ÎN AŞTEPTAREA MĂSURILOR DE CORECŢIE FISCALĂ

In asteptare masurilor de corectie fiscala

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Şi această lună a fost dominată de discuţiile publice privind diversele măsuri fiscale pe care Guvernul României intenţionează să le aprobe în viitorul apropiat. Creşterile salariale din sectorul educatiei pun o presiune suplimentară asupra deficitului bugetar, care necesită găsirea rapidă a unor noi surse de finanţare. Ministerul de Finanţe a atras până la începutul lunii august, 71% din planul de finanţare pentru acest an, piaţa oferind o lichiditate bună. La sfârşitul lunii mai, datoria publică ca procent din PIB se situa la 50.1% pe baza raportului emis de Ministerul de Finanţe.

Rata inflaţiei îşi continuă traiectoria descendentă, conform Institului Naţional de Statistică a fost 9.44% în iulie, faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Potrivit analizei BNR rata inflaţiei este prognozată să işi continue traiectoria descendentă pe întreg intervalul de proiecţie dar rămâne deasupra intervalului ţintei centrale (+/- 1 punct procentual de la ţinta de inflaţie de 2.5%). La sfârşitul intervalului de proiecţie, în mai 2025, BNR prognozează o rată a inflaţiei de 3.8%. Măsurile de corecţie fiscală, în special cele referitoare la majorarea TVA sau accizelor au efect din momentul implementării şi vor duce la abateri de la proiecţia actuală.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor a înregistrat o creştere de 0.7% în luna iulie faţă de aceeaşi lună a anului anterior conform Institutului Naţional de Statistică. Această creştere a fost determinată în mare parte de avansul produselor nealimentare care au înregistrat o evoluţie ascendentă de 5.3%.

Obligaţiunile româneşti au cunoscut o volatilitate mai ridicată în luna august, randamentul obligaţiunilor cu maturitate de 10 ani crescând de la 6.65% la 6.9% la sfârşitul lunii, iar curba randamentelor devenind mai abruptă, cu modificari mai largi pentru maturitaţile pe termen lung.

Şi piaţa de acţiuni româneşti a fost marcată de o evoluţie volatilă în această lună pe fondul incertitudiniilor globale determinate de scăderea ratingului de ţară în Statele Unite şi revenirea economică anemică a Chinei. Rezultatele financiare au continuat să depăşească aşteptările, cu surprize în special din partea sectorului de consum, care a demonstrat capacitatea de a transfera creşterea costurilor către consumatorii finali.

Grafic: Evoluţia indicelui bursier din Romania BET-XT incluzând şi dividendele. Indicele a fost normalizat la începutul anului la valoarea 100.

Sursa: Bloomberg 31.08.2023

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, sa fie (i) copiata, fotocopiata sau duplicate sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului.

Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

eținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile.

Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ. 334347-OTU-1872227

© 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.