IMM Invest și Agro IMM Invest

Programul IMM Invest:

Programul IMM Invest:

Finanțări garantate de stat pentru derularea activității curente și pentru investiții

Aplică acum

Ce este IMM Invest?

Programul IMM INVEST ROMÂNIA este destinat susținerii mediului antreprenorial din România, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru persoane juridice pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor a fost în valoare de 14 miliarde lei.

ING Bank s-a alăturat programului IMM Invest încă din primele zile în 2020, acesta fiind cel mai mare program destinat garantării creditelor microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii, și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.

In 2021, ING Bank a utilizat peste 90% din plafonul de garantare alocat în valoare de 1,5 miliarde RON și a fost una dintre cele mai importante bănci participante în programul IMM INVEST. Vom reveni cu mai multe informații când programul susținut de ING pentru persoane juridice va fi reluat și pentru anul 2022.

Care sunt beneficiile pentru IMM-uri?

 • Acces la creditare prin garanții de stat: statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor.
 • Costuri avantajoase: nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii  timp de opt luni de la data acordării creditului, iar comisionul de administrare și comisionul de risc vor fi subvenționate integral pe toata durata de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.
 • Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.
 • Fără comision de rambursare anticipată.

Care sunt pașii de urmat pentru înscrierea în programul IMM Invest?

 1. Înregistrarea pe site-ul www.imminvest.ro;
 2. Completarea online a datelor de identificare și atașarea declarației IMM în format PDF, certificatul de înregistrare și cartea de identitate a reprezentantului legal;
 3. Selectarea  unuia sau a mai multor credite și alegerea ING ca bancă parteneră în acest program;
 4. Vor fi emise automat un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare, urmând ca FNGCIMM să emită acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
 5. Banca primește acordul de principiu privind eligibilitatea în program, analizează cererea și va lua decizia de aprobare sau respingere, iar ulterior va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției;
 6. FNGCIMM analizează solicitarea de garantare, iar în caz afirmativ va transmite Băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.

Ghidul IMM Invest, precum și declarația IMM pot fi descărcate de pe site-ul www.fngcimm.ro/imm-invest, unde puteți afla mai multe detalii despre program.

De asemenea, tot pe platforma www.fngcimm.ro/imm-invest, puteți găsi modele de declarație IMM, care vă pot fi utile în completarea documentației necesare.
 

Care sunt condițiile de eligibilitate?

În procesul de aprobare sau respingere, se acceptă pentru analiză numai solicitări ale companiilor care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

 • Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii, și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie.
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile și nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat.
 • Nu sunt în insolvență și nu au procedură de insolvență deschisă.
 • Nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.
 • Nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră.
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare potrivit Codului de procedură fiscală.
 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.
 • Nu figurează cu credite restante din categoriile D, E, F, inclusiv leasing, la data solicitării scrisorii de garantare conform reglementărilor interne ale băncii.
 • Sunt eligibile conform reglementărilor băncii.
 • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din  sectoarele/ domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

Ce a presupus IMM Invest în 2021?

Pașii necesari pentru obținerea unui credit prin IMM Invest și condițiile de acceptare au fost aceleași ca și în anul 2020. În schimb,   a fost modificată perioada de timp pentru utilizarea creditului și au devenit eligibile noi categorii de companii și industrii:

 • Programul s-a adresat și întreprinderilor mici, cu capitalizare de piață medie: 250-500 angajați și cifră de afaceri mai mică de 100 de milioane de euro sau un bilanț anual care nu depășește 86 de milioane de euro.  
 • Au fost adăugate noi industrii în lista celor eligibile pentru finanțare în program, de exemplu: producția de băuturi alcoolice și non-alcoolice.

Ce se întâmplă în cazul refuzului din partea băncii?

Conform condițiilor programului IMM Invest, în situația unui refuz din partea unei bănci, puteți opta pentru solicitarea finanțării în cadrul acestui program, apelând la o altă instituție de credit. Aveți astfel posibilitatea de a vă reînscrie selectând un alt finanțator, reluând procedura de înscriere în aplicația www.imminvest.ro.

Aplică acum

Despre Agro IMM Invest

ING s-a alăturat și subprogramului Agro IMM Invest, pentru a susține fermierii și întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agro-alimentar. 
Pentru IMM Invest și Agro IMM Invest, ING are pregătit un plafon de 750 milioane de lei.

Care sunt beneficiile subprogramului Agro IMM Invest?

În cazul Agro IMM Invest, ajutorul de stat acoperă costurile de finanțare la fel ca pentru IMM Invest, însă oferă și o facilitate suplimentară - un grant de 10% din valoarea creditului.
Întreprinderile pot accesa două tipuri de credite: pentru capital de lucru - de până la 5 milioane de lei și de investiții - de până la 10 milioane de lei.
Împrumuturile sunt acordate pe termen mediu de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, ceea ce oferă predictibilitate în activitatea întreprinderilor din sectorul agro-alimentar.

Ce trebuie să facă clienții interesați pentru a aplica la Agro IMM Invest?

Atât clienții ING, cât și cei care nu sunt încă clienți ai băncii, pot aplica pe site-ul IMM Invest și pot alege ING ca bancă parteneră. După completarea datelor de identificare și atașarea declarației IMM, clienții trebuie să bifeze programul pe care vor să îl acceseze și să aleagă fondul de garantare FNGCIMM.
FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri) va emite acordul de principiu pentru eligibilitatea în cadrul programului, iar ING va analiza cererea și va lua decizia de aprobare sau respingere. Ulterior, va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției. După ce FNGCIMM analizează solicitarea de acordare, în caz afirmativ, va transmite băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.
 

Aplică acum