Programul IMM Invest: Finanțări garantate de stat pentru derularea activității curente sau pentru investiții

Ce este IMM Invest?

Programul IMM INVEST ROMÂNIA este destinat susținerii mediului antreprenorial din România, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate este în valoare de 14 miliarde lei.

ING Bank s-a alăturat programului IMM Invest încă din primele zile în 2020, acesta fiind cel mai mare program destinat garantării creditelor întreprinderilor mijlocii, mici și micro-firmelor. ING a primit 7.500 de cereri și a aprobat împrumuturi de peste 1 miliard de lei.

Care sunt beneficiile pentru IMM-uri?

 • Acces la creditare prin garanții de stat: statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor.
 • Costuri avantajoase: nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii pe timp de opt luni de la data acordării creditului, iar comisionul de administrare și comisionul de risc vor fi subvenționate integral pe toata durata de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.
 • Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.
 • Fără comision de rambursare anticipată.

Care sunt pașii de urmat pentru a aplica la IMM Invest?

 1. Înregistrarea pe site-ul www.imminvest.ro;
 2. Completarea online a datelor de identificare și atașarea declarației IMM în format PDF;
 3. Aplicarea pentru unul sau mai multe credite și alegerea ING ca bancă parteneră în acest program;
 4. Vor fi emise automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare, urmând ca FNGCIMM să emită acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.
 5. Banca primește acordul de principiu privind eligibilitatea în program, analizează cererea și va lua decizia de aprobare sau respingere, iar ulterior va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției;
 6. FNGCIMM analizează solicitarea de garantare, iar în caz afirmativ va transmite Băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.

Ghidul IMM Invest, precum și declarația IMM pot fi descărcate de pe site-ul www.fngcimm.ro/imm-invest, unde puteți afla mai multe detalii despre program.

De asemenea, tot pe platforma www.fngcimm.ro/imm-invest, puteți găsi modele de declarație IMM, care vă pot fi utile în completarea documentației necesare.

Care sunt condițiile de eligibilitate?

În procesul de aprobare sau respingere, se acceptă pentru analiză numai solicitări ale companiilor care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.
 • Nu sunt în insolvență și nu au procedură de insolvență deschisă.
 • Nu se află în dificultate sau în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră.
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare potrivit Codului de procedură fiscală.
 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.
 • Nu figurează cu credite restante din categoriile D, E, F, inclusiv leasing, la data solicitării scrisorii de garantare conform reglementărilor interne ale băncii.
 • Sunt eligibile conform reglementărilor băncii.

Ce este nou la IMM Invest în 2021?

Pașii necesari pentru obținerea unui credit prin IMM Invest și condițiile de acceptare rămân aceleași ca și anul trecut. În schimb, se modifică perioada de timp pentru verificările necesare și intră noi categorii de companii și industrii:

 • Programul se adresează acum și întreprinderilor mici, cu capitalizare de piață medie: 250-500 angajați și cifră de afaceri mai mică de 100 de milioane de euro sau un bilanț anual care nu depășește 86 de milioane de euro; valoarea cumulata a creditelor acordate unei astfel de întreprinderi nu poate depăși 10 milioane de lei, din care pentru capital de lucru maximum cinci milioane de lei și pentru investiții maximum 10 milioane de lei.
 • Au fost adăugate noi industrii în lista celor eligibile pentru finanțare în program, de exemplu: producția de băuturi alcoolice și non-alcoolice.

Ce se întâmplă în cazul refuzului din partea băncii?

Conform condițiilor programului IMM Invest, în situația unui refuz din partea unei bănci, puteți opta pentru solicitarea finanțării în cadrul acestui program, apelând la o altă instituție de credit. Aveți astfel posibilitatea de a vă reînscrie selectând un alt finanțator, reluând procedura de înscriere în aplicația www.imminvest.ro.

Aplică acum