BURSA DE LA BUCUREŞTI
LA UN MAXIM ISTORIC

Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V

În luna septembrie, principalul indice al acţiunilor listate la bursa de la Bucuresti - BET a atins nivele maxime istorice, cu o creştere lunară de 8.2% şi o creştere de 23% de la începutul anului, excluzând dividendele care au fost extrem de generoase pentru investitori, contribuind practic la dublarea rentabilităţii. Dividendele sunt de altfel o caracteristică a bursei autohtone, preferată de mulţi investitori în special în aceste timpuri incerte.

De asemenea, luna aceasta a fost marcată de noi propuneri pentru creşterea veniturilor bugetare. Măsurile de reducere a deficitului bugetar au fost acceptate de Fondul Monetar Internaţional care a subliniat necesitatea unor noi reforme pentru a readuce deficitul sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) conform criteriului de la Maastricht de aderare la zona Euro. Proiecţiile pentru deficitul bugetar din acest an sunt de 5% din PIB şi revenirea sub 3% în următorii 2 ani, conform Fondului Monetar International.

În ceea ce priveşte inflaţia, aceasta a continuat să scadă şi în luna august atingând, conform Institutului Naţional de Statistică o rată de 9.43%. Presiunile asupra preţului barilului de petrol, în urma deciziei marilor producători Arabia Saudită şi Rusia de reducere a producţiei, s-a făcut resimţită şi în costul combustibililor, impactând inflaţia. Pe de altă parte s-a înregistrat o decelerarea a creşterii preţurilor la alimente precum şi efectul de bază pentru gaze şi energie electrică. Banca Naţională a României a decis să menţină rata de politică monetară la nivelul de 7%.

Creşterea economiei României consemnată de Institutul Naţional de Statistică din trimestrul II de 1.1% faţă de anul trecut, a dus la revizuirea prognozelor, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prognozează o creştere a PIB-ului Romaniei în 2023 de 1.8% şi o accelerare de până la 3.2% în 2024. Această ajustare în scădere a fost influenţată de încetinirea producţiei industriale şi de evoluţia exporturilor sub aşteptări. Producţia industrială, pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică a scăzut în primele 7 luni ale anului cu 5% comparativ cu acelaşi interval al anului 2022. În luna iulie, scăderea a fost de 5.3% menţinându-se aceeaşi tendinţă. Producţia şi furnizarea de energie electrică, termică şi gaze a avut cea mai mare contribuţie, scăzând cu 12% în luna iule. Menţionăm ca pe de o parte acest sector a fost ajutat anul trecut de preţurile mari la energia electrică şi gaze, dar şi în acest an din cauza temperaturilor ridicate, cererea fiind totuşi mai redusă. Industria prelucrătoare a scăzut cu 5.5% faţă de aceeaşi perioadă, efectele costurilor ridicate continuând să îşi facă simţită prezenţa în acest sector.

Obligaţiunie emise de Guvernul României au fost sensibile la anunţurile din partea FED-ului de a menţine ratele de dobândă la niveluri ridicate pentru mai mult timp, înregistrând o performanţă negativă în luna septembrie. Randamentul obligaţiunilor cu maturitate de 10 ani a crescut de la 6.9% la 7.1% la sfârşitul lunii iar curba randamentelor a devenit şi mai abruptă, înregistrând creşteri mai mari pentru maturităţile pe termen lung. O creştere a randamentului se traduce printr-o scădere a preţului obligaţiunilor.

Disclaimer

Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu trebuie interpretata drept o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Nicio parte a acestui material nu poate, fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management, sa fie (i) copiata, fotocopiata sau duplicate sub nicio forma, prin orice mijloc sau (ii) transmisa oricarei persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

Referintele la indici, benchmark-uri sau alte masuri ale performantei relative a pietei pe o anumita perioada de timp sint furnizate doar pentru informarea dumneavoastra si nu implica faptul ca portofoliul va obtine rezultate similar. Compozitia indicelui poate sa nu reflecte modul in care este construit un portofoliu. In timp ce un consilier incearca sa creeze un portofoliu care sa reflecte caracteristicile adecvate de risc si rentabilitate, caracteristicile portofoliului se pot abate de la cele ale indicelui de referinta.

Acest material este furnizat la cererea dumneavoastra doar in scop informativ. Nu este o oferta sau o solicitare de cumparare sau vanzare de valori mobiliare.

Performantele anterioare nu garanteaza rezultate viitoare, care pot varia. Valoarea investitiilor si veniturilor obtinute din investitii vor fluctua si pot scadea sau creste. Poate sa apara o pierderea a principalului.

Capitalul investit este supus riscului.

Indicii nu sunt gestionați. Cifrele pentru indici reflectă reinvestirea tuturor veniturilor sau dividendelor, după caz, dar nu reflectă deducerea oricăror taxe sau cheltuieli care ar reduce randamentele. Investitorii nu pot investi direct în indici. Indicii menționați aici au fost selectați deoarece sunt bine cunoscuți, ușor de recunoscut de către investitori și reflectă acei indici despre care administratorul de investiții consideră, în parte pe baza practicii industriei, că oferă un punct de referință adecvat în raport cu care să evalueze investiția sau piața mai largă descrisă aici.

Deținerile de portofoliu și/sau alocarile prezentate mai sus sunt la data indicată și este posibil să nu fie reprezentative pentru investițiile viitoare. Investițiile viitoare pot fi sau nu profitabile.

Opiniile exprimate sunt doar în scop informativ și nu constituie o recomandare din partea Goldman Sachs Asset Management de a cumpăra, vinde sau deține vreun titlu de valoare. Opiniile sunt actuale la data prezentării și pot fi supuse modificărilor si nu ar trebui interpretate ca sfaturi de investiții.

Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări.

Prognozele economice și de piață prezentate aici reflectă o serie de ipoteze și judecăți la data prezentei și pot fi modificate fără notificare. Aceste previziuni nu iau în considerare obiectivele de investiții specifice, restricțiile, situația fiscală și financiară sau alte nevoi ale unui anumit client. Datele reale vor varia și este posibil să nu fie reflectate aici. Aceste prognoze sunt supuse unor niveluri ridicate de incertitudine care pot afecta performanța reală. În consecință, aceste previziuni ar trebui privite ca fiind doar reprezentative pentru o gamă largă de rezultate posibile.

Aceste previziuni sunt estimate, bazate pe ipoteze, sunt supuse unor revizuiri semnificative și se pot schimba semnificativ pe măsură ce condițiile economice și de piață se schimbă. Goldman Sachs nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări ale acestor prognoze. Studiile de caz și exemplele au doar scop ilustrativ.

Orice referire la o anumită companie sau titlu de valoare nu constituie o recomandare de a cumpăra, vinde, deține sau investi direct în companie sau în valorile sale mobiliare. Nu trebuie să presupunem că deciziile de investiții luate în viitor vor fi profitabile sau vor egala performanța titlurilor de valoare discutate în acest document. Data primei utilizari: 13.10.2023 Compliance Code: 338510-OTU-1891465

© 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.

Disclaimer Orice referire la o anumită companie sau titlu de valoare nu constituie o recomandare de a cumpăra, vinde, deține sau investi direct în companie sau în valorile sale mobiliare.