Evoluții pe plan local
Început de an stelar pentru Ministerul de Finanţe

Notă informativă lunară pregatită de NN Investment Partners - Ecaterina Biris, Portfolio Manager Equity

În luna ianuarie, Ministerul de Finanțe a reușit să acopere, prin emisiuni de obligațiuni pe piața locală și internațională, aproximativ 30% din necesarul de finanțare pentru anul 2023. Performanța este remarcabilă, cu atât mai mult cu cât, până nu demult, în fața cererii scăzute pentru titlurile românești pe piața primară, Ministerul de Finanțe era nevoit să anuleze licitații întregi. .

Situația se datorează în principal contextului global - îmbunătățirea perspectivelor privind activitatea economică la nivel global, traiectoria descendentă a inflației în cele mai multe țări, scăderea dolarului. Tot acest context a fost favorabil investițiilor în obligațiuni emise de țări emergente. Iar acest puternic val a ridicat și vaporașul românesc, interesul investitorilor străini pentru obligațiunile românești crescând foarte mult.

În plus, evoluțiile locale din ultimele luni au fost de asemenea favorabile. Pe plan fiscal, guvernul a performat mai bine comparativ cu țintele angajate. Deficitul bugetar al României în 2022 a fost de 5.68% din PIB, ușor sub ținta de 5.74% impusă de Guvernul României și aprobată de Comisia Europeană. Pentru 2023, Guvernul continuă în direcția consolidării bugetare, cu o țintă de deficit bugetar ambițioasă, de 4.4% din PIB. Cel puțin la nivel declarativ, actualii guvernanți promit că vor evita creșterea cheltuielilor prin măsuri populiste, cum adesea se întâmpla (și nu doar la noi) înaintea unui an electoral (în 2024 este un an electoral încărcat, cu alegeri locale și parlamentare). Apoi, România s-a dovedit un elev disciplinat al Comisiei Europene, înregistrând cea mai bună performanță din regiune în ceea ce privește atragerea de fonduri UE din programul de redresare și reziliență.

Acest început de an îi oferă Ministerului de Finanțe o flexibilitate crescută în ceea ce privește îndeplinirea planului de împrumut pentru 2023. În cazul în care condițiile de piață se deteriorează și costul de împrumut crește, Guvernul va putea alege să reducă suma împrumutată, fără a mai pune presiune suplimentară pe randamente.

Grafic: Evoluția din ultimul an a performanţei indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de guvernul României (linia portocalie) şi al indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de statul german (linia albastră). Axa este normalizată la începutul perioadei la valoarea 100.

Grafic: Evoluția din ultimul an a indicelui bursier romanesc BET-XT Total return ce include și dividendele reinvestite. Axa este normalizată la începutul perioadei la valoarea 100.

Sursa date: Bloomberg

Informațiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă, în mod special un prospect, sau o invitație de a negocia, a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzacționare. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. Deși a fost acordată o atenție deosebită conținutului acestui document, nu se acordă nicio garanție, asigurare sau certitudine, expresă sau implicită, în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea lui. Orice informație din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Răspunderea NN Investment Partners (în acest sens folosindu-se denumirea legală a entității NN Investment Partners International Holdings B.V.), a altor societăți sau unități afiliate, a funcționarilor, directorilor sau angajaților acestora nu va putea fi angajată direct sau indirect in ceea ce privește informațiile și/sau recomandările de orice fel incluse în acest document. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilități, directă sau indirectă, pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititori ca rezultat al folosirii acestei publicații sau ca urmare a fundamentării deciziilor investiționale pe informațiile din prezentul document. Investițiile implică risc. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau se poate diminua, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare și in niciun caz nu trebuie considerate astfel. Orice revendicări rezultate din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei clauze de exonerare de răspundere sunt guvernate și interpretate conform legislației olandeze.

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?