Ce trebuie să știi despre suspendarea ratelor în baza OUG 37/2020 cu modificările și completările ulterioare!

  • Perioada maximă de suspendare a obligațiilor de plată pentru un credit este de 9 luni. Aceasta va include, dacă este cazul, și perioada de suspendare de care ai beneficiat în 2020. Dacă deja ai beneficiat de 9 luni de suspendare a ratelor, nu mai poți beneficia de o nouă suspendare. Dacă de exemplu pentru un credit ai beneficiat deja de 6 luni de suspendare, mai poți solicita suspendare pentru acel credit pentru maxim 3 luni.

Poți solicita suspendarea obligațiilor de plată dacă îndeplinești cumulativ urmatoarele condiții:

  • Ești titularul creditului. Dacă ai o altă calitate (Coplătitor/Garant) pentru creditul/creditele pentru care soliciți suspendarea ratelor, te rugăm să iei legatura cu Titularul creditului/creditelor astfel încât să depună cererea de suspendare. Dacă acesta este în imposibilitatea de a depune cererea, te rugăm să ne contactezi la telefon la 031 406 2464 pentru a identifica împreună care este creditul/creditele pentru care dorești suspendarea ratelor;
  • Dacă in contractul de credit nu ești unicul împrumutat și garant, te-ai asigurat că ai și acordul celorlalte părți din contract pentru formularea cererii de suspendare a ratelor;
  • Veniturile tale și/sau veniturile aferente familiei tale au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19;
  • La data solicitării suspendării nu inregistrezi restanțe aferente creditului pentru care soliciți suspendarea obligațiilor de plată;

De asemenea mai trebuie să știi ca nu vor putea fi suspendate ratele pentru următoarele credite:

  • Credite acordate începand cu data de 31 martie 2020 (inclusiv);
  • Credite care au ajuns la sfarșitul perioadei de creditare până la data la care soliciți de suspendarea ratelor;
  • Credite care au fost declarate scadente anticipat până la 31 decembrie 2020 (inclusiv);

Important de reținut!

  • Suspendarea obligațiilor de plată nu presupune ștergerea sau anularea acestora, ci doar amânarea acestora. Suspendarea ratelor presupune în continuare calcul de dobandă pentru perioada în care ratele sunt suspendate și perceperea acesteia după încheierea perioadei de suspendare conform prevederilor OUG 37/2020 completată de OUG 227/2020;

Pentru a-ți estima impactul suspendării obligațiilor de plată, te rugăm să utilizezi următorul simulator. Click aiciRegăsești mai jos și câteva exemple care te pot ajuta să determini cu aproximație care va fi dobânda calculată conform contractului de credit și datorată pentru perioada de suspendare a ratelor, dobandă pe care va trebui să o rambursezi începând cu terminarea perioadei de suspendare.

Exemplu credite de nevoie personale

Pentru fiecare 10,000 de lei împrumutați la o rată a dobânzii de 9%, dobânda acumulată pentru o lună de amănare este de 75 lei (10,000 x 9% / 12). Asta înseamnă că dacă ai credit cu un sold de 45,000 de lei și dorești amânare pentru 6 luni, dobânda acumulată în perioada de amânare va fi de 2025 lei (45,000/10,000 x 75 x 6 = 2025 lei sau 45,000 x 9% /12 x 6).

Exemplu credite garantate cu ipoteca imobiliară

Pentru fiecare 100,000 de lei împrumutați la o rată a dobânzii de 5%, dobânda acumulată pentru o lună de amănare este de 417 lei (100,000 x 5% / 12). Asta înseamnă că dacă ai credit cu un sold de 250,000 de lei și dorești amânare pentru 6 luni, dobânda acumulată în perioada de amânare va fi de 6250 lei (250,000/100,000 x 417 x 6 = 2025 lei sau 250,000 x 5% /12 x 6)

Noul scadențar va fi disponibil după aprobarea și implementarea suspendării ratelor în ING Home’Bank.

Mai trebuie să știi că pentru creditele cu o asigurare atașată pe perioada suspendării obligațiilor de plată, asigurarea va ramâne activă, ceea ce înseamnă că este nevoie să efectuezi plata primelor de asigurare în perioada de suspendare.

Înainte de a completa cererea de suspendare te rugăm să te asiguri că adresa de email și numărul de telefon pe care le vei completa mai jos în cererea de suspendare sunt aceleași cu cele înregistrate la ING. Dacă acestea diferă nu vom putea analiza pe repede’ nainte cererea ta de suspendare a ratelor.

Dacă ți-ai schimbat numărul de telefon sau folosești o altă adresă de email, te rugăm să actualizezi mai întai aceste date comunicate în relația cu ING și ulterior să completezi cererea de suspendare. Pe adresa de email și numarul de telefon înregistrate la ING vei primi toate notificările legate de amânarea ratelor, de aceea este foarte important sa fie actualizate.


* Confirm că numărul de telefon și adresa de email din cererea de suspendare sunt cele declarate către ING ca date de contact.
* Confirm că sunt titularul creditelor pentru care cer amânare si că am acordul co-plătitorilor și garanților (dacă e cazul)
* Confirm că nu am beneficiat deja de 9 luni de amănare rate pentru creditele pentru care solicit suspendarea ratelor.

Cerere de amânare la plată a ratelor la credite conform prevederilor OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții

1. Date de identificare Împrumutat:

i
Atentie! Pe adresa de email vei primi toate notificarile legate de amanarea ratelor. Asigura-te ca adresa din sistemul ING este actualizata si nu este diferita de cea introdusa aici. Iti poti vizualiza si actualiza datele de contact in Home’Bank->Setari cont->Datele mele

2. Creditele* pentru care solicit amânarea ratelor

Creditul pentru investiții în casă cu garanție imobiliară
Creditul de nevoi personale
Descoperit de cont Extra’ROL
Card de credit

3. Număr luni dorite pentru suspendare rate în 2021

4. Sunt în imposibilitate de a onora obligațiile de plată pentru creditul/creditele mai sus menționate din cauza afectării veniturilor mele/familiei de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 prin:


*familie înseamnă soț/soție, părinți și copii care locuiesc și gospodăresc împreună cu împrumutatul

5. Îmi desfășor activitatea în următorul domeniu:

6. Confirm că:

sunt unicul împrumutat și garant în creditul/creditele pentru care solicit amânarea ratelor
am acordul tuturor celorlalte părți din contract pentru solicitarea de amânare la plată a ratelor conform celor menționate în prezenta cerere; informațiile și datele cu caracter personal (nume și prenume, e-mail și număr de telefon) sunt transmise în numele celorlalți garanți imobiliari (proprietari/titulari ai unor drepturi asupra imobilului adus în garanție) în vederea facilitării contactării acestora de către Bancă în legătură cu prezenta cerere

Declar pe propria mea răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că toate datele și declarațiile din prezenta cerere sunt reale și complete.
Prin transmiterea prezentei cereri, în cazul aprobării acesteia, confirm că am înțeles efectele pe care OUG 37/2020 le va avea asupra contractului de credit inclusiv în cele ce privește costurile suplimentare asociate acestuia.