IMM Invest și Agro IMM Invest

  Programul IMM Invest:

  Programul IMM Invest:

  Finanțări garantate de stat pentru derularea activității curente și pentru investiții

  • Pâna la 90% garantat de stat
  • Dobândă ZERO pe o perioadă de maximum 12 luni
  • Selectează ING drept bancă parteneră
  Aplică acum

  ING este partener IMM Invest 2023

  Programul IMM INVEST Plus este destinat susținerii mediului antreprenorial din România, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru persoane juridice cu scopul de a finanța realizarea investițiilor sau a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, garantate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor în procent de până la 90%.

  Programul IMM Invest continuă și în 2023 și poate fi accesat pe pagina IMMINVEST | Acasă. Contactează și selectează ING Bank drept bancă parteneră pentru accesarea creditelor garantate de către F.N.G.C.I.M.M.

  Programele în care ne implicăm

  • IMM INVEST ROMÂNIA: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente: AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT.
  • AGRO IMM INVEST: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, de către instituţiile de credit din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

  Beneficiile accesării IMM Invest Plus 2023 pentru afacerea ta

  • Acces la creditare prin garanții de stat: statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor;
  • Costuri avantajoase:
   • Dobândă ZERO, acoperită de ajutorul de stat pe o perioadă de maximum 12 luni,
   • Fără comision de garantare sau alte costuri de acordare
   • După încheierea perioadei subvenționate, dobânda va fi: pentru capital de lucru Robor 3M+2,5% pe an, pentru investiții 3M +2% pe an
   • Fără comision de rambursare anticipată.

  Valoarea creditului

  Pot fi accesate mai multe credite de un singur beneficiar, în limita maximă a urmatoarelor valori:

  * până la 10.000.000 lei pentru investiții
  * până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.
  * până la 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii

  Cine poate beneficia de IMM Invest

  Programul este accesibil firmelor de tipul S.R.L. și S.A. care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii, și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.
  • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.
  • Nu sunt în insolvență și nu au procedură de insolvență deschisă.
  • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră.
  • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare potrivit Codului de procedură fiscală.
  • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.
  • Sunt eligibile conform reglementărilor băncii şi se încadrează în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
  • Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
  • Compania este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01.
  • Prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
  • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

  Cum te înscrii programul IMM Invest 2023

  1. Aplici pe www.imminvest.ro
  2. Completezi online datele de identificare și atașezi: declarația IMM sau declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie în format PDF, certificatul de înregistrare și cartea de identitate a reprezentantului legal;
  3. Selectezi unul sau mai multe credite și alegi ING ca bancă parteneră
  4. Primești automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare, urmând ca F.N.G.C.I.M.M. să emită acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
  5. F.N.G.C.I.M.M. oferă un acord de principiu privind eligibilitatea;
  6. Vii la ING și depui documentațoa, iar noi analizăm cererea. Dacă cererea este aprobată transmitem către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanției;
  7. F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare, iar în caz afirmativ va transmite Băncii contractul de garantare și acordul de finanțare și noi te contactăm pentru semnarea creditului;
  8. În cazul refuzului din partea băncii te poți reînscrie selectând un alt finanțator, reluând procedura de înscriere în aplicația www.imminvest.ro

  Pentru o facilă accesare a programului, parcurge Ghidul IMM Invest Plus disponibil pe IMM Invest Plus (fngcimm.ro) si vei afla:

  • Mai multe detalii despre toate programale
  • Vei accesa declaratia IMM, declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și declarația pe propria raspundere
  • Instrucțiuni de completare

  Aplică acum

  Despre Agro IMM Invest

  ING s-a alăturat subprogramului Agro IMM Invest, derulat prin F.N.G.C.I.M.M. în cadrul programului IMM Invest Plus, pentru a susține întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agro-alimentar.

  AGRO IMM Invest este un subprogram din cadrul IMM Invest Plus care ajută fermierii și întreprinderile ce își desfășoară activitatea în agricultură, pescuit, acvacultură și sectorul alimentar să obțină finanțări garantate de stat pentru activitatea curentă sau pentru investiții.

  Beneficiile accesării Agro IMM Invest pentru afacerea ta

  • Credit garantat de FNGCIMM cu până la 90% din valoarea creditelor
  • ZERO dobândă acordată pe o perioadă de maximum 12 luni pentru industriile alimentare și ulterior; ROBOR 3M + 2,5 % în cazul creditelor pentru capital de lucru și ROBOR 3M + 2% în cazul creditelor de investiții.
  • Fără comisioane (de risc și de administrare)

  Valoarea creditului

  FINANȚĂRI DE MAXIM 5.000.000 LEI pentru agricultura primară, pescuit și acvacultură:

  • Credite de investiții de maxim 5 milioane de lei
  • Credite de capital de lucru de maxim 5 milioane de lei

  FINANȚĂRI DE MAXIM 10.000.000 LEI pentru industria alimentară:

  • Credite de investiții de maxim 10 milioane lei
  • Credite de capital de lucru de maxim 5 milioane lei

  Beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate,

  Beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul industriei alimentare beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate garanţiei acordate, și a dobânzii pe o perioadă de maximum 12 luni de la prima utilizare a creditului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul a 300.000 euro/intreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat.

  Cine poate beneficia de IMM Agro Invest

  Programul este accesibil firmelor de tipul S.R.L. și S.A. din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii, și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.
  • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.
  • Nu sunt în insolvență și nu au procedură de insolvență deschisă.
  • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră.
  • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare potrivit Codului de procedură fiscală.
  • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.
  • Sunt eligibile conform reglementărilor băncii şi se încadrează în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
  • Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
  • Compania este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01.
  • Prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
  • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

  Cum te înscrii în programul Agro IMM Invest

  • Aplici pe www.imminvest.ro
  • Completezi online datele de identificare și atașezi: declarația IMM sau declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie în format PDF, certificatul de înregistrare și cartea de identitate a reprezentantului legal;
  • Selectezi unul sau mai multe credite și alegi ING ca bancă parteneră;
  • Primești automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare, urmând ca F.N.G.C.I.M.M. să emită acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
  • F.N.G.C.I.M.M. oferă un acord de principiu privind eligibilitatea;
  • Vii la ING și depui documentațoa, iar noi analizăm cererea. Dacă cererea este aprobată transmitem către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanției;
  • F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare, iar în caz afirmativ va transmite Băncii contractul de garantare și acordul de finanțare și noi te contactăm pentru semnarea creditului;
  • în cazul refuzului din partea băncii te poți reînscrie selectând un alt finanțator, reluând procedura de înscriere în aplicația www.imminvest.ro

  Pentru o facilă accesare a programului, parcurge Ghidul IMM Invest Plus disponibil pe IMM Invest Plus (fngcimm.ro) si vei afla :

  • Mai multe detalii despre toate programele
  • Vei accesa declaratia IMM, declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și declarația pe propria raspundere
  • Instrucțiuni de completare

  Aplică acum