SUBIECTUL LUNII ÎN ROMÂNIA
MAXIM ISTORIC ÎN 2023

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Pentru investitorii în acțiunile românești, anul 2023 a fost un an generos. Indicele bursier a avut o creștere de 31.8%. În plus față de această creștere extraordinară, dividendele au adus un randament mediu de peste 8%. Atât sectorul bancar cât și cel energetic, principalele sectoare listate la Bursa de Valori Bucuresti au avut o evoluție similară cu media pieței. În schimb printre preferințele investitorilor în anul 2023, s-au numărat companiile mici orientate către consum. Aceștia au mizat pe un mediu inflaționist și o creștere economică ușoară, ambele fiind benefice pentru aceste companii.

Acțiunile românești au avut o evoluție pozitivă în luna decembrie, în contextul scăderii peste așteptări a inflației. Conform Institului Național de Statistică creșterea prețurilor pentru consumatori în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 a fost de 6.7% în timp ce așteptările analiștilor se situau în jurul valorii de 7.2%. Principalii factori care au contribuit la această dezinflație au fost prețurile la alimente și energie. Cu toate aceastea, presiunile inflaționiste continuă să rămână mai ridicate în Romania, din cauza pieței muncii solide, a așteptărilor mai ridicate asupra inflației și a politicii fiscale.

Grafic: Evoluția indicelui bursier al Bursei de Valori Bucuresti (BET) de la lansarea indicelui la data de 19 Septembrie 1997 și până în prezent. Axa este exprimată în puncte, Valoarea de 1000 a fost atribuită la lansarea indicelui.

grafic stock exchange

Sursa: Bloomberg la data de 31.12.2023

Investitorii în obligațiuni au avut o performanță bună, beneficiind pe de-o parte de nivelul mai ridicat al dobănzilor la începutul anului și reducerea treptată a acestora. În luna decembrie, curba randamentelor obligațiunilor emise de statul român a scăzut cu 50-60 de puncte de bază pentru maturitațile pe termen lung, în timp ce pentru cele pe termen scurt au continuat să se mențină în jurul valorii de 6%. În pofida schimbării retoricii băncilor centrale din economiile dezvoltate dar și a celor din regiune, BNR continuă să rămână prudentă, cu o abordare mai restrictivă și cu așteptări pentru reducerea ratei dobânzii către a doua parte a anului 2024. Parlamentul a aprobat bugetul pentru anul 2024 care prevede un deficit de -5% din PIB. Toate cele trei agenții de rating și-au exprimat îngrijorarea că noua legislație aprobată privind pensiile va crește presiunile fiscale. În contextul calendarului electoral încărcat din 2024 și a riscului fiscal, obligațiunile românești ar putea să nu fie printre investițiile favorite ale investitorilor străini în acest an.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Investițiile prezintă riscuri. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra pentru uz exclusiv. Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Nici o parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, fi (i) copiata, fotocopiata sau duplicata sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului.

ACEST MATERIAL NU CONSTITUIE O OFERTA SAU SOLICITARE IN NICIO JURISDICTIE SAU CATRE ORICE PERSOANA PENTRU CARE ACEST LUCRU AR FI INTERZIS DE LEGISLATIE.

Potentialii investitori ar trebui sa se informeze cu privire la orice cerinte legale si reglementari fiscale si de control valutar aplicabile in tarile de cetatenie, resedinta sau domiciliu si care ar putea fi relevante.

Acest material este furnizat doar in scop informativ su nu trebuie interpretat ca un sfat de investitii sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare. Acest material nu este destinat a fi folosit ca un ghid general pentru investitii sau ca sursa de recomandari specifice de investitii si nu face recomandari implicite sau exprese cu privire la modul in care ar trebui sau ar fi gestionat contul oricarui client, ca strategii de investitii adecvate, deoarece strategiile de investitii adecvate depind de obiectivele investitionale ale clientilor.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a capitalului investiti.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu trebuie interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Capitalul investit este supus riscului.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile. Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ. Compliance Code: 351377-OTU-1945565. Date of first use: 15.01.2024