platite la scadenta de catre Client. Clientul confirma in mod expres si in cunostinta de cauza nivelul dobanzii penalizatoare si este de acord ca acesta reflectă prejudiciul (direct si indirect) suferit de Banca, intelegand sa achite integral orice dobanzi penalizatoare aplicabile conform prezentului Contract.
4.4 In vederea utilizarii serviciului Home’Bank cu Digipass, Banca furnizeaza Clientului dispozitivul de securitate Digipass. In termen de doi ani de la data incheierii prezentului Contract, in cazul functionarii necorespunzatoare a acestuia din cauze independente de Client, Banca va inlocui gratuit dispozitivul defect. In cazul deteriorarii, pierderii sau distrugerii dispozitivului din culpa Clientului (indiferent de momentul la care intervine acest eveniment), acesta poate solicita Bancii un nou Digipass.

5. SECURITATEA ACCESARII SERVICIULUI HOME’BANK

5.1 Pentru a preveni utilizarea neautorizata a serviciului Home’Bank, Clientul: (i) va pastra in siguranta Elementele de securitate, scop in care va lua toate masurile de precautie necesare pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii acestora, pentru prevenirea fraudei si/sau a utilizarii lor neautorizate/necorespunzatoare in acord cu prevederile specifice din Conditiile Generale de Afaceri si va utiliza serviciul Home Bank conform prevederilor prezentului Contract, astfel cum acesta se completeaza cu prevederile contractul-cadru aplicabil serviciilor de plata oferite de Banca (alcatuit din Conditiile Generale de Afaceri ale ING Bank pentru persoane fizice, Ghidul pentru efectuarea platilor, Lista de Taxe si Comisioane si Lista de Dobanzi, Conditiile Generale pentru Carduri pentru persoane fizice si Contractul privind furnizarea serviciului Home’Bank), precum si informatiilor si instructiunilor primite in acest sens de la Banca; (ii) va respecta standardele de securitate comunicate de Banca la momentul activarii/modificarii Parolei, respectiv modificarii Codului de utilizator; (iii) Clientul va putea solicita blocarea accesului cu Parola la serviciul Home’Bank fie (a) prin accesarea site-ului de internet www.homebank.ro, daca detine serviciul Home’Bank cu Digipass fie (b) apeland Banca la numarul de telefon +4031 406 24 64 sau *2464 ; (iv) va confirma suplimentar autorizarea anumitor operatiuni de plata efectuate prin intermediul instrumentului de plata cu acces la distanta fie prin introducerea codului SMS transmis de Banca, fie prin confirmarea telefonica a operatiunii cu reprezentantul Bancii; (v) va accesa serviciul Home’Bank numai de pe dispozitive securizate (de ex. PC-le/laptop-le au instalate programe antivirus cu actualizarile la zi, smartphone-uri sau tablete fara modificari ce pot afecta securitatea dispozitivului, etc); (vi) nu va inregistra, respectiv nu va permite inregistrarea in dispozitivul utilizat (tableta si/sau smartphone) a amprentei digitale a unei terte persoane, atunci cand a optat pentru accesarea serviciului Home’Bank prin intermediul Amprentei digitale.
5.2. Digipass-ul este proprietatea Bancii si nu poate fi transferat de catre Client unei alte parti, depozitat spre pastrare sau transmis unei terte parti spre folosire, iar Clientul nu poate invoca un drept de retentie cu privire la acest dispozitiv. La incetarea Contractului sau la solicitarea unui nou Digipass, Clientul va preda Bancii Digipass-ul utilizat (daca este posibil), indiferent de starea acestuia (functional sau nu).
5.3 Orice persoana care acceseaza serviciul Home’Bank este prezumata a fi Clientul. Prin prezentul Contract, Clientul autorizeaza Banca in mod irevocabil sa execute Instructiunile autorizate in momentul primirii acestora, in situatia in care Clientul si Instructiunea respectiva au fost identificate in mod corect in conformitate cu dispozitiile prezentului Contract.
5.4 Banca va avea dreptul sa nu actioneze conform Instructiunii autorizate, daca are suspiciuni ca aceasta nu a fost autorizata in mod corespunzator de catre Client sau Elementele de securitate au fost utilizate in mod necorespunzator. In astfel de cazuri, Banca nu va fi obligata la plata de despagubiri pentru pierderi sau daune provocate de neefectuarea sau intarzierea efectuarii instructiunilor primite, inclusiv a platilor. Clientul recunoaste ca o astfel de neexecutare din partea Bancii nu atrage dreptul Clientului de a nu-si executa toate obligatiile asumate fata de Banca.
5.5 Dupa ce Banca a primit o Instructiune autorizata de efectuare a unei operatiuni de plata , aceasta nu va putea fi revocata, modificata sau anulata, cu exceptia cazului in care Banca a stabilit in mod expres ca revocarea, modificarea sau anularea Instructiunii autorizate respective este sau ar fi posibila (conform prevederilor Ghidului pentru efectuarea Platilor). Banca isi rezerva dreptul de a percepe Clientului o taxa de revocare, a carei valoare este prevazuta in Lista de Taxe si comisioane pentru persoane fizice.
5.6 Instructiunile autorizate de efectuare de operatiuni de plata transmise de catre Client in vederea executarii prin intermediul serviciului Home’Bank in zilele lucratoare, inainte de ora limita de primire a instructunilor Clientului (Cut-off-time) - comunicata Clientului prin Ghidul pentru efectuarea Platilor si pe site-ul prin care se acceseaza serviciul Home’Bank, se considera primite de catre Banca in aceeasi zi. Daca insa ordinele de plata sunt transmise dupa ora limita de primire in vederea executarii (dupa cut-of-times) sau intr-o zi nelucratoare, se considera ca sunt primite de catre Banca in urmatoarea Zi lucratoare.
5.7 (1) Accesul Clientului in platforma Home’Bank se face cu aplicarea procedurii de Autentificare stricta a clientilor, prin utilizarea Elementelor de securitate corespunzatoare, astfel cum acestea sunt indicate la Sectiunea 1 lit. (f) din prezentul document. (2) Orice operatiune de plata initiata de Client in Home’Bank va fi autorizata de acesta in conditii de Autentificare stricta a clientilor. Prin exceptie, o operatiune de plata va putea fi autorizata de Client fara a fi necesara introducerea Codului de raspuns oferit de Digipass sau a Parolei, doar prin apasarea butonului « OK », daca : (i) valoarea sa individuala nu depaseste 30 EUR (sau echivalent in RON) si (ii) numarul de astfel de operatiuni consecutive initiate de Client de la ultima aplicare a Autentificarii stricte nu depaseste 5 tranzactii consecutive sau valoarea cumulata a operatiunilor de plata anterioare initiate de Client de la ultima aplicare a Autentificarii stricte nu depaseste 100 EUR. In mod similar, operatiunile de plata intre conturile Clientului deschise la banca vor putea fi autorizate de Client doar prin apasarea butonului « OK ».

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR. MODIFICAREA CONTRACTULUI.

6.1 Banca a) Banca furnizeaza Clientului, gratuit, documentele care formeaza Contractul pe hartie sau pe alt suport durabil. Oricand pe durata relatiei contractuale, Clientul poate solicita Bancii un exemplar al acestor documente in vigoare la momentul solicitarii, iar Banca va transmite, in mod gratuit, pe orice suport durabil, documentul sau documentele solicitate. b) Banca isi rezerva dreptul de a aduce modificari Condiţiilor Generale Home`Bank si/sau caracteristicilor serviciului oferit. Modificarile vor fi comunicate Clientului, in scris, pe hartie sau alt suport durabil, cu 2 (doua) luni inainte de data intrarii lor in vigoare. In cazul in care Clientul nu este de acord cu modificarile, acesta poate inceta/denunta relatia cu Banca referitoare la serviciul Home`Bank pe parcursul acestei perioade, conform dispozitiilor art. 10.1 lit. d). In acest din urma caz, Conditiile Generale Home`Bank anterioare vor ramane in vigoare pana la decontarea tuturor tranzactiilor efectuate prin intermediul serviciului Home`Bank. Toate modificarile sau inlocuirile vor fi considerate acceptate de catre Client, vor intra in vigoare si vor prevala asupra prevederilor anterioare in cazul in care Clientul nu informeaza Banca, mai inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor/inlocuirilor, ca nu le accepta. Termenul de 2 luni nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective. c) Clientul declara ca a fost informat cu privire la posibilitatea modificarii de catre Banca a valorii taxei de utilizare lunara, a taxelor si comisioanelor percepute pentru operatiunile de plata efectuate prin serviciului Home’Bank sau in legatura cu acesta, atat in sensul majorarii, cat si al diminuarii, si intelege ca orice modificare ii va fi notificata in prealabil, prin oricare din urmatoarele metode de comunicare folosita separat sau impreuna: in scris, pe hartie/alt suport durabil (de exemplu prin e-mail, prin SMS sau prin intermediul serviciului Home’Bank accesibil dupa introducerea de catre Client a Elementelor de identificare). In cazul diminuarii taxelor sunt aplicabile dispozitiilor art. 4.4 si 4.6 din Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane fizice. Totodata, Banca va afisa Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice actualizata in locatiile Bancii si pe pagina de internet www.ing.ro. In cazul in care Clientul nu este de acord cu noile valori notificate de catre Banca, atat Clientul, cat si Banca au posibilitatea de a denunta prezentul Contract. Neprimirea de catre Banca, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a noilor valori, a unui raspuns din partea Clientului, va fi considerată acceptare tacită de către acesta a noilor valori. d) Banca informeaza Clientul cu privire la specificatiile privind componentele hardware si software necesare utilizarii serviciului Home’Bank. e) Banca pune exclusiv la dispozitia Clientului Elementele de securitate pentru utilizarea serviciului Home’Bank. f) Banca asigura securitatea tranzactiilor/instructiunilor prin criptarea mesajelor si prin recunoasterea automata a Clientului dupa Elementele de securitate stabilite. g) Banca asigura executarea instructiunilor autorizate transmise electronic de catre Client, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu procedurile interne ale Bancii. h) Banca isi rezerva dreptul de a dezactiva optiunea de autentificare cu Amprenta digitala/Recunoasterea faciala, in situatia in care exista suspiciuni privind securitatea tehnologiei de scanare amprenta, caz in care va informa Clientul, fie inainte, fie dupa dezactivarea optiunii. i) Banca poate solicita Clientului autentificarea cu Parola dupa un anumit numar de autentificari cu Amprenta digitala/Recunoastere faciala sau dupa un anumit interval de timp de la ultima utilizare a Parolei;. 6.2 (1) Clientul a) solicita executarea instructiunilor autorizate prin utilizarea Elementelor de securitate. b) asigura componentele hardware si software necesare utilizarii serviciului Home’Bank, conform specificatiilor primite din partea Bancii, precum si securitatea dispozitivului de pe care acceseaza serviciul Home’Bank. c) isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si caracterul complet al Instructiunilor autorizate, inclusiv a datelor introduse precum si a tranzactiilor ordonate electronic. d) se obliga sa informeze Banca de indata, fara o intarziere nejustificata, ce o persoana neautorizata a luat cunostinta de Elementele de securitate sau acestea au fost pierdute ori furate sau utilizate fara drept, conform art. 8.1 de mai jos. e) se obliga sa nu copieze, vanda, inchirieze, sa instraineze sub orice alta forma ori sa permita utilizarea de catre persoane neautorizate a serviciului Home’Bank sau a Elementelor de securitate si sa nu pastreze Codul PIN, Codul de utilizator, Digipass-ul si Parola impreuna; f) se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la Elementele de securitate pe intreaga durata a Contractului. g) se obliga sa comunice Bancii, in modalitatile agreate, orice schimbare a datelor sale personale si/sau de contact, inclusiv schimbarea numarului de telefon mobil. Ulterior modificarii, toate notificarile Bancii in legatura cu prezentul Contract vor fi transmise la noile date de contact (inclusiv la noul numar de telefon mobil) comunicate Bancii. In caz contrar, Banca nu va fi raspunzatoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisa de Banca la datele de contact inregistrate in evidentele sale va fi considerata valabila. h) are obligatia sa depuna la Banca autorizatiile/formularele prevazute de lege si/sau documentele originale in baza carora se efectueaza operatiunile de plata, in situatia in care legislatia in vigoare prevede aceasta obligatie sau in cazul in care Banca solicita acest lucru in mod expres, conform procedurilor sale interne. i) sa utilizeze serviciul Home’Bank cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Contract; (2) Clientul isi exprima acordul pentru executarea Contractului incheiat la distanta la prima accesare a Serviciului Home`Bank, prin introducerea Codului de utilizator, a Parolei si a Codului de activare.

7. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1 Banca nu este responsabilă pentru niciun fel de pagube decurgand din utilizarea neautorizată a serviciului Home’Bank (fie ca Elementele de Securitate primite de catre Client au fost pierdute, furate sau utilizate fara drept) in cazul in care Clientul a actionat in mod fraudulos sau nu si-a respectat obligatiile contractuale referitoare la utilizarea serviciului Home’Bank si pastrarea Elementelor de Securitate, cu intentie sau din neglijenta grava. Clientul suporta pierderile legate de operatiunile de plata neautorizate efectuate inainte de momentul comunicarii catre Banca a pierderii/furtului/utilizarii neautorizate a Elementelor de securitate/ serviciului Home’Bank pana la suma de 30 euro (sau echivalentul in lei) sau integral, in functie natura Elementelor de securitate personalizate utilizate la efectuarea operatiunilor si de situatiile in care acestea au fost pierdute, furate sau serviciul utilizat fara drept. Clientul suporta toate pierderile, fara limita de suma, legate de orice operatiuni de plati neautorizate daca acestea rezulta in urma fraudei Clientului sau a nerespectarii intentionate sau din neglijenta grava a uneia sau mai multor obligatii care ii revin in temeiul Contractului. In cazul in care nu a actionat fraudulos, Clientul nu suporta nicio consecinta financiara care rezulta din utilizarea serviciului Home’Bank in cazul in care Elementele de securitate au fost pierdute, furate sau folosite fara drept (i) dupa notificarea Bancii cu privire la acest eveniment realizata in conformitate cu prevederile art. 8.1 din prezentul Contract, (ii) in cazul in care Banca nu solicita o Autentificare stricta a clientilor, (iii) in cazul in care nu a putut detecta evenimentul inaintea efectuarii unei plati, (iv) pierderea a fost cauzata de o actiune/inactiune a unui angajat, agent sau sucursala a unui prestator de servicii de plata sau a unei entitati careia i-au fost externalizate activitati, (v) Banca nu i-a pus la dispozitie mijloacele de notificare a evenimentului in orice moment,. 7.1.1 Clientul isi manifesta consimtamantul pentru efectuarea operatiunilor de plata prin serviciul Home Bank, prin una din urmatoarele modalitati (i) apasarea butonului OK/Confirma/Autorizeaza sau a altui buton care indica autorizarea/confirmarea operatiunii de plata, dupa caz; (ii) introducerea Codului de Raspuns ; (iii) introducerea Parolei; (iv) introducerea Codului de raspuns/Parolei si a Codului SMS; (v) confirmarea telefonica a tranzactiei si introducerea Codului de raspuns/Parolei /Apasarea butonului OK/Confirma/Autorizeaza. 7.1.2 Banca nu poarta raspunderea pentru acuratetea nici unei informatii transmise Bancii de catre Client prin serviciul Home’Bank si nici pentru verificarea modului de utilizare a Elementelor de securitate, neavand obligatia sa verifice corectitudinea sau caracterul complet al unor astfel de informatii sau conditii. 7.1.3 Banca nu poarta raspunderea pentru nici o pierdere si pentru nici un prejudiciu suferite de Client, generate de cauzele specificate mai jos: (i) daca Clientul este impiedicat sa acceseze in orice moment serviciul Home’Bank de intreruperea sau defectiunea sau intarzierile intervenite in serviciile de telecomunicatie sau alimentarea cu energie, pe care aceasta le foloseste prin furnizorii externi cu care a contractat aceste servicii sau in legatura cu serviciul Home’Bank, atunci cand acestea din urma se datoreaza unui caz fortuit sau eveniment de forta majora; (ii) daca informatiile receptionate de catre Client prin serviciul Home’Bank sunt incorecte, incomplete sau intarziate, ca rezultat al unei situatii prevazute la pct. 7.1.3 lit. (i) de mai sus; (iii) imposibilitatea temporara autilizarii serviciului in perioadele de mentenanta (revizie tehnica, inclusiv imbunatatire a serviciului), care vor fi anuntate in prealabil de catre Banca pe pagina de internet www.ing.ro si/sau in locatiile Bancii (ING Office-uri) si/sau prin mass-media. 7.1.4 Banca nu-si asuma responsabilitatea pentru operatiunile care nu pot fi onorate din cauza lipsei de disponibilitati sau insuficientei fondurilor in contul Clientului, erorilor de completare, informatiilor eronate sau contradictorii transmise de Client Bancii, ilegalitatii operatiunilor, intarzierii in transmiterea instructiunilor de catre Client catre Banca, dispozitiilor executorii ale autoritatilor judiciare, organelor administrative, jurisdictionale, ale executorilor judecatoresti sau bugetari sau ale oricaror autoritati ale statului competente in acest sens. 7.1.5 Daca din motive imputabile Clientului, Banca va face cheltuieli sau va suferi pierderi care au legatura cu operatiunea pe care o executa in temeiul acestui Contract, acestea vor fi suportate de catre Client. In aceasta situatie, Banca este autorizata sa recupereze suma respectiva direct din contul Clientului, cu notificarea acestuia. 7.1.6. Banca nu este responsabila pentru securitatea dispozitivelor (calculatore/laptoturi/smartphone-uri/tablete) de pe care Clientul acceseaza serviciul Home’Bank si pentru niciun fel de pagube/pierderi decurgând din utilizarea serviciului Home’Bank de pe calculatoare/laptopuri/smartphone-uri nesecurizate sau infectate cu virusi, smartphone-uri sau tablete cu modificari ce pot afecta securitatea dispozitivului si/sau infectate cu virusi. 7.1.7. Raspunderea Bancii fata de Client este limitata la pagubele suferite de catre acesta, care sunt o consecinta directa si necesara a neexecutarii vreunei obligatii a Bancii, in conformitate cu prevederile legale si/sau contractuale. 7.2 Clientul isi asuma responsabilitatea cu privire la pastrarea si utilizarea Elementelor de securitate si la securitatea dispozitivelor de pe care acceseaza serviciul Home’Bank si va suporta toate pierderile si riscurile decurgand din divulgarea Elementelor de securitate sau utilizarea de catre terte persoane a serviciului Home’Bank, in conditiile prevazute in art. 7.1 de mai sus. Nu se va considera incalcare a prezentei clauze, cazul Tertilor PSPi autorizati carora le este permis, in conditiile prevazute de lege, sa se bazeze pe procedurile de autentificare ale Bancii cand presteaza servicii de plata Clientilor Bancii, astfel cum acestea sunt descrise in Ghidul Platilor.

8. BLOCAREA ACCESULUI LA CONT PRIN HOME’BANK

8.1 In cazul in care Clientul isi pierde Digipass-ul si/sau celelalte Elemente de Securitate sau acestea ii sunt furate sau utilizate fara drept, Clientul are obligatia de a notifica Banca imediat ce a cunoscut aceasta imprejurare, fara o intarziere nejustificata, utilizand numarul de telefon +4031 406 24 64 sau *2464 sau de a bloca accesul la Platfroma Home Bank conform art. 8.2 lit. b). si c). Blocarea poate fi facuta oricand 24 de ore din 24. 8.2 (1) Blocarea accesului la platforma Home`Bank are loc in urmatoarele cazuri: a) Clientul a informat Banca despre pierderea, distrugerea, furtul ori instrainarea Elementelor de securitate. In acest caz, pana la emiterea unor noi Elemente de securitate, accesul Clientului la platforma Home Bank, este blocat; b) Introducerea gresita de 3 ori consecutiv a Codului sau a Codului de Raspuns sau a Parolei; c) Introducerea gresita a Codului PIN de 4 ori consecutiv va determina blocarea Digipass-ului. d) din motive legate de securitatea serviciului; e) daca exista suspiciuni de utilizare frauduloasa/neautorizata a Elementelor de securitate; f). daca este necesar pentru protejarea Clientului sau a Bancii de posibile viitoare prejudicii. Prin exceptie de la lit b) si c) de mai sus accesul la Platforma Home Bank nu va fi blocat in urmatoarele situatii: (a) in cazul blocarii Digipass-ului sau a introducerii gresite de 3 ori consecutiv a Codului sau a Codului de Raspuns, daca Clientul are activata o Parola pentru accesarea serviciului Home’Bank si (b) in cazul introducerii gresite de 3 ori consecutiv a Parolei, daca Clientul nu are Digipass-ul blocat. (2) Clientul nu va putea efecuta operatiuni pe conturile sale in platforma Home Bank daca: a) Banca a restrictionat accesul Clientului la contul/conturile sale in conformitate cu prevederile altor contracte incheiate intre Client si Banca. In aceasta situatie, Banca va notifica Clientul in aceasta privinta in acelasi timp cu si in modalitatea agreata pentru notificarea blocarii contului/conturilor sale (conform prevederilor Conditiilor Generale de Afaceri ale ING Bank); b) Instituirea de catre autoritatile competente a masurilor asiguratorii, infiintarii popririi de catre executorul judecatoresc/bugetar si/sau alte cazuri similare care fac obligatorie pentru Banca blocarea contului/conturilor Clientului  8.3. In cazurile prevazute la art. 8.2.(1) lit. a)-c) Clientul va contacta Banca in vederea deblocarii accesului la platforma Home Bank in cel mai scurt timp posibil. Deblocarea accesului la platforma Home Bank pentru cazurile prevazute la art. 8.2 (1) lit. d)-f), respectiv deblocarea accesului la instrumentul de plata pentru cazurile prevazute la art.8.2 (2) se va realiza numai dupa incetarea cauzei care a condus la blocarea contului.

9. LEGISLATIA SI JURISDICTIA APLICABILE

9.1 Prezentul contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia romana.
9.2 Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice divergenta decurgand din sau in legatura cu relatia lor contractuala nascuta in baza prezentului Contract. Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se vor adresa instantelor de judecata competente de la sediul Bancii din Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata. Totodata, Clientul a fost informat ca are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau Bancii Nationale a Romaniei si de a apela la procedurile de solutionare alternativa a litigiilor, astfel cum acestea sunt detaliate in sectiunea specifica din Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane fizice.

10. PREVEDERI FINALE

10.1 Prezentul Contract se incheie pe o perioada nedeterminata, urmand sa inceteze prin una din urmatoarele modalitati: a) acordul partilor; b) prin rezilierea de catre Banca, prin simpla notificare scrisa a Clientului, cu efect imediat de la data mentionata in notificare, in cazul neindeplinirii de catre Client a oricarei obligatii prevazute in sarcina sa (inclusiv pentru neexecutari de mica insemnatate cu caracter repetat); in cazul neindeplinirii la termen a oricarei obligatii prevazute in sarcina sa, Clientul este de drept in intarziere; c) in situatia in care Banca intrerupe sau inceteaza furnizarea serviciului Home`Bank. In aceasta situatie Banca va notifica Clientul anterior intreruperii sau furnizarii serviciului; d) denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti; Banca va putea denunta unilateral relatia contractuala cu o notificare prealabila a Clientului de 2 luni, transmisa pe hartie sau pe alt suport durabil; Clientul poate exercita oricand dreptul de denunţare unilaterală a relatiei contractuale numai cu indeplinirea prealabila a obligatiei de achitare integrala a tuturor datoriilor sale fata de Banca, fara a invoca vreun motiv si fara taxe suplimentare/ penalitati, fie prin prezentarea acestuia la Banca, fie prin alte canale care ii sunt puse la dispozitie de catre Banca. Cererea de denuntare unilaterala facuta de Client nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs de executare.
10.2 Prezentul Contract se incheie in limba romana.
10.3 Clientul declara ca a luat cunostinta, este de acord si a primit un exemplar din Contract si din Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii si din Ghidul pentru efectuarea Platilor, care fac parte integranta si cu care se completeaza prezentul Contract. In caz de discrepanta intre prevederile prezentului Contract si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii si/sau ale Ghidului pentru efectuarea Platilor, prevederile prezentului Contract prevaleaza. Totodata, Clientul declara ca a citit si a inteles Nota de informare "Prelucrarea datelor cu caracter personal" din Conditiile Generale de Afaceri anterior mentionate, fiind informat inclusiv cu privire la drepturile de care dispune si cu privire la faptul ca informatii complete si actuale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Banca sunt disponibile permanent in orice locatie ING sau pe www.ing.ro.
10.4 Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul Contract, toate notificarile sau orice alte comunicari intre Banca si Client vor fi efectuate in modalitatile prevazute in Capitolul „Notificari” al Conditiilor Generale de Afaceri pentru Persoane Fizice ale ING Bank.
10.5. Clientul confirma in mod expres si in deplina cunostinta de cauza următoarele: (1) a analizat si s-a informat cu privire la obligatiile si conditiile acestui Contract, inclusiv prin comparatie cu alte oferte de pe piata si (2) incheie acest Contract fara a fi constrans in vreun fel si intelege sa execute integral, exact si la timp obligatiile sale din acest Contract.
10.6. Clientul declara ca a citit, inteles si este de acord in totalitate cu Contractul privind furnizarea serviciului Home’Bank, inclusiv si in mod expres cu prevederile art. 4.3, art. 5.3-5.5, art. 6.1 lit. b-c, art. 6.2 (1) lit. a, c si h, art. 6.2 (2), art. 7.1, art. 8.1- 8.2, art. 9, art. 10.1 si art. 10.5 din prezentele Conditii Generale.