Folosind scriptul din CookiePro, putem sa generam automat lista de cookies folosita pe website: CookiePro