România - inflația
  coboară ușor

  Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Creșterea anuală a prețurilor pentru consumatori de la sfârșitul lunii martie publicata de Institutul National de Statistica a fost de 14.5% decelerarea fiind totuși mai lentă față de așteptările analiștilor. Persistența acesteia este mai vizibilă în prețurile pentru servicii dar și la anumite alimente, continuându-și ritmul alert. Pentru luna aprilie, așteptările sunt pentru o scădere a ratei inflației cu până la 3 puncte procentuale față de luna martie. La baza acestei previziuni stă introducerea de la 1 aprilie 2022 a schemei de plafonare a prețurilor și compensarea facturilor la energie electrică și gaze ce a limitat noi creșteri ale prețurilor la energie cel puțin pentru gospodării. Conform proiecției actuale a Băncii Naționale a României inflația va scădea la sfârșitul lunii decembrie 2023 spre 7%, iar la sfârșitul anului 2024 către 4.2%. BNR a hotărât menținerea ratei de dobândă de politică monetară la nivelul de 7%, decizie unanim așteptată de către investitori.

  În luna martie, dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul a accelerat, înregistrând o creștere anuală de 7.3%, față de luna februarie când creșterea anuală a fost de 3% conform datelor publicate de Institul National de Statistica. Astfel, în medie, în primul trimestru al anului 2023, vânzările cu amănuntul au crescut cu 5.2%. Vânzările produselor non-alimentare a crescut cu 5.9%, cele alimentare au avansat cu 7.3% în timp ce volumul pentru combustibili a rămas constant. Aceste statistici sunt cu atât mai importante în cazul României, deoarece în ultimii ani, creșterea economică a fost alimentată de consumul intern. Astfel, ne putem aștepta la o creștere economică robustă și în primul trimestru al acestui an.

  Moneda natională a continuat să rămână stabilă față de Euro, prezentând doar o ușoară apreciere, similară cu celelalte monede din regiune. Obligațiunile în lei au un randament mai ridicat față de obligațiunile emise de statele membre ale zonei Euro, pentru mulți investitori străini investițiile locale fiind mult mai atractive decât investițiile în zona Euro. Această mișcare este observată în toată regiunea Central Europeană, după ce băncile centrale au crescut rata de dobândă de politică monetară pentru a lupta cu inflația.

  În luna aprilie curba randamentelor obligațiunilor emise de statul român a scăzut în medie cu 20 bps. Obligațiunile cu maturitate de 10 ani se tranzacționează cu un randament până la maturitate de 7.12% în timp ce obligațiunile pe termen scurt până la 1 an se tranzacționează în jur de 6.3%. Agenția de rating Fitch a revizuit perspectiva de țară a României de la negativ la stabil în timp ce ratingul a rămas nemodificat la BBB-. Principalele motive punctate de către agentie au fost: reziliența economică a României în 2022 cât și impactul redus al crizei energetice asupra economiei dar și potențialul de creștere finanțat prin fondurile europene atât din Cadrul Financiar multianual 2021-2027 dar și din programul de redresare emis după pandemia COVID - PNRR.

  Acțiunile românesti au avut o creștere modestă în aprilie de 1.5 % (indicele BET-XT T) și o volatilitate mai redusă similară cu evoluția indicilor globali.

  Disclaimer
  Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu constituie o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu pot fi (i) copiate, reproduse, distribuite sau (ii) transmise niciunei alte persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice.

  Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). ). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări. 318246-OTU-1800781 © 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.