REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE


“Adu-ti prietenii la mai bine, la ING”
10.05.2021-10.06.2021

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiate de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnate de Organizator:


SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Adu-ti prietenii la mai bine, la ING” (denumite in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul social in Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/16100/1994, numar de inmatriculare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/1999 reprezentata de Roxana Petria, in calitate de Director Dezvoltare Produse Retail si Silvia Mihăilescu, in calitate de Director Marketing si Comunicare (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”)

1.2. Campania Promotionala se desfasoara cu sprijinul:
JAZZ COMMUNICATION S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, str. Mendeleev nr. 5, etaj 3, sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/14466/2011, cod de inregistrare fiscala RO 28994570, reprezentata legal prin Irina Pencea, in calitate de Administrator, (denumita in continuare ,,Agentia de publicitate")
MEDIAPOST HIT MAIL S.A, cu sediul in mun. Bucuresti, Str. Siriului, Nr. 42-46, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8295/2000, reprezentata legal prin Marian Seitanin calitate de Director General, ce actioneaza in calitate de subcontractant al Agentiei de Publicitate si pentru care Agentia de Publicitate este pe deplin raspunzatoare fata de Organizator.

1.3. Prin participarea la Campania Promotionala, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.4. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania Promotionala, Participantii sau orice alta persoana interesata poate solicita gratuit consultarea Regulamentului oficial, dupa cum urmeaza:
a) accesand website-ul Organizatorului (www.ing.ro);
b) adresandu-se oricarui ING Office sau Agentie a Organizatorului de pe teritoriul Romaniei;
c) sunand la My’Line *2ING sau *2464 (apelabil din orice retea nationala, fixa sau mobila, tarifat normal in reteaua proprie), 031 406 2ING sau 031 406 2464. (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, non-stop)

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania Promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1 Campania Promotionala se va desfasura in perioada 10.05.2021 - 10.06.2021 (inclusiv), cu respectarea prezentului Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera drept de participare.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica ce indeplineste conditiile mentionate la 4.1.1 sau 4.1.2 si care va fi denumita “Participantul”:

4.1.1. Categoria I – Persoanele care recomanda. Acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si rezidenta fiscala exclusiv in Romania;
b) au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale;
c) detin la ING la data inceperii Campaniei Promotionale, un cont curent in lei ING Card Complet deschis la Organizator nerestrictionat la data inceperii Campaniei Promotionale si in momentul generarii raportului pentru acordarea premiilor;
d) recomanda in perioada Campaniei Promotionale, 10.05.2021-10.06.2021 (inclusiv), uneia sau mai multor persoane fizice achizitionarea produsului ING Card Complet folosind codul lor de recomandare unic disponibil in aplicatia ING Home’Bank.
e) persoana fizica recomandata indeplineste conditiile mentionate la capitolul 4.1.2

4.1.2. Categoria a II-a – Persoanele Recomandate. Persoane fizice care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si rezidenta fiscala exclusiv in Romania;
b) au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale;
c) devin clienti ING Bank la recomandarea unei persoane din Categoria I (conform descrierii de la pct 4.1.1.) in perioada Campaniei Promotionale prin achizitionarea de la Organizator, a produsului ING Card Complet folosind codul unic primit de la Persoana care recomanda.
d) sunt titularele produsului ING Card Complet deschis și nerestrictionat la Organizator la sfarsitul Campaniei Promotionale, 10.06.2021.
Persoanele Recomandate care au devenit clienti in perioada Campaniei Promotionale nu pot face recomandari la randul lor in perioada Campaniei Promotionale.

4.2. Recomandarea este adusa la cunostinta Organizatorului de catre Persoana Recomandata prin folosirea unui singur cod de recomandare folosind aplicatia ING Home’Bank in campul Cod de recomandare, sau mentionand codul unui consultant ING in orice ING Office la deschiderea produsului recomandat. Se poate folosi un singur cod de recomandare la deschiderea produsului ING Card Complet.

4.3. Excluderi: Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament Oficial, angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor precum si ING Office Managerii, angajatii Agentiei de Publicitate sau angajatii subcontractorilor acesteia.

4.4. Prin inscrierea in Campania Promitionala, Participantii accepta implicit, integral, expres si neechivoc prevederile prezentului Regulament Oficial.

4.5. Persoanele care nu respecta conditiile privind inscrierea in Campania Promotionala ori conditiile de derulare a acesteia nu au dreptul sa participe la Campania Promotionala.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campania Promotionala, precum si dreptul de a elimina din Campania Promotionala orice persoana din categoriile mentionate la punctele 4.1.1. si 4.1.2.
Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campania Promotionala are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campania Promotionala, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
Suplimentar fata de conditiilor mentionate la punctele 4.1.1. si 4.1.2, Participantii care se inscriu in Campania Promotionala trebuie:
1. sa indeplineasca conditiile de participare, conform sectiunii 4 a prezentului Regulament Oficial;
2. sa se informeze in prealabil in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea CampanieiPromotionale, conform prezentului Regulament Oficial;
3. sa respecte tematica Campaniei Promotionale si termenii si conditiile acesteia;

SECTIUNEA 5. CARACTERISTICILE CONTULUI CURENT- ING CARD COMPLET

5.1. Costurile ING Card Complet se regasesc online, pe site-ul ing.ro sau in orice Agentie ING Bank/ING Office/ING Point: https://ing.ro/dam/ingro/doc/taxe_comisioane.pdf

5.2. Organizatorul va analiza si va solutiona cererea prin care Persoana Recomandata solicita sa devina client ING Bank in conformitate cu normele/ procedurile sale interne si a dispozitiilor legale aplicabile. Pentru aceasta, Persoana Recomandata trebuie sa furnizeze ING Bank toate informatiile, declaratiile si/sau documentele solicitate in acest scop. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza o Persoana recomandata care solicita sa devina client ING Bank in conformitate cu normele/ procedurile sale interne si a dispozitiilor legale aplicabile si/sau in cazul in care aceasta nu respecta conditiile impuse de ING Bank pentru produsul ING Card Complet.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la punctul 4.1.2. sunt automat inscrise in Campania Promotionala si vor participa la tragerea la sorti prin care pot castiga, in ordinea tragerii la sorti, unul din cele 3 premii, in ordinea enumerarii:
- un voucher de vacanta in valoare nominala de 4.950 lei net (5.433 lei brut) care se poate folosi pentru achizitia unei vacante de pe site-ul https://www.epicvisits.com, valabil pana la data de 31.12.2021. Rezervarea se poate face in avans si pentru anul 2022, in functie de disponibilitatea locatiei alese. Voucherului i se va aloca un cod unic; acest cod unic va fi introdus de catre castigator in pagina de plata, in momentul in care se doreste rezervarea unei vacante. Voucherul este nominal iar rezervarea se va face pe numele castigatorului. Daca se doreste achizitia unei vacante de o valoare mai mare decat valoarea voucherului, diferenta este suportata de catre castigator. Daca se doreste achizitia unei vacante de o valoare mai mica, restul sumei se va pierde.
- un voucher de vacanta in valoare nominala de 4.950 lei net (5.433 lei brut) care se poate folosi pentru achizitia unei vacante de pe site-ul https://www.epicvisits.com , valabil pana la data de 31.12.2021. Rezervarea se poate face in avans si pentru anul 2022, in functie de disponibilitatea locatiei alese. Voucherului i se va aloca un cod unic; acest cod unic va fi introdus de catre castigator in pagina de plata, in momentul in care se doreste rezervarea unei vacante. Voucherul este nominal iar rezervarea se va face pe numele castigatorului. Daca se doreste achizitia unei vacante de o valoare mai mare decat valoarea voucherului, diferenta este suportata de catre castigator. Daca se doreste achizitia unei vacante de o valoare mai mica, restul sumei se va pierde.
- un Sony Play station 5 in valoare nominala de 3.999,9 lei net (4.378 lei brut)
Persoanele care au transmis codul de recomandare (Persoanele care recomanda) folosit de catre cei 3 Participanti (Persoanele recomandate) desemnati castigatori, conform 6.1 si validati conform criterilor mentionate in sectiunea 6.6, castiga automat acelasi premiu pe care il castiga Persoanele Recomandate desemnate drept castigatori.
Castigatorii premiilor (atat Persoanele Recomandate cat si Persoanele care Recomanda) constand in vouchere, au posibilitatea de a isi alege destinatia de vacanta, cu respectarea conditiile mentionate la punctul 6.1. Premiile de tip voucher se vor acorda primilor 2 Participanti, in ordinea extragerii acestora. Se vor acorda in total 4 premii constand in vouchere – 2 vouchere destinate castigatorilor din categoria Persoanelor Recomandate si 2 vouchere destinate castigatorilor din categoria Persoanelor care recomanda.
Premiul Sony PlayStation 5 se acorda celui de al 3 Participant desemnat castigator la tragerea la sorti conform 6.1 si validat conform criterilor mentionate in sectiunea 6.6, dar si persoanei care l-a recomandat. Se vor acorda in total 2 premii constand in Sony PlayStation 5 – un Sony PlayStation 5 destinat castigatorului din categoria Persoanelor Recomandate si un Sony Play Station 5 destinat castigatorului din categoria Persoanelor care recomanda.

Valoarea totala bruta a premiilor acordate in aceasta campanie este de 30.488 lei, iar valoarea totala neta este de 27.800 lei.

6.2. Persoanele care Recomanda, pot recomanda in perioada Campaniei Promotionale, 10.05.2021-10.06.2021 (inclusiv), unui numar nelimitat de persoane fizice achizitionarea produsului ING Card Complet folosind codul lor de recomandare unic disponibil in aplicatia ING Home’Bank. Fiecare Persoana Recomandata care indeplineste conditiile de la 4.1.2. ii ofera o sansa la castigarea automata a premiilor campaniei.

6.3. Un participant din Categoria-II (Persoana Recomandata) poate castiga un singur premiu dar pentru participantii din Categoria-I (Persoana care Recomanda) nu exista limitare. Cele din urma pot avea sansa de a castiga toate cele 3 premii, daca Persoanele Recomandate care au folosit codul de recomandare furnizat de ei, au fost desemnati castigatorii prin tragere la sorti.

6.4. Tragerile la sorti pentru desemnarea potentialilor castigatori se vor organiza la sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului nr. 42 – 46, Sector 1, Bucuresti. Extragerea se va realiza prin intermediul unui software care va desemna in mod aleatoriu castigatorii si rezervele. Rezultatele extragerii vor fi consemnate intr-un proces verbal care va fi certificat de catre un notar public care va fi prezent la extragere. Tragerile la sorti vor avea loc in perioada 21-25.06 2021.

6.5. Pentru fiecare dintre cele 3 premii, se vor extrage suplimentar 3 participanti ca rezerve din totalul Participantilor (Persoane recomandate) care indeplinesc conditiile mentionate la punctul 4.1.2.

6.6. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorului va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament Oficial.
Validarea unui participant desemnat potential castigator se va face in tandem. Astfel, daca un potential Castigator din categoria -1 (Persoana care recomanda) nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare consecutive, atunci si potentialul Castigator din Categoria -II (Persoana care este recomandata) este descalificat sau daca un potential Castigator din categoria -2 nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare consecutive, atunci si Castigatorul din Categoria 1 care se califica automat la Premiu, este descalificat si se va trece la contactarea rezervelor plus a persoanelor potential Castigator din categoria -1 care castiga automat, in ordinea extragerii acestora.

6.7. Potentialii castigatorii, din Categoria - I si Categoria - II vor fi contactati telefonic la numarul de telefon furnizat la momentul deschiderii relatiei cu banca, in termen de 3 zile lucratoare consecutive, precum si prin trimitera unui mesaj pe adresa de email furnizata la momentul deschiderii relatiei cu banca de catre Agentia de Publicitate pentru: a fi informati in legatura cu premiul castigat cat si pentru expedierea premiului castigat.

6.8. Premiile se vor transmite catre castigatori prin curier la adresa de corespondenta furnizata de acestia pana cel tarziu la data de 15.07 2021.

6.9. Premiile oferite in Campania Promotionala nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii, iar castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.9. In aceasta Campanie Promotionala Agentia de Publicitate are urmatoarele responsabilitati (direct sau prin subcontractanti)
- autentificarea regulamentului Campaniei Promotionale
- achizitionarea premiilor ce vor fi acordate in aceasta Campanie Promotionala
- organizarea tragerilor la sorti pe baza listelor primite de la Organizator
- contactarea castigatorilor telefonic si pe email in vederea acordarii premiilor
- colectarea datelor suplimentare de la castigatori in vederea intocmirii Procesului verbal de predare si acordare a premiilor (adresa de livrare, numarul si seria Cartii de Identitate, CNP-ul)
- livrarea premiilor catre castigatori la adresele de livrare colectate si centralizarea proceselor verbale de predare-primire.
- trimiterea catre Organizator a informatiilor despre castigatori, precum si a dovezilor de predare a premiilor catre acestia
- stergerea informatiilor colectate in scopul desfasurarii acestei Campanii Promotionale pana la data de 31.12.2021

6.10. In cazul in care o Persoana Recomandata apare ca fiind recomandata de mai multe Persoane care Recomanda (conform conditiilor mentionate la art. 4.1.1.), se va lua in considerare la inscrierea in Campanie doar primul cod de recomandare folosit.

6.11. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de catre Participantul declarat castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului. Acuratetea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

6.12. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

6.13. Prin inscrierea Participantilor in Campania Promotionala, Participantii declara ca au inteles pe deplin prevederile Regulamentului Oficial si ca vor indeplini intocmai toate si/sau oricare din activitatile/obligatiile mentionate in sarcina Participantilor care vor castiga premiul. In cazul in care se constata ca Participantul castigator nu-si indeplineste oricare din/toate obligatiile ce cad in sarcina acestuia potrivit Regulamentului Promotional, Organizatorul isi rezerva dreptul de a actiona pe orice cale legala pentru recuperarea contravalorii premiului si a oricaror prejudicii produse de Participantul castigator prin neindeplinirea obligatiei/obligatiilor.

6.14. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati ori potentiali castigatori precum si rezervele extase, nu indeplinesc conditiile de validare.

SECTIUNEA 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a fiecarui premiu, impozitul final datorat pentru venituri obtinute de fiecare castigator, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

7.3. Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul in care exista indicii privind tentativa de frauda, abuz sau orice alte actiuni ale unui Participant care ar putea afecta imaginea Campaniei Promotionale ori a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campania Promotionala si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze in acest sens Participantul.

8.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- inscrierea in Campania Promotionala si deschiderea de cont efectuate de Participant in afara duratei Campaniei Promotionale potrivit Regulamentului Oficial;
- Inscrierile in Campania Promotionala care nu contin toate informatiile obligatorii in vederea validarii, potrivit Regulamentului Oficial;
- Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
- Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de participare detaliate in prezentul Regulament Oficial;- Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor de servicii, din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de castigator in legatura cu premiul/premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

8.3.Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea si participarea la Campania Promotionala, cu exceptia cazului in care acestea sunt cauzate de acte de neglijenta grava sau savarsite cu vinovatie de de catre Organizator.

9.1. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul prin intermediul site-ului www.ing.ro, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.

10.2. Campania Promotionala poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1, in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale, prin intermediul site-ului www.ing.ro. In acest caz, Campania Promotionala va produce in continuare efecte pentru persoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Activitatea de prelucrare date cu caracter personal efectuata de catre Operator si de catre partenerii descrisi la punctul 1.2 de mai sus pentru organizarea acestei Campanii Promotionale are in vedere indeplinirea urmatoarelor scopuri si este bazata pe urmatoarele temeiuri de prelucrare: (i) date cu caracter personal descrise la punctul 10.2 de mai jos, pentru identificarea si validarea castigatorilor, alegerea de catre acestia a premiului dorit acolo unde este cazul, atribuirea si daca este cazul transmiterea premiilor in vederea executarii contractului la care Organizatorul si fiecare din Participanti sunt parte prin inscrierea in prezenta Campanie Publicitara, (ii) indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, inclusiv din perspectiva gestionare obligatii fiscale, daca e cazul, precum si pastrarea de evidente aferente acestei Campanii Publicitare in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin ING Bank in calitate de Organizator, (iii) realizarea de rapoarte statistice si analize privind indeplinirea obiectivelor Campaniei Publicitare pentru realizarea intereselor legitime ale Organizatorului. Prin raportare la activitatile descrise anterior, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, iar fiecare din partenerii descrisi la punctul 1.2 de mai sus prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizare in calitate de persoane imputernicite ale operatorului, la instructiunea acestuia, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

11.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 10.1 sunt:

11.2.1. Pentru Persoanele care Recomandă menționate la pct. 4.1.1. – CIF (cod de identificare in sistemele ING, in calitate de Organizator) și cod unic de recomandare, numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta, precum si CNP-ul, numarul si seria cartii de identitate. CNP-ul va fi colectat si prelucrat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

11.2.2. Pentru Persoanele Recomandate menționate la pct. 4.1.2. – CIF (cod de identificare in sistemele ING, in calitate de Organizator) și cod unic de recomandare, numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta,precum si CNP-ul, numarul si seria cartii de identitate. CNP-ul va fi colectat si prelucrat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si
virarea impozitului din premii. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

11.3 Datele cu caracter personal colectate si utilizate in cadrul acestei Campanii vor putea fi dezvaluite catre reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei Vizate, parteneri contractuali ai Operatorului, entitati cu calitatea de persoane imputernicite de Operator privind prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritati si institutii publice.

11.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

11.5. Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul ING din Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

11.6. La nivelul ING s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la următoarele date de contact: Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing.ro.

11.7. Informații actualizate permanent cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către ING sunt disponibile permanent pe www.ing.ro, sectiunea Protectia datelor personale https://www.ing.ro/ing-in-romania/informatii-utile/protectie-date-personale.

11.8. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre ING, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.