Evoluții pe plan local
ÎNCEPEM ANUL CU STÂNGUL

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

Economia României în primul trimestru al anului 2023, conform Institutului Național de Statistică a crescut cu 2.3% față de anul trecut, și a înregistrat o creștere modestă de 0.1% față de trimestrul trecut. Aceste rezultate au fost o surpriză neplacută pentru analiști, care se așteptau la o creștere anuală de 4%. În pofida acestei dezamăgiri, așteptările rămân pentru o creștere economică de 2.5% în 2023 conform sondajului realizat de Bloomberg din luna mai și o creștere de 3.5% în 2024. În schimb, conform prognozei de primăvară a Comisiei Europeane se estimează că economia României va crește cu 3.2% în acest an. Deși ritmul de creștere economică se va domoli față de 4.7% înregistrat în 2022, în circumstanțele economice actuale această prognoză rămâne foarte optimistă. Printre principalii factori enumerați pentru scăderea ritmului de creștere se află inflația persistentă, înăsprirea condițiilor de finanțare și creșterea redusă sau chiar recesiune în rândul principalilor parteneri de tranzacționare precum țările din zona euro.

Producția industrială conform Institutului Național de Statistică a înregistrat o scădere în primul trimestru de 4.6% față de aceeași perioadă a anului trecut ca urmare a efectului de bază în producția de furnizare de energie electrică, termică și gaze. Amintim că în primul trimestru al anului 2022, prețurile pentru energie crescuseră semnificativ, iar recalibrarea din ultimele luni a furnizării de energie din Europa a dus la o scădere a prețurilor la energie și gaze.

Moneda natională și-a continuat deprecierea ușoară, în ultima lună înregistrând o depreciere de 0.8% în timp ce alte monede din regiune precum zlotul polonez și forintul unguresc au înregistrat aprecieri. Acestea revin după o perioadă de volatilitate extrem de ridicată.

Curba randamentelor titlurilor emise de statul român s-a aplatizat în ultima lună, randamentele pentru maturitați foarte lungi de peste 15 ani înregistrând o scădere cu peste 0.50 puncte de bază în timp ce maturitațile de 3-7 ani au scăzut cu 0.35 puncte de bază iar cele sub un an au rămas la aceleași nivel. Obligatiunile emise de statul român în lei cu maturitate de 10 ani se tranzacționează la un randament de 6.945%.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu pot fi (i) copiate, reproduse, distribuite sau (ii) transmise niciunei alte persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Acest material este oferit doar in scopuri educationale si nu trebuie interpretat ca un sfat de investitii sau o oferta sau solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). ). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări. 322007-OTU-1815993

Cât de folositor ți-a fost acest conținut?