Transferul soldului după încetarea relației cu ING Bank

Dacă la data închiderii relației de afaceri a companiei, în contul/conturile acesteia exista un sold pozitiv, această sumă este la câțiva pași distanță. Aveți la dispoziție 5 ani de la data notificării pentru a solicita transferul acestei sume către contul/conturile societății deschis/deschise la alte bănci.

Vom putea efectua transferul sumei de bani disponibile la ING Bank înainte de închiderea relației companiei, doar după ce ne vom asigura că cererea de transfer este făcută conform dispozițiilor legale aplicabile in materie cu privire la reprezentarea în relație cu banca.

Mai exact, trebuie să vă asigurați că:

 • Cererea este depusă de persoana îndreptățită,
 • Contul către care se face transferul aparține companiei (sau în cazuri speciale ultimilor asociați/moștenitorilor legali).

În acest scop vor fi solicitate anumite documente pe care le vom detalia mai jos.

În primul rând, cine poate solicita transferul?

În majoritatea cazurilor, transferul poate fi solicitat de către Reprezentatul legal, conform actelor statutare sau, după caz, conform Hotărârii AGA/ deciziei Consiliului de Administrație. Acesta trebuie să meargă în orice Office ING cu un set de documente pe care le vom menționa mai jos.

Situații de excepție:

 1. Atunci când statusul companiei la ONRC este “radiat”, este necesar să fie prezentat un certificat emis de ONRC din care să rezulte care au fost ultimii asociați ai societății. În baza solicitării acestora, sumele ce le revin fiecăruia conform aportului pe care l-au avut în cadrul companiei (cota de participare la capitalul social) vor fi transferate în conturile proprii.
 2. Asociatul unic/unul dintre asociați a decedat:
  • Dacă statusul companiei la ONRC este “radiat”, este necesar să fie prezentat un certificat emis de ONRC din care să rezulte care au fost ultimii asociați ai societății, precum și documente din care să rezulte moștenitorii legali.
   În baza solicitării acestora, sumele ce le revin fiecăruia conform aportului pe care l-au avut in cadrul companiei (cota de participare la capitalul social) vor fi transferate în conturile proprii astfel:
   1. Dacă partajul nu a fost efectuat, toți moștenitorii sunt considerați titulari coindivizari și pot dispune de sumele din cont doar împreună (este necesar ca toți moștenitorii să vină la bancă pentru a recupera suma).
   2. Dacă partajul a fost efectuat (la notar sau în instanță), fiecare moștenitor se poate prezenta la bancă pentru a instructa transferul cotei ce i se cuvine.
  • Dacă statusul companiei la ONRC este “în funcțiune”, soldul companiei se va transfera în contul/conturile societății deschis/deschise la alte bănci.

Ce documente sunt necesare?

Pentru a vă fi cât mai ușor, am pregătit o listă cu cele mai frecvente documente necesare pentru efectuarea transferului. În funcție de situația concretă a companiei dumneavoastră și în urma studierii documentelor deja prezentate din lista de mai jos, este posibil să fie solicitate documente suplimentare.

1. Documente care atestă situația la zi a companiei pe care o reprezentați:

Pentru companii înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului

 • Certificat Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului („ONRC”) nu mai vechi de 60 de zile calendaristice sau Certificatul Constatator on-line emis de ONRC, ce poate fi solicitat prin intermediul ING Office/Agenției.

Pentru profesii liberale

 • Legitimație vizată la zi, acolo unde autoritatea ierarhic superioară emite.
 • Acordul de asociere, pentru profesii liberale- cabinete asociate.

Pentru asociații și fundații

 • Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 60 zile calendaristice.

Pentru asociații de proprietari

 • Declarație pe propria răspundere emisă de președinte, autentificată de notar, în care să se prevadă cel puțin: datele de identificare ale asociației, numele membrilor comitetului executiv, data alegerii acestora și a președintelui asociației, precum și o mențiune cu privire la faptul că transferul se va efectua în contul unic al asociației de proprietari, indicându-se acest cont.

2. Documente de identitate pentru persoanele fizice ce dețin calitatea de reprezentant legal (de exemplu copie act de identitate pentru administrator al unei companii înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului)

 • Copie ID și specimen de semnătură; SAU
 • Copie pașaport și specimen de semnătură.

3. Documente ce atestă calitatea de reprezentant legal, în situația în care în Office-ul ING nu se prezintă reprezentantul legal al companiei

 • Hotărâre AGA /Procură notarială, în cazul în care solicitantul transferului nu deține calitatea de reprezentant legal al companiei, însoțită de copie act de identitate și specimen de semnătură.
 • Pentru SA se accepta transfer la solicitarea Președintelui CA/ Directorului General sau în baza hotărârii AGA depusa la ONRC.
 • Procura notarială, pentru asociațiile de proprietari, din care să rezulte că solicitantul transferului este împuternicit de către președintele asociației, documentul în baza căruia a fost numit președintele asociației, precum și mențiune cu privire la faptul că transferul se va efectua în contul unic al asociației de proprietari, indicându-se acest cont.

4. Documente pentru efectuarea transferului

 • Formular de retragere tip ING

5. Documente pentru identificarea beneficiarului (în anumite cazuri)

 • Extras de cont.

Transferul va putea fi efectuat doar în contul aceleiași companii deschis la altă bancă sau în contul acționarilor/ asociaților în cazul companiilor radiate.

Informații despre necesitatea prezentării acestui document veți putea primi doar după analizarea situației companiei (se vor verifica valoarea sumei ce se dorește a fi transferată, precum și dacă solicitantul transferului are relație deschisă cu ING).

Care este procesul în cazul conturilor de Capital Social?

În cazul in care societatea a avut un cont de capital social care nu a fost convertit, transferul soldului va putea fi solicitat în următoarele situații:

 1. Dacă societatea este neînmatriculată, ca urmare a faptului că societatea nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului, sunt necesare următoarele documente:
  • dacă toți asociații/acționarii sunt prezenți în fața reprezentantului ING sau există asociat unic: adresă din partea ONRC ce atestă neînregistrarea societății sau Declarația asociaților din care să rezulte ca renunță la constituirea societății fie în formă autentică, fie în formă ING.
  • dacă nu se prezinta asociatul unic/toți asociații la bancă: Procură notarială prin care este împuternicită persoana care va face transferul bancar
  • Copia actului de identitate al persoanei care instructează transferul.
 2. Dacă societatea este în curs de înmatriculare sau înmatriculată și solicitantul nu mai deține calitatea de asociat/acționar în cadrul Societății întrucât structura asociaților/acționarilor a fost modificată, este necesar actul constitutiv actualizat depus la Registrul Comerțului și completarea unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă că nu mai deține calitatea de asociat/acționar.
 3. Dacă societatea este înmatriculată, urmare a faptului că societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului, sunt necesare următoarele documente:
  • Certificat Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului („ONRC”) nu mai vechi de 60 de zile calendaristice sau Certificatul Constatator on-line emis de ONRC, ce poate fi solicitat prin intermediul ING Office.
  • Dacă nu se prezintă reprezentantul legal la Bancă: Procură notarială prin care este împuternicită persoana care va face transferul bancar
  • Copia actului de identitate al persoanei care instructează transferul.

Contact

Daca ai nevoie de alte informatii ne poți contacta în orice moment la numărul de telefon
021 403 8304