Evoluții pe plan local
Criza energetică continuă să îşi pună amprenta

Notă informativă lunară pregatită de NN Investment Partners - Ecaterina Biris, Portfolio Manager Equity

Pentru Romania anul 2022 am putea spune că a fost decent dacă ne uităm cât de tulburător a fost și cu toate acestea economia românească a continuat să aibă o creștere impresionantă. Produsul intern brut a crescut în trimestrul al 3-lea din 2022 cu 4.7% față de trimestrul 3 din 2021, situându-se peste așteptările de la începutul anului.

Inflația a accelerat în noiembrie la 16.76%, generată de creșterea prețurilor pentru energie. Dar și inflația CORE (din coșul de consum au fost excluse produsele alimentare, energie, țigări și produsele cu prețuri reglementate) a avansat de la 8.9% în octombrie la 10.3% în noiembrie, ridicând așteptările că Banca Națională a României va continua ciclul creșterilor de rată de politică monetară.

Pentru a limita efectul creșterii prețurilor pentru produsele energetice asupra populației, guvernul a aprobat o noua schemă. Printre efectele acesteia reamintim: prețurile reglementate pentru gospodării și IMM-uri vor fi extinse până în martie 2025; prețul maxim pe care orice consumator îl va plăti pentru electricitate va fi de maxim 1300 lei/Mwh; producătorii de gaze naturale sunt obligați să vândă gazul către gospodării, transportatori şi centralele de încălzire la un preț de maxim 150 lei/ Mwh până în martie 2025. Această schemă a fost aplicată într-o formă similară din septembrie 2022. Astfel contribuția componentei energie în rata de inflație va scădea semnificativ începând cu cea de-a doua parte a anului.

Grafic: Evoluția din ultimul an a performanţei indicelui Bloomberg ce urmăreşte evoluția obligațiunilor emise de guvernul României (linia portocalie) şi al indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de statul german (linia albastră). Axa este normalizata la începutul perioadei la valoarea 100.

Grafic: Evoluția din ultimul an a indicelui bursier românesc BET-XT Total return ce include şi dividendele reinvestite. Axa este normalizată la începutul perioadei la valoarea 100.

Sursă date: Bloomberg

La fel ca investitorii globali, și cei cu investiții atât în obligațiuni emise de statul român cât şi cei investiți în acțiunile românești au avut de suferit în 2022. Indicele bursier BET-XT a scăzut cu -2.55% în timp ce sectorul ciclic a avut de suferit, sectorul energetic a beneficiat de contextul global favorabil.

2022 a fost un an extrem de dificil pentru piețele de obligațiuni globale, iar România nu a făcut excepție. Economia globală post-pandemie s-a confruntat cu mari provocări, amplificate de inflația record, creșterea prețurilor la energie și implicațiile războiului din Ucraina. Pentru 2023, considerăm că perspectivele sunt mai pozitive. Pentru România, după o creștere într-un ritm foarte accelerat în 2022, așteptările sunt că inflația va atinge un maxim în primul trimestru al lui 2023, urmând apoi să intre într-o traiectorie descendentă. În 2022 Banca Centrală a crescut dobânda de referință cu 5.5%, într-unul dintre cele mai accelerate cicluri de creșteri de dobândă din istoria BNR. Pentru 2023, Banca Centrală probabil va mai creşte dobânda de referință în primul trimestru, urmând apoi să o mențină constantă, în condițiile decelerării presiunilor inflaționiste şi a încetinirii semnificative a economiei. Deși probabilitatea unei recesiuni pentru România în 2023 este redusă, totuși creșterea economică va scădea considerabil, de la 4-5% în 2022, undeva la jumătate.

În ceea ce privește structura creșterii economice, o veste bună este creșterea investițiilor în economie, observată deja în a doua jumătate a anului. Proiectul de budget pentru 2023 indică menținerea ca prioritara a investițiilor şi în anul următor. Apoi, în ipoteza absorbției rapide a fondurilor europene din diferitele facilitați de finanțare acordate României ar putea duce la inversarea contribuției factorilor la creșterea economică în favoarea investițiilor şi în detrimentul consumului, care ar ajuta la corectarea dezechilibrelor macroeconomice ale României.

În 2023, ne așteptăm ca randamentele obligațiunilor în RON să rămână ridicate în primul trimestru, urmând ca apoi să scadă iar indicele obligațiunilor românești în RON să încheie anul în creștere.

Informațiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă, în mod special un prospect, sau o invitație de a negocia, a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzacționare. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. Deși a fost acordată o atenție deosebită conținutului acestui document, nu se acordă nicio garanție, asigurare sau certitudine, expresă sau implicită, în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea lui. Orice informație din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Răspunderea NN Investment Partners (în acest sens folosindu-se denumirea legală a entității NN Investment Partners International Holdings B.V.), a altor societăți sau unități afiliate, a funcționarilor, directorilor sau angajaților acestora nu va putea fi angajată direct sau indirect in ceea ce privește informațiile și/sau recomandările de orice fel incluse în acest document. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilități, directă sau indirectă, pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititori ca rezultat al folosirii acestei publicații sau ca urmare a fundamentării deciziilor investiționale pe informațiile din prezentul document. Investițiile implică risc. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau se poate diminua, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare și in niciun caz nu trebuie considerate astfel. Orice revendicări rezultate din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei clauze de exonerare de răspundere sunt guvernate și interpretate conform legislației olandeze.

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?