Băncile centrale
  încep să ia căi difererite

  Notă informativă lunară pregatită de Goldman Sachs Asset Management B.V.

  La începutul lunii mai, banca centrală a Statelor Unite ale Americii (FED) a decis majorarea ratei de politică monetară cu 0.25% la 5.25%. Decizia de a stopa majorările de rată de dobândă nu a fost luată încă. Preşedintele FED, Jerome Powell a afirmat că deciziile următoare vor fi dependente de evoluţia economiei şi a inflaţiei. Acest comentariu lasă o portiţă deschisă pentru următoarele acţiuni, fără să surprindă investitorii prea puternic. Dar analiştii cred că am atins deja maximul de rată de dobândă în SUA, aceasta fiind considerată cel mai probabil ultima creştere din acest ciclu monetar.

  Banca Centrală Europeană (BCE) a confirmat aşteptările şi a anunţat o creştere de 0.25% a ratei de politică monetară până la nivelul de 3.75%. În ciuda faptului că mişcarea a fost similară cu cea a FED-ului, discursul ulterior a fost într-o altă notă. Preşedintele BCE, Christine Lagarde a fost hotărâtă şi a subliniat că mai este mult de muncă, întrucat inflaţia continuă să rămână ridicată pentru o perioadă prea îndelungată. Astfel, o pauză a politicii monetare în acest moment nu este scenariul de bază.

  Grafic: Evoluția începând cu 1999 a ratei de dobândă de politică monetară a Băncii Centrale a Statelor Unite ale Americii (FED) în graficul de sus și în graficul de jos este rata de dobândă de politică monetară a Băncii Central Europene (BCE). Ambele axe sunt reprezentate în procente.
  Sursa: Bloomberg de la data de 4/05/2023

  Evoluția piețelor bursiere în aprilie

  Rezultatele financiare peste așteptări au avut un impact pozitiv asupra piețelor de acțiuni. În cadrul sezonului actual de raportări financiare pentru trimestrul încheiat la sfârșitul lunii martie, au fost publicate rezultatele a peste 70% dintre companiile americane. În medie, aceste companii au raportat vânzări peste așteptări, iar marjele de profitabilitate au fost chiar mai ridicate decât se aștepta. Sectorul tehnologic împreună cu comerțul online, s-au diferențiat nu neapărat prin creșterea consumului, ci prin vânzarea de produse adiacente. Inovația și inteligența artificială au fost printre principalele teme dezbătute în cadrul conferințelor de după publicarea rezultatelor, reprezentând o nouă sursă ce ar putea impulsiona creșterea veniturilor în viitor.

  În Europa, rezultatele financiare publicate până în prezent arată creșteri neașteptate ale profitabilității. Sectorul financiar dar și sectorul de consum discreționar – cum ar fi producătorii de îmbrăcăminte și încălțăminte au surprins până și cei mai optimiști analiști. Cu toate acestea majoritatea managerilor atenționează că ratele de dobândă ridicate și inflația pot avea un impact nefavorabil asupra puterii de cumpărare a consumatorilor.

  În luna aprilie, piețele globale de acțiuni și-au continuat trendul ascendent însă cu o volatilitate mult mai redusă.

  Clasa de Active Rentabilitatea totală în ultima lună (1.04.2023- 30.04.2023) Rentabilitatea totală în ultimul an (1.5.2022- 30.04.2023) Rentabilitatea totală în ultimii 5 ani (1.5.2018 - 30.04.2023)
  Acţiunile din SUA ( S&P 500) 1.56% 2.64% 71.36%
  Acţiunile Europene (Euro Stoxx50) 1.79% 19.13% 44.77%
  Obligaţiunile din SUA (S&P US Treasury Bond) 0.72% -1.48% 5.84%
  Obligaţiunile din Germania (Bloomberg Germany all gov bonds) 0.02% -8.88% -11.18%
  Petrol (Brent ) -0.44% 14.11% 8.77%
  Aur 0.14% 3.73% 51.68%

  Sursa: Bloomberg de la data de 30/04/2023

  Acțiunile chineze, printre cea mai dezbătută investiție în 2023 printre investitori, au decepționat în primul trimestru. Rezultatele financiare raportate au fost mai slabe față de așteptări. Analiștii au mizat pe o revenire mai rapidă a economiei după redeschiderea activitaților economice care a venit ca urmare a reducerii restricțiilor impuse ca măsură de prevenire a răspândirii virusului COVID. Cu toate acestea, să ne uităm la partea plină a paharului- dezamăgirea a fost totuși mai redusă față de trimestrul anterior. Indicele bursier MSCI China a scăzut în luna aprilie cu -5.15% pe fondul rezultatelor financiare.

  Corelația dintre acțiuni și obligațiuni

  Istoric vorbind, acțiunile și obligațiunile sunt negativ corelate sau invers corelate. Atunci când o clasă are o performanță pozitivă cealaltă are o evolutie negativă. Această ipoteză stă la baza strategiilor de diversificare ce conțin atât investiții în acțiuni cât și investiții în obligațiuni, reducând riscul strategiei și limitând pierderile în momente de criză dar deasemenea limitează și câștigurile în perioadele de boom economic. În 2022 am trecut printr-o perioadă în care acțiunile și obligațiunile s-au corelat pozitiv. Investitorii expusi la ambele clase de active au suferit pierderi și mai accentuate. Această situație s-a datorat politicilor monetare agresive care au dus la creșterea ratelor de dobândă, cauzând o evoluție negativă a obligațiunilor, iar pe de altă parte, răspândirea riscului de recesiune a afectat negativ acțiunile.

  Din luna martie observăm o normalizare și corelația a redevenit negativă. Așteptările că suntem aproape de finalul ciclului de politică monetară au dus la o stabilizare a randamentelor la obligațiuni și astfel strategiile de diversificare beneficiază din nou.

  Grafic: Corelația dintre indicele bursier S&P500 ce urmărește acțiunile americane și indicele futures al obligațiunilor emise de statul american cu maturitate de 10 ani. Fiecare punct de pe grafic reprezintă corelația calculată în funcție de evoluția celor 2 indici în ultimele 40 de zile (linia cu negru). Cu roșu este reprezentată o corelație negativă iar cu verde o corelație pozitivă.

  Sursa: Bloomberg de la data de 30/04/2023
  Disclaimer
  Această comunicare de marketing este publicată de Goldman Sachs Asset Management B.V., o societate de administrare OPCVM/AIF cu sediul în Țările de Jos și este destinată numai investitorilor profesioniști MiFID. Această comunicare de marketing a fost elaborată exclusiv în scopul informării și nu constituie o ofertă, în special un prospect sau orice invitație de a trata, cumpăra sau vinde orice garanție sau de a participa la orice strategie de tranzacționare sau la furnizarea de servicii de investiții sau de cercetare de investiții. Deși s-a acordat o atenție deosebită conținutului acestei comunicări de marketing, nu se oferă nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, acurateței, corectitudinii sau caracterului complet al acesteia. Orice informație furnizată în această comunicare de marketing poate fi modificată sau actualizată fără notificare prealabilă. Nici Goldman Sachs Asset Management B.V. și nici orice altă companie sau unitate aparținând Goldman Sachs Group Inc., nici oricare dintre directorii sau angajații săi nu pot fi trași direct sau indirect la răspundere sau responsabili cu privire la această comunicare de marketing. Utilizarea informațiilor conținute în această comunicare de marketing se face pe propriul risc. Această comunicare de marketing și informațiile conținute în prezentul document nu pot fi (i) copiate, reproduse, distribuite sau (ii) transmise niciunei alte persoane care nu este angajat, director sau agent autorizat al destinatarului fără acordul prealabil scris al Goldman Sachs Asset Management B.V. Investițiile prezintă riscuri. Vă rugăm să rețineți că valoarea oricărei investiții poate crește sau scădea și că performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare și nu ar trebui în niciun caz să fie considerate ca atare. Această comunicare de marketing nu este îndreptată și nu trebuie luată în considerare de către persoane din SUA, astfel cum sunt definite la articolul 902 din Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare a Statelor Unite din 1933, și nu este destinată și nu poate fi utilizată pentru a solicita vânzarea de investiții sau subscrierea de valori mobiliare în țările în care acest lucru este interzis de autoritățile sau legislația relevantă. Orice pretenții care decurg din sau în legătură cu termenii și condițiile acestei exonerări de răspundere sunt reglementate de legislația olandeză. Deși anumite informații au fost obținute din surse considerate a fi de incredere, nu garantăm acuratețea, integralitatea sau corectitudinea acestora. Ne-am bazat și ne-am asumat fără o verificare independentă acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor disponibile din surse publice. Aceste informații privesc activitatea generală a pieței, tendințele industriei sau ale sectorului sau alte condiții economice, de piață sau politice generale și nu ar trebui interpretate ca consultanță în cercetare sau de investiții. Acest material a fost pregătit de Goldman Sachs Asset Management și nu este o cercetare financiară și nici un produs al Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). ). Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile menite să promoveze independența analizei financiare și nu face obiectul unei interdicții de tranzacționare ca urmare a distribuirii cercetării financiare. Punctele de vedere și opiniile exprimate pot diferi de cele ale Goldman Sachs Global Investment Research sau ale altor departamente sau divizii ale Goldman Sachs și ale afiliaților săi. Investitorii sunt îndemnați să se consulte cu consilierii lor financiari înainte de a cumpăra sau de a vinde orice valori mobiliare. Este posibil ca aceste informații să nu fie actuale, iar Goldman Sachs Asset Management nu are obligația de a furniza actualizări sau modificări. 318246-OTU-1800781 © 2023 Goldman Sachs. Toate drepturile rezervate.