BNR în pauză

    Şi în această lună, Banca Naţională a României a decis să ia o pauză şi să păstreze rata de politică monetară nemodificată la 7%. Deşi nu a declarat închis ciclul înăspririi condiţiilor de finanţare, a sugerat că se aşteaptă la stabilizarea ratelor de dobândă. De aici şi aşteptările analiştilor pentru păstrarea ratei dobânzii de 7% pentru întregul an.

    Rata inflaţiei de la sfârşitul lunii februarie a fost de 15.52%. Creşterea anuală a preţurilor produselor alimentare s-a păstrat la un nivel de peste 22% iar preţul serviciilor a avansat cu peste 10% faţă de luna februarie a anului trecut. În următoarea perioadă ne aşteptăm la o scădere continuă a ratei inflaţiei determinată de efectul de bază, dar revenirea la intervalul acceptat de inflaţie este un proces îndelungat.

    În ultimele luni, alte monede din regiune, precum coroana cehă sau forintul maghiar au înregistrat aprecieri puternice. Cu toate acestea, la prima tentativă de întărire a leului românesc, BNR şi-a exprimat poziţia clară că nu sprijină această apreciere, deoarece ar putea afecta şi mai mult deficitul de cont curent. Această poziţie prezentată public a dus rapid la revenirea RON-ului în intervalul 4.92-4.93. Ratele de dobândă superioare din Europa Centrală faţă de cea vestică şi perspective mai bune de creştere economică au dus la o lichiditate sporită în regiune. În ultima lună a fost înregistrată o scădere a randamentelor obligaţiunilor emise de statul român în special pentru maturitaţi lungi. Pentru o maturitate de 10 ani scăderea a fost de aproximativ 0.40 pp, randamentul ajungând la sfârşitul lunii martie la 7.35%.

    În luna martie, indicele de acţiuni românesti BET-XT a înregistrat o scădere de -1.71% ca urmare a şocului global produs de către sectorul bancar. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în sectorul energetic, atât pe fondul scăderii preţului barilului de petrol, dar şi din cauza incertitudinii create de aplicarea taxei de solidaritate.


    Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu constituie o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu trebuie copiate, reproduse, distribuite sau transmise niciunei alte persoane decât destinatarul fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice. 314507-OTU-1782140