SUBIECTUL LUNII ÎN ROMÂNIA PRIMELE SEMNE DE REVENIRE A SECTORULUI INDUSTRIAL

Primele semne de revenire a sectorului industrial

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Primul trimestru al acestui an a fost caracterizat de revenirea puternică a consumului populației, iar în ultima lună, datele indică și o redresare a sectorului industrial. În luna februarie, producția industrială a înregistrat o creștere de 2.7%, față de luna precedentă, conform datelor Institului Național de Statistică, însă continuă să înregistreze un ușor declin în comparație cu aceeași perioada  anului trecut. Se remarcă o creștere mai solidă a comenzilor noi din industria prelucratoare, cu o creștere de 6.5% față de luna ianuarie, cel mai mare avans fiind înregistrat de industria bunurilor de folosință indelungată cu o creștere de peste 25%, conform Institului Național de Statistică. Indicele PMI – sondajul realizat în rândul managerilor din industria prelucrătoare confirmă aceste date, situându-se pentru prima data de la lansarea acestui indice în iulie 2023, peste nivelul neutru de 50, pragul între expansiune și contracție față de luna precedentă. Cu toate că o singura lună nu definește întrega tendință, în contextul dificultăților întâmpinate de sectorul manufacturier din Germania, principalul partener comercial al României, datele din lunile următoare vor fi primordiale pentru a determina sustenabilitatea creșterii acestui sector.

Banca Națională a României a decis menținerea ratei de politică monetară nemodificată la 7%, pe fondul anticipațiilor inflaționiste ce continuă să se mențină peste intervalul țintă al inflației. Un alt factor care a condus la menținerea politicii este creșterea salarială netă reală pozitivă, adică creșterea salariului net care acoperă costul creșterii prețurilor. În luna februarie, inflația în România a înregistrat o valoare de 7.23%, în timp ce salariul mediu net a înregistrat o creștere de 14.2%, conform datelor Institului Național de Statistică. O componentă importantă a creșterii salariale o reprezintă modificarea salariului minim pe economie precum și creșterile salariale din sectorul educației efectuate anul trecut. În contextul regional și global al începerii discuțiilor despre o politica monetară expansivă, BNR continuă să păstreze un mesaj prudent luând în calcul perspectiva fiscală nesigură în special sub influența unui an electoral încărcat.

Indicele de acțiuni listate la Bursa de Valori București – BET a înregistrat o creștere în luna aprilie de 0.21%, acumulând o creștere de la începutul anului, incluzând dividendele, de 11.38%. În această lună, cele mai semnificative creșteri ale prețurilor acțiunilor au fost pentru companiile din sectorul de consum, care beneficiaza direct de creșterile salariale reale la nivelul ântregii populații.

Piața de obligațiuni emise de statul român a fost sub influența volatilității internaționale, cu randamentul obligațiunilor cu maturitate de 10 ani, crescând de la 6.6% la începutul lunii la 7% la finalul lunii. În termeni de necesar de finanțare, Ministerul de Finanțe al României se află într-o poziție comfortabilă, acoperind peste 40% din necesarul de finanțare din acest an.

Performanța trecută nu prezice randamente viitoare și nu garantează rezultate viitoare, acestea putând să varieze.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Investițiile prezintă riscuri. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra pentru uz exclusiv. 

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare. Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, fi (i) coPiața, fotocoPiața sau duplicata sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului.

ACEST MATERIAL NU CONSTITUIE O OFERTĂ SAU SOLICITARE ÎN NICIO JURISDICȚIE SAU CĂTRE ORICE PERSOANĂ PENTRU CARE ACEST LUCRU AR FI INTERZIS DE LEGISLAȚIE.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Vizualizări și opiniile sunt actuale la data prezentării prezentei și pot fi supuse modificărilor, nu trebuie interpretate ca sfaturi de investiții.

Potentialii investitori ar trebui sa se informeze cu privire la orice cerinte legale si reglementari fiscale si de control valutar aplicabile in tarile de cetatenie, resedinta sau domiciliu si care ar putea fi relevante. Acest material este furnizat doar in scop informativ su nu trebuie interpretat ca un sfat de investitii sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare. 

Acest material nu este destinat a fi folosit ca un ghid general pentru investitii sau ca sursa de recomandari specifice de investitii si nu face recomandari implicite sau exprese cu privire la modul in care ar trebui sau ar fi gestionat contul oricarui client, ca strategii de investitii adecvate, deoarece strategiile de investitii adecvate depind de obiectivele investitionale ale clientilor. 

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a capitalului investiti. 

Exista riscul ca valoarea capitalului investit sa fluctueze.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu trebuie interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări. 

Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice. Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții. Capitalul investit este supus riscului. 

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele ce fac referire la indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea taxelor sau cheltuielilor care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii la care se face referire aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, recunoscuți ușor de investitori și reflectă acei indici despre care Managerul de Investiții consideră că, în parte bazat pe practica industriei, oferă un punct de referință adecvat pentru a evalua investiția sau Piața mai largă descrisă aici. Excluderea fondurilor speculative „eșuate” sau închise poate însemna că fiecare indice supraevaluează performanța fondurilor speculative în general.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte măsuri ale performanței relative a pieței pe o anumită perioadă de timp sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră și nu implică faptul că portofoliul va obține rezultate similar. Compoziția indicelui poate să nu reflecte modul în care este construit un portofoliu. În timp ce un consilier încearcă să creeze un portofoliu care să reflecte caracteristicile adecvate de risc și rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referință. Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici. 

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei prezentări și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile. Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se modifică. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ.

Acest material este oferit doar în scopuri educaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat de investiții sau o ofertă sau o solicitare de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile. Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ.

Compliance Code:  366033-OTU-2007046


© 2024 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.