Subiectul lunii pe piața globală

“Petrecerea" continua chiar si in conditii mai dure de finantare

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Clasa de active mai riscante a avut o revenire puternică în luna iunie. Acţiunile americane, în special cele din sectorul tehnologic şi-au continuat avansul, optimismul fiind alimentat de scăderea abruptă a ratei inflaţiei şi decizia FED de menţinere a ratei de politică monetară nemodificată. Astfel, am intrat în sezonul de vară cu indicele bursier american S&P 500 la un nivel de 4400 puncte, la doar 9% distanţă de maximul istoric înregistrat în martie 2022.

Clasa de Active Rentabilitatea totală în ultima lună (1.06.2023-30.06.2023) Rentabilitatea totală în ultimul an (1.06.2022 - 31.05.2023) Rentabilitatea totală în ultimul an (1.07.2022 - 30.06.2023)
Acțiunile din SUA ( S&P 500) 6.61% 18.31% 78.52%
Acțiunile Europene ( Euro Stoxx50 ) 4.35% 32.18% 51.68%
Obligațiunile din SUA ( S&P US Treasury Bond ) -1.15% -4.54% 1.67%
Obligațiunile din Germania ( Bloomberg Germany all gov bonds ) -0.66% -6.91% -13.06%
Petrol ( Brent ) 3.17% -19.27% -5.47%
Aur -2.65% 6.39% 52.93%

Performanta anterioara nu prezice randamente viitoare si nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia.
Sursa: Bloomberg la data de 30.06.2023

FED ia o pauză

În cadrul întâlnirii din luna iunie Banca Centrală a Statelor Unite ale Americii (FED) a decis menţinerea ratei dobânzii la acelaşi nivel, luând o pauză pentru moment după 10 luni de majorări. Deşi unii investitori consideră momentul ca fiind sfârşitul ciclului de întărire monetară, publicarea previziunilor membrilor Comitetului de Piaţă Deschisă arată totuşi că există posibilitatea a două noi majorări până la sfârşitul anului. Investitorii însă, au preferat să vadă doar faptele -în acest caz decizia din această lună. Astfel că sectorul tehnologic, şi cel al companiilor caracterizate ca fiind de creştere au revenit printre preferinţele investitorilor în pofida tuturor riscurilor prezente. Inflatia a înregistrat o scădere abruptă de la maximul de 9% până la 4% în luna mai. Deşi rata şomajului a crescut uşor la 3.7%, nivelul rămâne relativ redus în condiţiile actuale de creştere a ratelor de dobândă. Piaţa muncii se arată mai rezistentă, alimentând aşteptările că va susţine economia SUA. De aici şi revenirea entuziasmului investitorilor pentru acţiunile americane.

Sursa: Biroul de Statistica a Muncii din SUA

Grafic: Evolutia ratei inflaţiei în Statele Unite ale Americii şi în zona Euro

Sursa: Bloomberg la data de 30.06.2023

Obligaţiunile semnalează recesiune

Curba randamentelor obligaţiunilor americane rămâne inversată, randamentele obligaţiunilor pe termen lung (de exemplu pentru maturitate de 10 ani) sunt mai scăzute faţă de randamentul obligaţiunilor pe termen scurt (cele cu maturităţi de 1-2 ani). Deşi pe termen scurt, investitorii se aşteaptă ca FED să continue majorarea ratelor de dobândă, pe termen lung ei consideră ca Banca Centrală va fi obligată să adopte o politică monetară expansivă pentru a relansa investiţiile şi a susţine creşterea economică. Acest indicator este urmărit îndeaproape de către investitori, deoarece de cele mai multe ori în trecut a semnalat o recesiune.

În aceeaşi situaţie se află şi obligaţiunile emise de statul german, fiind la unul dintre cele mai mari niveluri din ultimii zece ani. Investitorii încep să fie îngrijoraţi de starea de sănătate a motorului economiei europene, afectat pe de-o parte de criza energetică dar şi de consumul redus din China. În schimb obligaţiunile ţărilor periferice precum Italia, Spania, Portugalia nu au suferit pierderi semnificative în ultima perioadă, investitorii considerând această regiune atractivă pentru randamentul mai ridicat dar şi dorinţa BCE de a susţine ţările îndatorate pe parcursul acestui ciclu de politică monetară restrictivă. Astfel, obligaţiunile germane se tranzacţionau la sfârşitul lunii iunie la un randament de 2.4%, iar cele italiene la un randament de 4.07%, diferenta dintre cele două scăzând uşor în această lună.

Grafic: Evoluţia diferenţei randamentelor obligaţiunilor emise de Trezoreria SUA pentru maturitate de 10 ani, şi cele cu maturitate de 2 ani (linia neagră); şi diferenta randamentelor obligaţiunilor emise de statul german pentru maturitate de 10 ani, şi cele cu maturitate de 2 ani (linia albastră). Axa este exprimată în puncte de bază.

Sursa: Bloomberg la data de 30.06.2023

BCE continuă lupta împotriva inflaţiei

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat majorarea ratei de dobândă cu 0.25 puncte procentuale, atingând nivelul de 3.5%, cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani. Această decizie face parte dintr-un discurs care susţine continuarea ciclului politicii monetare restrictive, reflectând preocuparea BCE în privinţa presiunilor inflaţioniste. Prin creşterea ratei dobânzii, BCE îşi propune să încetinească creşterea preţurilor prin impulsionarea economisirii şi a investiţiilor în defavoarea consumului excesiv. În discursul ulterior deciziei, preşedintele BCE, Christine Lagarde, a indicat că în fiecare din următoarele două şedinţe va continua să majoreze rata de dobândă de politică monetară. Această decizie se bazeaza pe proiecţia asupra inflaţiei efectuată de BCE şi care arată că inflaţia va rămâne peste ţinta de 2% chiar şi în 2025. În plus, inflaţia de bază, care exclude preţurile volatile se arată a fi şi mai persistentă.

Conform sondajului efectuat de Bloomberg, analiştii estimează o rată finală de dobândă de 4%, ceea ce incorporează doar majorările indicate în această lună, iar ulterior începând cu mijlocul anului viitor se prevăd deja primele reduceri ale dobânzii.

Sursa: Eurostat

Prognozele economice si de piata prezentate aici au scop informativ valabil la data prezentarii documentului. Nu exista nicio garantie ca prognozele se vor indeplini. Pentru informatii suplimentare va rugam sa consultati capitolul "Disclaimer" de la finalul documentului.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu pot fi (i) copiate, reproduse, distribuite sau (ii) transmise niciunei alte persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra exclusiv pentru utilizarea dumneavoastra. Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului. Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). ). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.