Evoluții pe plan local

România - Deficitul bugetar e scos la tablă

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Discuţiile economice şi politice din ultima lună s-au concentrat asupra deficitului bugetar. Acesta apare atunci când cheltuielile publice depăşesc veniturile publice. Potrivit criteriilor Tratatului de la Maastricht pentru aderare la zona Euro deficitul bugetar nu ar trebui să depăşească 3% din produsul intern brut (PIB) iar datoria publică generală să nu depăşească 60% din PIB.

Potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanţe, în primele 6 luni ale anului 2023, deficitul bugetar a fost 2.34% din PIB, aproximativ 37,21 miliarde de lei, faţă de 1.67% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2022. Veniturile publice au crescut cu 12%, în timp ce cheltuielile publice au avansat cu 16.5%. Cheltuielile cu asistenţa socială au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor şi au crescut cu 11.3%, fiind influenţate de majorarea punctului de pensie. Cheltuielile de personal au fost în creştere cu 8.1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar veniturile din TVA au crescut cu 7%, sub nivelul inflaţiei.

La începutul anului, Guvernul a bugetat un deficit de 4.4% din PIB, având ca obiectiv să îndeplinească criteriul de la Maastricht şi să se situeze sub 3% anul viitor. Însă, având în vedere evoluţia din primele 6 luni ale anului, deficitului bugetar este estimat că va depaşi 5.5% în acest an. Comisia Europeană poate decide reducerea fondurilor europene acordate României dacă observă că nu se iau măsuri pentru a ţine sub control deficitul bugetar. Din acest motiv sunt discuţii intense pe fondul acestui deficit. O serie de măsuri anunţate până în prezent vizează creşterea veniturilor, precum: creşterea impozitului pe dividende de la 8% la 10%, eliminarea ratelor de TVA mai reduse pentru anumite categorii de produse, sau eliminarea beneficiului fiscal al angajaţilor din construcţii sau IT. Situaţia este dinamică, iar noi masuri sunt aşteptate a fi anunţate.

Grafic: Evoluţia deficitului bugetar anual al României ca pondere din produsul intern brut (coloanele cu albastru -axa din partea dreapta este exprimată în procente) şi evoluţia datoriei publice de la sfârşitul fiecarui an ca pondere din produsul intern brut (linia neagra, axa din partea stanga este exprimată în procente)

Sursa: Bloomberg la data de 31.07.2023

Banca Naţională a României a decis menţinerea ratei de politică monetară la 7%, iar rata inflaţiei îşi continuă traiectoria descendentă. La sfârşitul lunii iunie, creşterea anuală a preţurilor pentru consumatori a fost de 10.3%. Produsele alimentare continuă să înregistreze cea mai mare creştere, de 17.9% pe an, produsele nealimentare au avut o creştere de doar 4.8%, în timp ce serviciile au crescut cu 11.5%. BNR prognozează că inflaţia la sfârşitul lunii decembrie 2023 va fi de 7.1%, urmând ca în decembrie 2024 să ajungă la 4.1%.

Pe fondul discuţiilor din regiune, în special din Polonia, de reducere a ratei de politica monetară începând din această toamnă, curba randamentelor obligatiunilor de stat românesti s-a aplatizat, obligaţiunile cu maturitaţi pe termen lung înregistrând o scădere a randamentelor de până la 0.10 puncte procentuale, în timp ce pe termen scurt au rămas neschimbate. Randamentul obligaţiunilor pe 10 ani a fost de 6.42% la sfârşitul lunii iulie.

Acţiunile românesti influenţate de sentimentul pozitiv de pe pieţele internaţionale dar şi de rezultatele financiare peste aşteptări au crescut cu 6.8% (exprimat de indicele principal al bursei de la Bucuresti BET, incluzând şi dividendele). Şi în această lună, cea mai bună evoluţie au avut-o companiile mici şi mijlocii din sectorul de consum, urmate de sectorul bancar. Rezultatele financiare peste aşteptări au dat încredere investitorilor că economia va rămâne robustă şi consumul ridicat.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu pot fi (i) copiate, reproduse, distribuite sau (ii) transmise niciunei alte persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra exclusiv pentru utilizarea dumneavoastra. Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului. Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări. 330560-OTU-1853513

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?