Înainte de a completa cererea de suspendare este foarte important să citești informațiile de mai jos.

 • Poti sa soliciti suspendarea obligațiilor de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor reprezentand rate de principal, dobanzi si comisioane pentru o perioada cuprinsa intre 1 luna si 9 luni.
 • Nu se suspenda obligatiile de plata care devin scadente in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de suspendare si data aprobarii acesteia de catre banca, ceea ce inseamna ca este nevoie sa le achiti in cuantumul si la termenele stabilite contractual.
 • Te invitam sa parcurgi Nota de informare privind prelucrarea datelor in contextul suspendarii platii ratelor. Aceasta contine informatii importante privind prelucrarea datelor personale, inclusiv din perspectiva raportarii de informatii catre baze de date externe precum Biroul de Credit sau Centrala Riscului de Credit.

Pot fi suspendate obligatiile de plata aferente creditelor:

 • acordate pana in data de 30 aprilie 2022 (inclusiv) și
 • care nu au inregistrat restante in ultímele 6 luni inainte de data solicitarii suspendarii obligatiei de plata si nu inregistreaza restante nici la data solicitarii suspendarii; și
 • a caror scadență finală a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei aprobării, de către ING, a suspendării obligaţiilor de plată.

Prin exceptie, NU pot fi suspendate obligatiile de plata aferente creditelor Extra’Rol si Credit’Card.

 • Poti beneficia de suspendarea obligatiilor de plata o singura data pentru fiecare credit.
 • ING analizeaza cererea de suspendare si o solutioneaza in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia, cu conditia ca aceasta sa fie completa, respectiv sa cuprinda toate informatiile si declaratiile obligatorii potrivit legii
 • Obligatiile de plata se suspenda de la data aprobarii cererii de suspendare. Perioada de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu maxim perioada aferentă suspendării obligaţiilor de plată. Toate efectele asupra contractului de credit ca urmare a cererii de suspendare se extind de drept asupra oricăror garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligațiile de plată ce decurg din sau în legătură cu contractul/contractele de credit, fără încheierea de acte adiţionale;
 • Primele aferente asigurarilor atasate creditelor (ex. asigurari de viata, de imobil) nu fac obiectul suspendarii, ceea ce inseamna ca este nevoie sa efectuezi plata primelor de asigurare in perioada de suspendare.
 • Poti sa renunti la cererea de suspendare pana cel mai tarziu la data aprobarii acesteia de catre ING.

Poți solicita suspendarea obligațiilor de plată dacă îndeplinești cumulativ urmatoarele condiții:

 • Ai fost afectat financiar, direct sau indirect, de situatia grava generata de criza energetica si de razboiul dintre Rusia si Ucraina, și, cu excepția creditului Prima Casa/Noua Casa, te afli și în imposibilitatea de a onora obligațiile de plata aferente creditului/creditelor; si
 • Ti-au crescut cheltuielile medii lunare cu minimum 25%, ca urmare a cresterii preturilor in contextul crizei actuale, in ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata comparativ cu perioada similara a anului 2021; și
 • Nu esti in incapacitate de plata, in sensul in care nu esti in masura sa iti achiti obligatiile ajunse la scadenta, la data solicitarii suspendarii si nu a fost inceputa o procedura de exectuare silita de catre un alt creditor; și
 • Ești titularul creditului. Dacă ai o altă calitate (Coplătitor/Garant) pentru creditul/creditele pentru care soliciți suspendarea ratelor, te rugăm să iei legatura cu Titularul creditului/creditelor astfel încât acesta să depună cererea de suspendare. Dacă acesta este în imposibilitatea de a depune cererea, te rugăm să ne contactezi la numarul de telefon 031 406 2464; și
 • Dacă in contractul/contractele de credit nu ești unicul împrumutat și garant, te-ai asigurat că ai obtinut deja acordul celorlalte părți din contract(e) pentru formularea cererii de suspendare a ratelor; în cazul creditelor acordate cu garanții guvernamentale, acordul statului este implicit; si
 • Nu beneficiezi, la data solicitarii suspendarii, de o solutie/un plan de restructurare a datoriilor agreat(a) cu ING in perioada 29 martie – 29 iunie 2022(inclusiv)/ 29 aprilie – 29 iulie 2022(inclusiv), această ultimă perioadă fiind avută în vedere exclusiv în cazul creditelor Prima Casa/Noua Casa.

Important de reținut!

 • Suspendarea obligațiilor de plata nu presupune ștergerea sau anularea acestora, ci doar amânarea platii lor.
 • Pe perioada suspendarii ratelor se calculeaza dobandă, conform prevederilor contractului de credit. La sfarsitul perioadei de suspendare, aceasta dobanda se capitalizeaza (se adauga) la soldul creditului existent la momentul respectiv, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat, dupa incetarea suspendarii, conform prevederilor contractului de credit, pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor.
  Prin exceptie, pentru creditele Prima Casa/Noua Casa, dobanda calculata pe perioada de suspendare nu se va capitaliza la soldul creditului, ci se va plati esalonat, in 60 de rate lunare egale, cu dobanda 0%, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare.
 • Dobanzile amanate in cadrul moratoriului pentru Covid 19 din anul 2020 si 2021, aferente creditelor ipotecare si creditelor Prima Casa/Noua Casa, scadente in noua perioada de suspendare conform OUG nr. 90/2022, se vor plati esalonat, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare, in cadrul termenului initial stabilit pentru rambursarea lor (prin majorarea ratelor lunare de plata).
 • Suspendarea la plata a ratelor iti poate afecta posibilitatea de a achizitiona produse noi de creditare.
 • Nu recomandam, ca in perioada in care esti afectat financiar sa soliciti noi produse de creditare.

Pentru a-ți estima impactul suspendării obligațiilor de plată, te rugăm să utilizezi următorul simulator. Click aiciRegăsești mai jos și câteva exemple care te pot ajuta să determini cu aproximație care va fi costul suspendarii platii ratelor.

Exemplu credite de nevoi personale:

Pentru fiecare 10.000 de lei imprumutati, la o rata a dobanzii de 9% si 10 luni ramase din durata creditului, la incetarea perioadei de 9 luni de suspendare rata lunara ar creste cu 70 de lei

Exemplu credite garantate cu ipoteca imobiliară / Noua Casa/Prima Casa:
Credit Ipotecar Standard (care nu a beneficiat de moratoriului pentru Covid 19):

Pentru fiecare 150.000 de lei imprumutati, la o dobanda anuala de 7% si 14 ani ramasi din durata creditului, la incetarea perioadei de 9 luni de suspendare rata lunara ar creste cu 74 de lei.
Credit Noua Casa/Prima casa (care nu a beneficiat de moratoriului pentru Covid 19):
Pentru fiecare 150.000 de lei imprumutati, la o dobanda anuala de 5% si 14 ani ramasi din durata creditului, la incetarea perioadei de 9 luni de suspendare ai avea de plata aditional 94 de lei reprezentant dobanda esalonata din perioada suspendarii.

Noul scadențar sau, dupa caz, noile scadentare, va/vor fi disponibil(e) în ING Home’Bank după aprobarea și implementarea suspendării ratelor.

Înainte de a completa cererea de suspendare te rugăm să te asiguri că adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le vei completa mai jos în cadrul acesteia sunt aceleași cu cele înregistrate la ING. Dacă acestea diferă nu vom putea analiza pe repede’ nainte cererea ta de suspendare a ratelor.

Dacă ți-ai schimbat numărul de telefon sau folosești o altă adresă de e-mail, te rugăm să actualizezi mai întai datele de contact comunicate în relația cu ING și ulterior să completezi cererea de suspendare. Pe adresa de e-mail și numarul de telefon înregistrate la ING vei primi toate notificările legate de suspendarea platii ratelor, de aceea este foarte important sa fie actualizate.

Actualizarea informațiilor de contact poate fi facută prin intermediul Home’Bank->Setări cont->Datele mele sau ne poți contacta la telefon la 031 406 2464.


* Confirm că numărul de telefon și adresa de email din cererea de suspendare sunt cele declarate către ING ca date de contact și inteleg ca acestea din urma vor fi folosite, de către ING, pentru toate notificările legate suspendarea platii ratelor.
* Confirm că sunt titularul creditelor pentru care cer suspendarea platii ratelor si că am acordul co-plătitorilor, garanților și fideiusorilor (dacă e cazul)

Cererea de suspendare la plată a ratelor la credite conform OUG 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

1. Date de identificare Împrumutat:

Verifică cu mare atenție CNP, adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le-ai introdus pentru a te asigura că sunt completate corect. i Atentie! Pe adresa de email vei primi toate notificarile legate de amanarea ratelor. Asigura-te ca adresa din sistemul ING este actualizata si nu este diferita de cea introdusa aici. Iti poti vizualiza si actualiza datele de contact in Home’Bank->Setari cont->Datele mele

2. Creditele pentru care solicit amânarea ratelor: i Daca doriti sa renuntati la cererea de suspsendare doar pentru un anumit credit din prezenta cerere ne poti contactata in acest sens la numarul de telefon: 031 406 2464

Credite garantate cu ipoteca imobiliară
Credite de nevoi personale, cu exceptia Extra’Rol si Credit’Card

3. Număr luni dorite pentru suspendare rate

4. Declar ca mi-au crescut cheltuielile medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni comparativ cu perioada similară a anului 2021, cu cel putin 25%, respectiv:

5. Vi s-a diminuat venitul incasat in ultimele 3 luni comparativ cu perioada similara a anului anterior?

-----

6. Confirm că:

sunt unicul împrumutat și garant în creditul/creditele pentru care solicit suspendarea
am acordul tuturor parților din contract pentru solicitarea de suspendare la plata a ratelor conform celor menționate în prezenta cerere; Am inteles ca informațiile și datele cu caracter personal (nume și prenume, email și număr de telefon) sunt pe care le transmit în numele celorlalte parti, respectiv garanti (de ex. proprietari/titulari ai unor drepturi asupra imobilului adus în garanție)/fideiusori/co-debitori vor putea fi utilizate în vederea facilitării contactării acestora de catre Bancă în legatură cu prezenta cerere

Declar ca am fost afectat financiar, direct sau indirect, de situatia grava generata de criza energetica si de razboiul dintre Rusia si Ucraina și, cu excepția creditului Prima Casa/Noua Casa, mă aflu și în imposibilitatea de a onora obligațiile de plata aferente creditului/creditelor; si

Declar ca nu sunt in incapacitate de plata, in sensul in care nu sunt in masura sa imi achit obligatiile ajunse la scadenta, la data solicitarii suspendarii si nu a fost inceputa o procedura de exectuare silita de catre un alt creditor; si

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ca toate datele și declarațiile din prezenta cerere sunt reale și complete.
Prin transmiterea prezentei cereri, în cazul aprobării acesteia, confirm că am înteles efectele pe care OUG 90/2022 le va avea asupra contractului de credit inclusiv, în ceea ce privește costurile suplimentare asociate acestuia.