CRESTERI SALARIALE
REALE POZITIVE

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Conform Institutului National de Statistica al Romaniei cresterea salariala neta in august a fost de 15.2% iar cresterea salariala reala, ajustata cu inflatia a fost in teritoriu pozitiv de 5.3%. Cele mai mari cresteri salariale anuale sunt in sectorul de invatamant cu o crestere de 31% si sectorul de constructii, crestere de 21%. In schimb, sectorul cu cea mai redusa crestere salariala anuala neta a fost cel al sanatatii. Cresterile salariale se estimeaza ca vor continua. Incepand cu luna octombrie, Guvernul Romaniei a aprobat cresterea salariului minim brut pe economie cu 10%. Romania continua sa aiba cea mai mare crestere salariala reala din regiune. Conform Institutelor nationale de statistica, in Ungaria cresterea salariala medie anuala reala (ajustata cu inflatia) a fost in luna august de – 4.1%, iar in Polonia -1.8%.

Grafic: Evolutia ratei inflatiei in Romania (linia cu negru) si evolutia cresterii anuale a salariului mediu net (linia cu albastru). Axa este exprimata in procente

Sursa: Institutul National de Statistica la data de 01.11.2023

Rata inflatiei, calculata de Institutul National de Statistica a coborat in luna septembrie la 8.83% de la 9.4% in august. Produsele alimentare continua sa aiba cea mai mare crestere a preturilor de 10.36%, in schimb cele nealimentare au inregistrat o crestere anuala de 6.7%. Se estimeaza ca cresterile salariale vor alimenta cresterea preturilor in urmatoarea perioada, ducand la mentinerea ratelor de dobanda ridicate pentru un orizont de timp mai lung. Banca Nationala a Romaniei a decis in cadrul ultimei intalniri de decizie a politicii monetare mentinerea ratei de dobanda de referinta la 7%.

Curba randementelor obligatiunilor romanesti a devenit mai abrupta cu randamentele pe termen scurt scazand 10-15 bps in ultima luna, iar cele pe termen lung 5 bps. Obligatiunile emise de statul roman cu maturitate de 10 ani, se tranzactionau la sfarsitul lunii octombrie la un randament de 7.06%, considerabil mai mic fata de nivelul de la inceputul anului de 8.28%.

Indicele bursier reprezentantiv bursei de la Bucuresti (BET) a inregistrat o volatilitate mai ridicata in luna octombrie, si a incheiat luna cu o scadere de -0.83%. La baza acestei fluctuatii a stat persistenta sentimentului negativ asupra actiunilor globale, socul adus de atacul asupra Israelului si volatilitatea pretului barilului de petrol. Indicele bursier a inregistrat o performanta de la inceputul anului de 21.9% si de 29.43% incluzand si dividendele, conform datelor Bloomberg.

 

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, sa fie (i) copiata, fotocopiata sau duplicate sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului.

Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile.

Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ.

Orice referire la o anumită companie sau titlu de valoare nu constituie o recomandare de a cumpăra, vinde, deține sau investi direct în companie sau în valorile sale mobiliare. Nu trebuie să presupunem că deciziile de investiții luate în viitor vor fi profitabile sau vor egala performanța titlurilor de valoare discutate în acest document. Data primei utilizari: 13.10.2023 Compliance Code: 338510-OTU-1891465

© 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.

Disclaimer Orice referire la o anumită companie sau titlu de valoare nu constituie o recomandare de a cumpăra, vinde, deține sau investi direct în companie sau în valorile sale mobiliare.