Subiectul lunii pe piața globală

SUSPENDAREA PLAFONULUI DATORIEI

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Luna mai a fost marcată de discuțiile în jurul plafonului datoriei în Statele Unite ale Americii, ce au făcut pe de-o parte ca obligațiunile emise de Trezoreria SUA să aibă o performanță negativă. Pe de altă parte indicele de acțiuni reprezentativ pentru SUA a crescut cu 0.47% în această lună, fiind impulsionat de rezultatele financiare peste așteptări și mai puțin de riscul creat de atingerea plafonului datoriei. Sectorul tehnologic a revenit printre preferințele investitorilor după anunțurile unor companii asupra potențialului de creștere declanșat de inteligența artificială.

Clasa de active Rentabilitatea totală în ultima lună (1.05.2023- 31.05.2023) Rentabilitatea totală în ultimul an (1.06.2022- 31.05.2023) Rentabilitatea totală în ultimii 5 ani (1.06.2018 - 31.05.2023)
Acțiunile din SUA - ( S&P 500) 0.47% 3.66% 66.66%
Acțiunile Europene  - Euro Stoxx50 -1.86% 16.28% 43.15%
Obligațiunile din SUA -S&P US Treasury Bond -0.13% -2.91% 3.47%
Obligațiunile din Germania - Bloomberg Germany all gov bonds 0.29% -6.68% -12.10%
Petrol - ( Brent ) -8.38% -14.59% -5.38%
Aur -0.92% 6.47% 51.74%

Sursa: Bloomberg la data de 01.06.2023

Plafonul datoriei Statelor Unite ale Americii a reprezentat un subiect intens dezbătut în rândul economiștilor în ultima lună. Acesta reprezintă o limită autoimpusă referitoare la nivelul maxim de îndatorare pe care un stat, o companie sau un individ se angajează săl respecte. În Statele Unite ale Americii, plafonul datoriei a fost introdus în 1917 dar a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, fiind ridicat sau suspendat.

Atunci când acest plafon este atins, pentru a îi demonstra credibilitatea, Trezoreria SUA nu mai poate contracta noi împrumuturi. În ultimii ani, SUA a înregistrat deficit bugetar adică cheltuielile publice au fost mai mari decât veniturile publice. Pentru a avea suficienți bani să acopere cheltuielile, Trezoreria se împrumută. Cum în luna ianuarie SUA a atins plafonul datoriei în valoare de 31.4 trilioane de dolari americani (USD), se estima că la începutul lunii iunie nu va mai avea bani să își facă plățile necesare. Aceste plăți includ atât cheltuielile cu asigurările sociale, dobânzile dar și rambursarea datoriei naționale. Ceea ce în termeni tehnici ar însemna intrarea în încetare de plăți.

Este importat de menționat că vorbim despre Statele Unite ale Americii, nu despre o țară emergentă motiv pentru care riscul real de default este redus, iar, așa cum am văzut în repetate rânduri, era necesară doar modificarea sau suspendarea plafonului. Cu toate acestea, intervenția printr-un acord politic a reprezentat o negociere dificilă. După o lună de discuții tensionate și jocul cu răbdarea investitorilor, în ultima zi a lunii mai, Camera Reprezentanților a adoptat legea de suspendare a plafonului până în ianuarie 2025, ulterior fiind votată și în Senat. Acordul privind suspendarea plafonului datoriei vine însă și cu restricții pentru Partidul Democrat, nivelul cheltuielilor bugetare fiind limitat la același nivel în 2024 ca în acest an și poate crește cu maximum 1% în 2025.

Grafic: Deficitul (-) / surplusul (+) bugetar anual în Statele Unite ale Americii potrivit biroului pentru buget al Congresului. Axa este exprimată în trilioane USD.

Sursa: Bloomberg la data de 01.06.2023

Dacă acest subiect pare a fi clarificat, în iunie ne așteptăm ca discuțiile să se intensifice în jurul deciziei Băncii Centrale a Statelor Unite ale Americii (FED). Conform sondajului Bloomberg se preconizează o pauză în ajustarea ratelor dobânzii de politică monetară menținându-le la același nivel. Cu toate acestea nicio creștere de 0.25% nu ar surprinde piețele în cazul în care decizia însoțită de o clarificare privind încheierea acestui ciclu monetar. Un nou scenariu începe să fie dezbătut printre analiști acela de “amânare” a deciziei de politică monetară. Diferența dintre “amânare” și “pauză” este aceea că există o probabilitate mai mare, în funcție de evoluția datelor economice ca în următoarele ședințe de politică monetară să continue majorarea dobânzii față de “pauză” unde este o probabiliate mai ridicată de încheiere a ciclului monetar.

Inflația în scădere în Europa

Potrivit datelor preliminare publicate de Oficiul de Statistică al Germaniei, în luna mai rata inflației în Germania a fost de 6.3% față de aceeași perioadă a anului precedent, situându-se sub așteptările analiștilor care erau în jurul valorii de 6.5%, conform sondajului realizat de Bloomberg. În comparație cu luna aprilie 2023, observăm o scădere a prețurilor cu -0.2%. Această încetinire parțială a ritmului inflației poate fi atribuită efectului de bază, însă se remarcă și reduceri de prețuri, influențate atât de intervenția guvernului, cum ar fi subvenționarea costului transportului în comun la 49 euro lunar, cât și ajustări ale prețurilor la anumite produse în urma scăderii cererii.

La nivelul zonei euro, inflația a înregistrat o scădere semnificativă în luna mai, situându-se la 6.1% față de aceeași lună a anului trecut, comparativ cu un nivel de 7% înregistrat luna anterioară.

Există câteva semne ca politica monetară restrictivă a Băncii Centrale Europene începe să dea roade. Economiile încep frânarea și presiunea asupra prețurilor se eliberează. Germania este conform definiției tehnice în recesiune, după ce a publicat două trimestre consecutive de contracție a produsului intern brut (PIB). În trimestrul al 4-lea al anului trecut, PIB a scăzut cu -0.5%, iar în primul trimestru o nouă scădere de -0.3% a fost înregistrată.

Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde a dat semnale că în cadrul întâlnirii din iunie cel mai probabil se va decide o nouă creștere cu 0.25% a ratei dobânzii iar conform așteptărilor economiștilor ciclul monetar va lua o pauză începând din luna august.

Noi măsuri din partea OPEC pentru susținerea prețurilor la petrol

Arabia Saudită a anunțat o reducere voluntară a producției de petrol cu 1 milion de barili pe zi, în iulie. Această scădere vine după anunțul din luna aprilie când s-a decis reducere cu 0.5 milioane de barili pe zi. În urma celor două anunțuri producția Arabiei Saudite a ajuns la 9 milioane de barili pe zi, față de maximul de producție pe care această țară îl poate extrage, de 12 milioane de barili. Aceste decizii sunt percepute ca fiind agresive și au drept scop transmiterea unui semnal puternic arătând angajamentul lor de a susține prețul barilului de petrol.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu pot fi (i) copiate, reproduse, distribuite sau (ii) transmise niciunei alte persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Acest material este oferit doar in scopuri educationale si nu trebuie interpretat ca un sfat de investitii sau o oferta sau solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). ). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări. 322007-OTU-1815993

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?