Economia dupa
“BARBENHEIMER”

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Vara aceasta a fost marcată de frenezia pentru filmele Barbie şi Oppenheimer care au depăşit limitele cinematografelor ajungând sub lupa analiştilor economici. Audienţa ridicată pentru aceste filme a generat rapid încasări impresionante. Warner Bros. Pictures a anunţat încasări din vânzarea biletelor la nivel global de peste 1.36 miliarde de dolari pentru filmul Barbie, ceea ce l-a plasat în topul celor mai bune încasări ale anului şi locul 15 în istoria cinematografiei. În Statele Unite, turneele muzicale susţinute de Taylor Swift şi Beyonce au aglomerat stadioanele, având un impact pozitiv asupra economiilor oraşelor gazdă. Fanii au călătorit considerabil pentru a-şi întâlni idolii, contribuind la revenirea turismului post pandemie.

Acest succes poate fi pus în contextul pandemiei recente, când astfel de evenimente au fost anulate din considerente de sigurantă. Astfel, dorinţa oamenilor de a participa la astfel de experienţe a determinat mulţi consumatori să nu ţină cont de costuri şi să cheltuiască sume semnificative.

Biroul de Analize Economice din Statele Unite ale Americii a raportat pentru luna iulie o creştere a cheltuielilor personale cu 0.8%, faţă de luna precedentă, reflectând rezistenţa consumului la creşterile ratelor de dobândă. Creşterea s-a datorat cheltuielilor cu serviciile şi în special serviciilor financiare. Consumul privat reprezintă două treimi din Produsul Intern Brut al Statelor Unite, astfel că aceste date semnalează o evoluţie pozitivă a economiei americane în trimestrul al doilea. Mulţi analişti rămân reticienţi însă şi cred că odată cu sfârşitul sezonului vacanţelor, consumatorii vor fi mai precauţi. In plus, venitul personal a înregistrat o creştere lunară de 0.2% în iulie, fiind stimulat în principal de veniturile salariale. Acest aspect este confirmat şi de datele privind salariul mediu, care în luna august a consemnat o creştere anuală de 4.3% şi de 0.2% faţă de luna precedentă. Piaţa muncii continuă să fie stabilă,conform Biroului de Statistică a Muncii, rata şomajului crescând la 3.8% în luna august, dar aproape de minimul acestui ciclu economic de 3.4%.

Biroul de Statistică a Muncii a raportat inflaţia pentru luna iulie la 3.2%. Deşi pare că ne aflăm aproape de nivelul ţintă al Băncii Centrale (FED) de 2%, totuşi efectul de bază se disipă. Reamintim ca rata inflaţiei în Statele Unite a atins vârful de 9.1% în luna iunie 2022.

Conform sondajului Bloomberg, FED va menţine ratele de politică monetară nemodificate în cadrul întâlnirii din 20 septembrie. Dar cum preşedintele FED a afirmat în cadrul întalnirii de la Jackson Hole, următoarele decizii vor fi dependente de evoluţia inflaţiei şi a economiei. Până în prezent acestea au surprins pozitiv investitorii.

Clasa de Active Rentabilitatea totală în ultima lună (1.08.2023-31.08.2023) Rentabilitatea totală în ultimul an (1.09.2022 - 31.08.2023) Rentabilitatea totală în ultimii 5 ani (1.09.2018 - 31.08.2023)
Acțiunile din SUA ( S&P 500) -1.33% 15.55% 69.30%
Acțiunile Europene ( Euro Stoxx50 ) -2.45% 28.78% 48.30%
Obligațiunile din SUA ( S&P US Treasury Bond ) -0.22% -3.50% -0.42%
Obligațiunile din Germania ( Bloomberg Germany all gov bonds ) -0.82% -4.95% -13.17%
Petrol ( Brent ) 2.30% -5.22% 11.88%
Aur -0.25% 14.64% 61.53%

Sursa: Bloomberg la data de 31.08.2023

Grecia în atenţia investitorilor

Bursa de Valori de la Atena se remarcă ca una dintre performerele de top la nivel global în acest an, înregistrând o rentabilitate totală, inclusiv dividendele, de 44.15%. Acest lucru este cu atât mai surprinzător, dacă ne reamintim că în anul precedent, când majoritatea pieţelor de acţiuni au suferit pierderi semnificative, acţiunile greceşti au crescut cu 4%.

Grecia înregistrează o recuperare economică solidă, produsul intern brut a crescut în 2022 cu 5% şi o creştere de 2.3% în primul trimestru al acestui an. Potrivit sondajului Bloomberg, se preconizează că economia Greciei va înregistra o creştere economică de 1.8%, ceea ce depaşeşte semnificativ estimările pentru zona Euro care se situează în jurul valorii de 0.6%.

De asemenea, piaţa obligaţiunilor oferă surprize plăcute, deoarece obligaţiunile guvernamentale elene cu o maturitate de 10 ani au înregistrat o scădere a randamentelor de la 4.6% la începutul anului, la 3.8% în august (preţurile obligaţiunilor cresc atunci când randamentele scad). După perioade economice tulburi şi preocupări legate de posibilitatea unui “GREXIT” (termenul folosit pentru ieşirea Greciei din zona Euro), investitorii străini au recâştigat încrederea în obligaţiunile elene şi chiar mizează pe o eventuală ridicare a ratingului la nivel de investiţii de către agenţiile de rating internaţionale. Având în vedere că mulţi investitori sunt restrictionaţi să investească în obligaţiuni de calitate inferioară (junk), această evoluţie ar putea genera noi influxuri de capital.

În acest moment, Grecia are un rating de ţară BB+ (primul nivel din categoria junk). La sfârşitul primului trimestru, datoria publică a Greciei era de 168.3% din PIB conform datelor Eurostat, în scădere faţă de nivelul maxim atins în 2021 de 210 %, în timp ce Italia are o datorie publică de 143.5%, iar ratingul de ţară este BBB.

Grafic: Evoluţia din ultimii ani a randamentelor obligaţiunilor cu maturitate de 10 emis de guvernul Germaniei (linia negră), de guvernul Greciei (linia albastră) şi de guvernul Italiei (linia gri). Axa este exprimată în procente. Randamentele obligaţiunilor sunt invers corelate cu preţurile obligaţiunilor.

Sursa: Bloomberg 31.08.2023

Economia Europeană

În timp ce economia americană a depaşit aşteptările, situaţia economiei zonei euro rămâne încă incertă. Potrivit sondajului Bloomberg probabilitatea de recesiune în urmatorul an e de 50%. În al doilea trimestru, PIB-ul zonei euro a a înregistrat o creştere de 0.6% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior şi 0.3% faţă de primul trimestru, conform datelor preliminare furnizate de Eurostat, dar rezultatele au fost conform aşteptărilor.

În cazul Europei atenţia se îndreaptă asupra stării de sănătate a sectorului auto după criza semiconductorilor. Producţia industrială a înregistrat o creştere uşoară în luna iunie de 0.5% faţă de luna precedentă, dar costurile ridicate la energie continuă să exercite presiune asupra industriei manufacturiere. Încrederea managerilor în economie continuă să scadă influentată de evoluţia economică precară a Germaniei.

China adoptă noi măsuri pentru susţinerea pieţei imobiliare

China a luat investitorii prin surprindere prin reducerea modestă a ratei dobânzii pe un an cu un punct procentual. Decizia a fost luată pentru a stimula creditarea şi a fost urmată de alte măsuri menite să relaxeze restricţiile privind achiziţionarea de locuinţe şi să reducă ratele dobânzilor pentru creditele ipotecare.

Europa Centrală şi de Est iniţiază o politică monetară expansionistă

Daca băncile centrale din Statele Unite şi zona euro nu au luat încă o decizie cu privire la încheiarea acestui ciclu de politică monetară restrictivă, în Polonia, Banca Centrală a surprins investitorii prin reducerea dobânzii cu 0.75 puncte procentuale, semnificativ peste aşteptările acestora de 0.25 puncte procentuale. Rata anuală a inflaţiei, conform datelor publicate de Biroul de Statistică a înregistrat în august un nivel de10.10%, semnificativ sub maximul atins la începutul anului de 18.40% dar rămâne încă mult peste ţinta de inflaţie de 2.5%. Timpul va demonstra dacă această mişcare a fost sau nu justificată.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, sa fie (i) copiata, fotocopiata sau duplicate sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului.

Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

eținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile.

Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ. 334347-OTU-1872227

© 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.