Evoluții pe plan local
Sentimentul economic rămâne robust

Notă informativă lunară pregatită de NN Investment Partners - Ecaterina Biris, Portfolio Manager Equity

În pofida accelerației inflației, a riscului ridicat de recesiune în Germania și a creșterii agresive a ratei de dobândă de referință de peste ocean, indicatorul sentimentului economic și-a continuat ascensiunea și în luna octombrie, crescând de la 102.4 la 102.9. Nivelul de 100 face distincția dintre așteptările managerilor de expansiune (peste acest nivel) și contracție (sub acest nivel). Sectorul manufacturier și cel de servicii au avut o contribuție pozitivă asupra indicatorului total în timp ce sectorul de construcții rămâne într-o zonă sumbră. Costurile ridicate la materiile prime fac încetinirea în acest sector și mai vizibilă.

Activitatea de achiziții e stabilă

Numărul tranzacțiilor pe piata de achizitii rămâne unul dintre cei mai importanti indicatori pentru a determina ciclul economic. La începutul perioadei de recesiune, din cauza incertitudinii managerii sunt mai reținuți în a se angaja în cheltuieli mari și prefera să amâne astfel de expansiuni. În primele 9 luni ale acestui an, în Romania au fost inregistrate un numar record de tranzacții de achiziții fiind cu 18% peste aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, în ultimul trimestru numărul de tranzacții a crescut cu 3.6% iar valoarea acestora cu 5.3%. Deși se observă o ușoară încetinire, nu este la un nivel ce ne poate oferi indicații clare de frânare.

Inflația și randamentele obligațiunilor la niveluri ridicate

Inflația continuă să surprindă analiștii, rata în luna septembrie a fost 15.9% accelerând față de luna august, când s-a situat la 15.3%. Creșterea prețurilor la alimente a fost de 19.1% în timp ce prețurile pentru energie (electricitate, gaze, încălzire) au avut o creștere de 41% față de aceeași lună a anului anterior. Banca centrală a României (BNR) a surprins investitorii păstrând același pas de creștere a ratei de referință cu 0.75pp, ajungând la 6.25% în octombrie. BNR a justificat decizia pe fondul riscului ca prognozele lor de inflație să fie depășite în special pe componentele de alimente și energie.

Randamentul obligațiunilor românești a continuat să încorporeze incertitudinea care ne înconjoară. Pentru o maturitate de 10 ani acestea s-au tranzacționat la sfârșitul lunii la un randament de 9.19%. Și indicele Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor românești a înregistrat o evoluție negativă în această lună.

Grafic: Evoluția din ultimul an și în ultimii 5 ani ai performanței indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de guvernul României (linia cu portocaliu) și al indicelui Bloomberg ce urmărește evoluția obligațiunilor emise de statul german (linia cu albastru). Axa este normalizată la începutul perioadei la valoarea 100.

Sursă date: Bloomberg

Informațiile cuprinse in acest document au exclusiv scop de informare și nu reprezintă o ofertă, în mod special un prospect, sau o invitație de a negocia, a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzacționare. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiții și nici o consiliere fiscală sau juridică. Deși a fost acordată o atenție deosebită conținutului acestui document, nu se acordă nicio garanție, asigurare sau certitudine, expresă sau implicită, în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea lui. Orice informație din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Răspunderea NN Investment Partners (în acest sens folosindu-se denumirea legală a entității NN Investment Partners International Holdings B.V.), a altor societăți sau unități afiliate, a funcționarilor, directorilor sau angajaților acestora nu va putea fi angajată direct sau indirect in ceea ce privește informațiile și/sau recomandările de orice fel incluse în acest document. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilități, directă sau indirectă, pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititori ca rezultat al folosirii acestei publicații sau ca urmare a fundamentării deciziilor investiționale pe informațiile din prezentul document. Investițiile implică risc. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau se poate diminua, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare și in niciun caz nu trebuie considerate astfel. Orice revendicări rezultate din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei clauze de exonerare de răspundere sunt guvernate și interpretate conform legislației olandeze.

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?