IMM Invest și Agro IMM Invest

Programul IMM Invest:

Programul IMM Invest:

Finanțări garantate de stat pentru derularea activității curente și pentru investiții

Aplică acum

Ce este IMM Invest?

Programul IMM INVEST Plus este destinat susținerii mediului antreprenorial din România, pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra UCRAINEI, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru persoane juridice pentru realizarea investițiilor sau a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor.

Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și sub forma de granturi.

Programul este disponibil în perioada 15.09.2022 si 31.12.2022 si poate fi accesat de antreprenori pe pagina IMMINVEST | Acasă

ING Bank s-a alaturat programului IMM INVEST PLUS şi va sprijini activitatea companiilor prin urmatoarele componentele ale acestui progam - IMM INVEST ROMÂNIA și AGRO IMM INVEST.

 • IMM INVEST ROMÂNIA: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente: AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST și INNOVATION.
 • AGRO IMM INVEST: obiectivul programului constă în acordarea facilităţilor de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, de către instituţiile de credit din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Care sunt beneficiile pentru IMM-uri?

 • Acces la creditare prin garanții de stat: statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor;
 • Costuri avantajoase: nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii timp de 12 luni de la data acordării creditului, iar comisionul de administrare și comisionul de risc vor fi subvenționate integral pe toata durata de derulare a creditului garantat în cadrul programului. Companiile cu activitate in domeniile agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii care acceseaza AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobânda finanțată de la bugetul de stat;
 • Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru,  și maxim 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii;
 • Fără comision de rambursare anticipată.

Care sunt pașii de urmat pentru înscrierea în programul IMM Invest?

 1. Înregistrarea pe site-ul www.imminvest.ro;
 2. Completarea online a datelor de identificare și atașarea declarației IMM sau a declarației pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie în format PDF, certificatul de înregistrare și cartea de identitate a reprezentantului legal;
 3. Selectarea  unuia sau a mai multor credite și alegerea ING ca bancă parteneră în acest program;
 4. Vor fi emise automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare, urmând ca FNGCIMM să emită acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
 5. Banca primește acordul de principiu privind eligibilitatea în program, analizează cererea și va lua decizia de aprobare sau respingere, iar ulterior va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției;
 6. FNGCIMM analizează solicitarea de garantare, iar în caz afirmativ va transmite Băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.

Ghidul IMM Invest Plus, precum și declarația IMM,  declarația pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și declarația pe propria raspundere pot fi descărcate de pe site-ul IMM Invest Plus (fngcimm.ro) unde puteți afla mai multe detalii despre toate programele. Acestea vă vor fi utile în completarea documentației necesare acordarii creditului și solicitării garanției de stat.
 

Care sunt condițiile de eligibilitate?

În procesul de aprobare sau respingere, se acceptă pentru analiză numai solicitări ale companiilor care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

 • Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii, și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.
 • Nu sunt în insolvență și nu au procedură de insolvență deschisă.
 • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră.
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare potrivit Codului de procedură fiscală.
 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.
 • Nu figurează cu credite restante din categoriile D, E, F, inclusiv leasing, la data solicitării scrisorii de garantare conform reglementărilor interne ale băncii.
 • Sunt eligibile conform reglementărilor băncii.
 • Administratorul nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
 • Compania este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei Europene - Cadru Temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2022/C 131 I/01.
 • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din  sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

Ce a presupus IMM Invest în 2021?

Pașii necesari pentru obținerea unui credit prin IMM Invest și condițiile de acceptare au fost aceleași ca și în anul 2020. În schimb,   a fost modificată perioada de timp pentru utilizarea creditului și au devenit eligibile noi categorii de companii și industrii:

 • Programul s-a adresat și întreprinderilor mici, cu capitalizare de piață medie: 250-500 angajați și cifră de afaceri mai mică de 100 de milioane de euro sau un bilanț anual care nu depășește 86 de milioane de euro.  
 • Au fost adăugate noi industrii în lista celor eligibile pentru finanțare în program, de exemplu: producția de băuturi alcoolice și non-alcoolice.

Ce se întâmplă în cazul refuzului din partea băncii?

Conform condițiilor programului IMM Invest, în situația unui refuz din partea unei bănci, puteți opta pentru solicitarea finanțării în cadrul acestui program, apelând la o altă instituție de credit. Aveți astfel posibilitatea de a vă reînscrie selectând un alt finanțator, reluând procedura de înscriere în aplicația www.imminvest.ro.

Aplică acum

Despre Agro IMM Invest

ING s-a alăturat subprogramului Agro IMM Invest, derulat prin FNGCIMM în cadrul programului IMM Invest Plus, pentru a susține întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agro-alimentar. 

Care sunt beneficiile subprogramului Agro IMM Invest?

Beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 62.000 euro/întreprindere întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul a 75.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat.

Beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul industriei alimentare beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate garanţiei acordate,  și a dobânzii pe o perioadă de 12 luni de la prima utilizare a creditului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a  62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul a 75.000 euro/intreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 • IMM-uri
 • Întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie

FINANȚĂRI DE MAXIM 5.000.000 LEI pentru agricultura primară, pescuit și acvacultură:

 • Credite de investiții de maxim 5 milioane de lei
 • Credite de capital de lucru de maxim 5 milioane de lei

FINANȚĂRI DE MAXIM 10.000.000 LEI pentru industria alimentară:

 • Credite de investiții de maxim 10 milioane lei
 • Credite de capital de lucru de maxim 5 milioane lei

DOBÂNDA MAXIMĂ NESUBVENȚIONATĂ:

 • ROBOR 3M + 2,5 % în cazul creditelor pentru capital de lucru
 • ROBOR 3M + 2% în cazul creditelor de investiții.
   

Ce trebuie să facă clienții interesați pentru a aplica la Agro IMM Invest?

Atât clienții ING, cât și cei care nu sunt încă clienți ai băncii, pot aplica pe site-ul IMM Invest și pot alege ING ca bancă parteneră. După completarea datelor de identificare și atașarea declarației IMM, clienții trebuie să opteze pentru programul pe care vor să îl acceseze și să aleagă fondul de garantare FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri).

FNGCIMM va emite acordul de principiu pentru eligibilitatea în cadrul programului, iar ING va analiza cererea și va lua decizia de aprobare sau respingere. Ulterior, va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției. După ce FNGCIMM analizează solicitarea de acordare, în caz afirmativ, va transmite băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.

Aplică acum