Bine de știut


Popririle nu sunt sume datorate băncii, ci unor instituții sau persoane (ANAF, primării, companii, persoane fizice).

Știm că este o situație neplăcută și cu atât mai mult te îngrijorezi atunci când nu înțelegi ce înseamnă sau cum funcționează popririle.

Întâi partea teoretică

Poprirea presupune în primul rând folosirea multor termeni legali cu care este bine să te familiarizezi. Banca joacă un rol intermediar când vine vorba de popriri, așa ca îți vom expune teoria și ca să îți venim în ajutor o să facem tot posibilul să îți explicăm popririle pe limba ta.

Ce este poprirea?

Poprirea este o măsură de executare silită prin care un organ de executare, solicită băncii să plătească sumele de bani pe care le deține sau le va deține, în numele debitorului său.

Adică: Popririle sunt sume datorate unor instituții (ANAF, primării etc) sau persoane (companii, persoane fizice) pe care ești obligat să le plătești conform legii. Instituțiile / persoanele solicită băncii blocarea sumelor datorate și intermedierea plății.

Ultimele informații

Începând cu 01.10.2023, devine aplicabil noul flux electronic de procesare a popririlor instituite de Agenția Națională de Administrare Fiscala („ANAF”), conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 878/2022. Ordinul este obligatoriu pentru toate instituțiile de credit din Romania și vă impacta toți clienții cu popriri instituite de ANAF (existente și viitoare).

 • ANAF încarca zilnic, până la ora 24, pe platforma electronica  E-Popriri, instrucțiuni de înființare, sistare, reactualizare, suspendare, continuare a popririi și ordonanțări (instrucțiuni) de plata a  popririi.
 • Băncile, inclusiv ING, au obligația de a comunica ANAF tot zilnic informații privind soldurile popribile aferent popririlor înființate de ANAF:
 • Soldul popribil trebuie comunicat de bănci, inclusiv ING,  către ANAF, prin platforma  electronica, până la maxim ora 17.00 a zilei bancare imediat următoare datei în care a fost instituita poprirea de către ANAF (pentru popririle noi) sau a datei în care au fost încasate sume în conturile clienților cu poprire (în cazul popririlor existente).
 • Soldul popribil reprezintă totalitatea sumelor care pot fi poprite existente în toate conturile unui client (conturi curente în lei sau valuta, conturi ING Young, conturi de depozit), până la limita sumei până la care a fost instituită poprirea.
 • Soldul popribil va fi comunicat către ANAF pentru fiecare poprire în parte, atât pentru cele nou-intrate, cât și pentru cele existente.
 • După ce a fost comunicat soldul popribil către ANAF, acesta nu mai poate fi diminuat/pus la dispzoitia clientului pentru niciun motiv de către Bancă.
 • Soldul va fi comunicat după primirea adresei de înființare a popririi, precum și ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori până la închiderea popririi respective
 • Solicitările de deblocări de salariu pentru clienții PJ vor putea fi procesate doar în măsura în care soldul popribil aferent popririi fiscale nu a fost deja raportat către ANAF. 
 • Solicitările de deblocare a veniturilor/alte încasări asimilate salariilor pentru clienții PF, vor putea fi procesate doar în măsură în care soldul popribil nu a fost deja raportat către ANAF.
 • Având în vedere termenul foarte scurt în care băncile trebuie să transmită soldurile popribile către ANAF, vă rugam să transmiteți către ING cererile de deblocare venituri/plata, însoțite de documente justificative complete și clare, nu mai tărziu de ora 13* a zilei următoare datei primirii popririi/încasării venitului, astfel încât banca să poată procesa cererea dumneavoastră (procesare care nu se realizează intru-totul automat, ci presupune și analiza umana) și să poată, în același timp, respecta obligațiile legale care îi revin.
 • Orice problema în legătură cu poprirea vă recomandam să o clarificați cu prioritate cu organul de executare.
 • Detalii cu privire la Ordinul 878/2022, referitor la transmiterea soldului popribil către ANAF (pentru popririle fiscale emise de către ANAF începând cu 01.01.2021) și obligația ING de a nu diminua soldul raportat se regăsesc mai jos (în cazul în care clienții solicita temeiul legal, puteți furniza articolul de mai jos): Potrivit art. 236 alin. (20) din Codul de procedura fiscala, ”În cazul popririlor înfiinţate de organul fiscal central, instituţiile de credit transmit organului fiscal central, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, informaţiile privind suma disponibilă de plată. În acest caz, instituţiile de credit nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la realizarea plăţîi efective. Plata sumelor prevăzute la alin. (14) poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată.”

De asemenea, conform dispozițiilor punctului 3.4. din Anexa nr. 1 la O.P.A.N.A.F. nr. 878/2022, cu modificările și completările ulterioare: “Din momentul transmiterii de către instituţiile de credit a mesajului cu informaţiile privind suma ce poate fi plătită, acestea nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la realizarea plăţii efective. Plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Codul de procedură fiscală poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată.