SUBIECTUL LUNII ÎN ROMÂNIA
UN ÎNCEPUT DE AN LINIȘTIT

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

În anul 2023, consumul deși mai firav, s-a susținut pe o traiectorie ascendentă, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, cu o creștere de 1.9% în volumul vânzărilor cu amănuntul față de anul precedent. Segmentele produselor non-alimentare și alimentare au evidențiat o evoluție pozitivă, înregistrând creșteri de 3.8%, respectiv 3.6%, în timp ce volumul vânzărilor de carburanți la pompă a consemnat o scădere de 4.4%. Proiecțiile analiștilor pentru anul 2024 anticipează o accelerare a vânzărilor, având ca motor principal creșterea salariilor peste rata inflației. Rata șomajului redusă și revenirea pieței muncii post-pandemie au oferit angajaților o putere de negociere crescută, contribuind la creșterea costurilor salariale la niveluri de două cifre.

Banca Națională a României a menținut neschimbată rata dobânzii la 7%, în cadrul întâlnirii din luna ianuarie. Inflația a continuat trendul descendent în luna decembrie, atingând nivelul de 6.61%, conform Institului Național de Statistică. Însă, se anticipează o creștere în luna ianuarie, ca urmare a ajustărilor fiscale implementate de la începutul anului 2024, urmată de o revenire la tendința descendentă. Cu toate acestea, inflația se situează semnificativ peste intervalul de acceptare al BNR de 1.5-3.5%. Analiștii estimează ca o primă reducere a ratei dobânzii de politică monetară să fie anunțată în trimestrul al 2-lea al acestui an.

Ministerul de Finanțe a raportat un deficit fiscal de 89.9 miliarde lei pentru 2023, reprezentând 5.68% din PIB. Veniturile fiscale au înregistrat o creștere de 13.3%, în timp ce cheltuielie au crescut cu 13%. Cheltuielile cu personalul, cu cea mai mare pondere în rândul cheltuielilor bugetare, au înregistrat o creștere de 12.8%, în special din cauza creșterilor salariale din sistemul de învățământ introduse în cea de-a doua parte a anului trecut. Pentru anul 2024, este bugetat un deficit de 5%, semnificativ peste ținta de deficit conform criteriului de la Maastricht de 3%. Luna ianuarie a fost calmă pentru acțiunile românești, cu o evoluție pozitivă în prima parte a lunii, înregistrând ulterior o corectie pe fondul degradării sentimentului în regiune. Indicele bursier BET a crescut cu 1.27% în prima lună a acestui an. Sectorul energetic a suferit o ajustare din cauza scăderii prețului la energia electrică date fiind temperaturile ridicate din Europa și o bună utilizare a instalațiilor regenerabile atât a celor eoliene cât și solare ceea ce a dus la o reducere a prețurilor certificatelor verzi și implicit a prețului energiei electrice în vestul Europei. Deși în România prețurile la energia electrică pentru consumatorii casnici sunt plafonate până în 31 martie 2025, evoluția prețurilor internaționale are impact asupra companiilor autohtone reflectându-se în modificările așteptărilor privind veniturile viitoare.

 

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Investițiile prezintă riscuri. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra pentru uz exclusiv. Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, fi (i) copiata, fotocopiata sau duplicata sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului.

ACEST MATERIAL NU CONSTITUIE O OFERTA SAU SOLICITARE IN NICIO JURISDICTIE SAU CATRE ORICE PERSOANA PENTRU CARE ACEST LUCRU AR FI INTERZIS DE LEGISLATIE.

Potentialii investitori ar trebui sa se informeze cu privire la orice cerinte legale si reglementari fiscale si de control valutar aplicabile in tarile de cetatenie, resedinta sau domiciliu si care ar putea fi relevante.

Acest material este furnizat doar in scop informativ su nu trebuie interpretat ca un sfat de investitii sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare. Acest material nu este destinat a fi folosit ca un ghid general pentru investitii sau ca sursa de recomandari specifice de investitii si nu face recomandari implicite sau exprese cu privire la modul in care ar trebui sau ar fi gestionat contul oricarui client, ca strategii de investitii adecvate, deoarece strategiile de investitii adecvate depind de obiectivele investitionale ale clientilor.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a capitalului investiti.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu trebuie interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne- am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Capitalul investit este supus riscului.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală.

Acest material este oferit doar in scopuri educationale si nu trebuie interpretat ca un sfat de investitii sau o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Goldman Sachs Asset Management 3

În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile. Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ. Compliance Code: 356204-OTU-1966461 Date of first use: 12.02.2024