Economia Românească
  și-a menținut avântul

  Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Cresterea PIB-ului României pentru 4Q22 a fost de 1,1% față de trimestrul precedent, arată o primă estimare. Pe parcursul anului 2022, creșterea economică a fost de 4,8%, în linii mari, în concordanță cu așteptările de la începutul anului. Ceea ce s-a schimbat în 2022 în prognoza celor mai mari economiști este mai mult așteptarea economică pentru 2023. Dacă la începutul anului 2022 prognoza era pentru o creștere de 4,5%, în prezent consensul este pentru o creștere de doar 2,2% în 2023. Motivele care stau la baza unei astfel de reajustări drastice rămân o inflație mai mare, cu impact direct asupra venitului disponibil și a consumatorilor, încetinirea investițiilor datorită creșterii costurilor de finanțare și încetinirea altor economii ale UE.

  Grafic: Evolutia trimestriala a PIB-ului în România. Rata de creștere se exprimă ca raport între PIB-ul trimestrului curent și PIB-ul din același trimestru al anului precedent.

  Sursa: Bloomberg

  În ianuarie, inflația din România a scăzut la 15,07%, de la maximul atins în noiembrie de 16,76%. Anticipațiile sunt că maximul inflației a fost deja atins și pe efectul de bază rata inflației se va deplasa în jos. Reamintim că impactul prețurilor energiei electrice este foarte limitat, deoarece până în 2025 se aplică mecanismul de plafonare. Rata scăzută a șomajului, deficitul forței de muncă și decalajul salarial încă mare dintre România și țările occidentale fac banca centrală nervoasă pe presiunile inflaționiste de risc generate de creșterile salariale. În decembrie, creșterea medie a salariului net a fost de 13,4%, încă sub inflație, dar totuși foarte ridicată.

  În cea mai recentă ședință a băncii centrale, consiliul de administrație a decis ca rata dobânzii să rămână neschimbată la 7%, aliniindu-se cu celelalte bănci centrale din regiune, în condițiile în care rata de politică monetară a Republicii Cehe este de 7%, iar în Polonia de 6,75%. BNR se așteaptă ca inflația să scadă la o singură cifră în 3Q23, însă nu este de așteptat ca nivelul acesteia să intre în intervalul acceptat de 2,5% +/- 1 pp până la sfârșitul anului 2024.

  Disclaimer
  Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu constituie o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu trebuie copiate, reproduse, distribuite sau transmise niciunei alte persoane decât destinatarul fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi fiabile, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice. 310934-OTU-1766778