Asigurare

  Asigurarile prezentate in aceasta pagina sunt oferite prin SC Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. in calitate de intermediar si partenerii nostri, in calitate de asiguratori.

  Termeni si conditii

  TERMENI SI CONDITII S.C.

  Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. (“Broker”), cu sediul social in Bucuresti, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 7, Birou Amsterdam Broker, sector 1, cod postal 011745, cod unic de inregistrare 18692940, inscrisa la Registrul Comertului cu nr.J40/8283/2006, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr. 114.374/18.08.2006, inscrisa in Registrul de Brokeri cu nr. RBK-359/21.08.2006 si in Registrul Operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3180, cont RO71INGB0001008170698910 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, tel: 0214038301, e-mail: broker@ing.ro

  Prin domeniul Home Bank, Amsterdam Broker de Asigurare presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea in numele si in favoarea societatilor de asigurari partenere a contractelor de asigurare.

  DEFINITII

  Domeniu - sectiunea din modulul Home Bank, dezvoltata de ING Bank si pusa la dispozitie Brokerului astfel incat sa isi poata folosi aplicatia proprie pentru conectarea cu aplicatiile de subscriere a politelor de asigurare oferite de catre Asiguratori, in vederea intermedierii de asigurari, beneficiind de serviciile de plata oferite de ING Bank pentru plata politelor

  Asigurat - Persoana cu care societatea de asigurare incheie contractul de asigurare, care are un interes cu privire la bunul asigurat si care este obligata sa plateasca prima de asigurare

  Beneficiar - Titularul careia ii este platita despagubirea, daca este diferit de Asigurat, pe baza manifestarii de vointa a acestuia din urma

  Consumatorul - persoana fizica, cu varsta de cel putin 18 ani, ce detine cel putin un cont curent deschis la ING Bank si are acces securizat in platforma de internet banking, Home Bank. Accesul in platforma de internet banking se realizeaza cu user si digipass/parola

  Risc asigurat - Eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale carui urmari/consecinte se incheie asigurarea cu conditia mentionarii explicite a acesteia in polita

  Polita de asigurare - Este documentul prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii, perioada de asigurare, prima de asigurare) in care se incheie asigurarea pentru un risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre asigurat si asigurator Prima de asigurare- Este suma care trebuie platita de catre asigurat in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate. Prima de asigurare poate fi unica: asiguratul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: asiguratul plateste o suma fixa la interval de 3, 6 sau 12 luni

  Despagubire - Suma pe care Societatea de asigurari o achita Asiguratului/ Beneficiarului la aparitia riscului asigurat

  Direct debit - serviciul bancar oferit gratuit de banca prin care aceasta efectueaza plati in numele consumatorului, in limita disponibilului din cont si a limitei stabilite de acesta. In urma incheierii unui contract de debitare directa.

  DREPTURILE SI OBLIGATIILE AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE

  Amsterdam Broker de Asigurare trebuie sa aduca la cunostinta Consumatorului, in scris sau pe un alt suport durabil, in limba romana sau intr-o alta limba asupra careia partile cad de acord urmatoarele informatii:

  a)    Este autorizat sa functioneze ca broker de asigurare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 114.374/18.08.2006, inscrisa in Registrul de Brokeri cu nr. RBK-359/21.08.2006;

  b)    in baza imputernicirii primite din partea Asiguratorului, Amsterdam Broker de Asigurare are dreptul sa colecteze primele de asigurare, in moneda prevazuta in contractul de asigurare cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare in numele Asiguratorului;

  c)    este Operator de date cu caracter personal 3180, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin mandatul de brokeraj acordat de catre Consumator in scopuri statistice si in vederea aducerii la indeplinire a obligatiilor sale legate de intermedierea in asigurari;

  d)    Informatiile despre contractul de asigurare propus Consumatorului sunt furnizate in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care determina o recomandare fundamentata si profesionala, in concordanta cu cerintele formulate de acesta;

  e)    Procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre acesta si Consumatori pot fi regasite la Sectiunea Reclamatii

  f)    informatii despre asigurator (denumire, numar de ordine in Registrul asiguratorilor, adresa, etc);

  g)    informatii despre contractul de asigurare (definirea evenimentului asigurat, indemnizatiei de asigurare, excluderi din asigurare, momentul inceperii si incetarii asigurarii, modalitatea de plata a primelor si a indemnizatiei, existenta Fondului de garantare, etc) – in functie de tipul asigurarii, pot exista si informatii specifice care trebuie furnizate suplimentar;

  h)    Sa informeze Consumatorul asupra dreptului acestuia de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.

  DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI

  Pentru a apela la serviciile de intermediere in asigurari in vederea achizitionarii produsului de asigurare, Consumatorul are obligatia de a aborda Amsterdam Broker de Asigurare cu un mandat prin care il imputerniceste in negocierea si incheierea contractului de asigurare si acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractului de asigurare.

  Consumatorul are dreptul de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.

  In ceea ce priveste drepturile si obligatiile Consumatorului referitoare la contractul de asigurare, acestea se regasesc in Termenii si Conditiile de asigurare, ce constituie parte integrala a contractului de asigurare. Termenii si Conditiile de asigurare sunt disponibile la sectiunea dedicata fiecarui produs de asigurare intermediat de Amsterdam Broker de Asigurare prin platforma Home Bank, fiind vizibile doar Consumatorilor logati.

  MODALITATEA DE PLATA A POLITELOR DE ASIGURARE

  Plata primelor de asigurare se realizeaza prin:

  Serviciul de debitare directa (Direct Debit) pentru produsele de asigurare Vita Protect si Asigurarea Facultativa de Locuinta.

  Prin acest serviciu gratuit, ING Bank efectueaza plati in numele Consumatorului, in limita disponibilului din cont si a limitei stabilite pentru primele de asigurare scadente.

  Plata instructata de catre Contractantul politei, prin serviciul de internet banking HomeBank pentru produsele de asigurare Travel Protect si Asigurarea Obligatorie a Locuintei (PAD)

  Informatii privind incheierea contractelor de asigurare

  Activitati legate de incheierea contractului

  Contractul de asigurare este incheiat in baza:

  prezentelor Termene si Conditii;
  cererea de oferta a Utilizatorului;
  ofertele Amsterdam Broker de Asigurare adresate Consumatorului.
  Consumatorul, prin acceptarea prezentilor termeni si conditii, imputerniceste Amsterdam Broker sa il reprezinte in relatia cu companiile de asigurare, respectiv sa solicite oferte de asigurare si sa solicite emiterea politelor de asigurare.

  In vederea obtinerii ofertei de asigurare, Consumatorul compleaza informatiile solicitate de aplicatie. In baza informatiilor oferite de Consumator si prin comanda „Alege asigurare” sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la companiile de asigurari cu care Amsterdam Broker are contracte de mandat incheiate si care ofera serviciu de webservice pentru produsul solicitat de Consumator.

  Daca Consumatorul este de acord cu valoarea primei calculata de sistem si cu conditiile de asigurare, acesta alege varianta de plata a primei, dupa care completeaza campurile corespunzatoare referitoare la livrarea politei de asigurare, dupa caz.

  ANULAREA SI DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

  In privinta asigurarilor obligatorii prin norme legale, denuntarea sau renuntarea Consumatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in conditiile specificate in actele normative care reglementeaza respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, daca este cazul.

  Consumatorul are dreptul de a denunta contractul de asigurare in cazul contractelor de asigurare pentru calatorie in strainatate/ contractelor de asigurare de locuinta facultativa printr-o notificare adresata Asiguratorului cu un termen de preaviz de 20 de zile inainte ca rezilierea sa isi produca efectele. In acest caz, Asiguratorul va restitui partea de prima corespunzatoare perioadei din an care a ramas neacoperita (pro rata).

  In ceea ce priveste rezilierea pachetului de asigurare de viata, aceasta se poate face de catre Consumator prin adresarea unei solicitari catre Asigurator, Rezilierea asigurarii va intra in vigoare: a) cu data urmatoarei scadente in situația in care asigurarea este platita la zi; b) la ora 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare solicitarii de reziliere in conditiile in care la momentul solicitarii de reziliere contractul se afla in termenul de gratie.

  Asigurarea va fi lovita de nulitate in caz de eroare si de dol sub forma declaratiilor false, a prezentarii neadevarate a faptelor sau nedeclararii de informatii importante legate de riscurile asigurate si imprejurarile producerii evenimentului asigurat de catre Consumator.

  Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de asigurare incheiat de distanta, in termen de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea politei si a conditiilor contractuale, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denuntarea unilaterala a contractelor care au ca obiect asigurarile de viata.

  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal: reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, cum sunt: numele si prenumele, codul numeric personal sau un alt cod general de identificare, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, semnatura, , telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, date privind starea de sanatate, date bancare.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

  Persoane vizate: Persoanele vizate sunt potentialii si actualii clienti ai Brokerului, respectiv persoanele fizice care au calitatea de Contractant al Asigurarii, Persona Asigurata, precum si orice alta persoana ale carei date cu caracter personal sunt procesate de Broker pentru/in cadrul executarii unui contract de asigurare (spre exemplu, beneficiarul asigurarii, persoana care anunta Brokerul cu privire la decesul Persoanei Asigurate etc).

  Scopurile in care Brokerul poate prelucra date cu caracter personal ale persoanei vizate pot fi: statistica.

  Transferuri de date cu caracter personal. Destinatarii datelor. Destinatarii datelor pot fi: persoana vizata, imputerniciti si parteneri contractuali ai Borkerului, entitatile din Grupul ING din care face parte Brokerul, autoritatea judecatoreasca, politie, societati bancare, societati de asigurare si reasigurare. Brokerul poate transfera datele persoanelor vizate in alte tari din UE sau din afara UE, cu respectarea conditiilor impuse de lege.

  Drepturile persoanelor vizate: Drepturile de care beneficiaza persoanele vizate in conformitate legislatia privind protectia drepturilor cu caracter personal: (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul de interventie, (iv) dreptul de opozitie, (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, (vi) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, (v) dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, in relatia cu Brokerul, este necesara transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul acestuia din Bucuresti sau la oricare din datele de contact mentionate la pct. 1 de mai sus.

  DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

  Intregul continut al domeniului Amsterdam Broker de Asigurare este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

  Acest domeniu este detinut si intretinut de catre Amsterdam Broker de Asigurare, in lipsa altor precizari, toate drepturile de proprietate intelectuala (incluzand aici drepturile de autor si drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest domeniu apartin Amsterdam Broker de Asigurare .

  Amsterdam Broker de Asigurare isi rezerva toate drepturile cu privire la cele de mai sus si isi va exercita la nevoie aceste drepturi in limitele permise de lege. Nimic din continutul acestui domeniu nu constituie o licenta sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marca comerciala, marca de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe domeniu de catre vreo persoana. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe domeniu de catre vreo persoana fara acordul scris prealabil din partea Amsterdam Broker de Asigurare.

  Descarcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe domeniu nu transfera catre persoana in cauza licenta programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe domeniu. Orice date transmise catre acest domeniu devin proprietatea Amsterdam Broker de Asigurare , pot fi utilizate de catre Amsterdam Broker de Asigurare in orice scop daca acesta se incadreaza in limitele legii si pot fi dezvaluite de catre Amsterdam Broker de Asigurare la discretie, inclusiv catre orice tip de autoritati. Sunteti responsabil pentru respectarea tuturor legilor si actelor normative care se aplica in cazul dumneavoastra.

  RASPUNDERE

  In nici o imprejurare, Amsterdam Broker de Asigurare nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui domeniu si a informatiilor pe care acesta le cuprinde - de catre dvs. sau alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

  Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest domeniu sa fie exacta si corecta, nici Amsterdam Broker de Asigurare nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea pe acest domeniu. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor disponibile pe acest domeniu.

  Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Amsterdam Broker de Asigurare nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

  GARANTIE

  Nu se ofera garantii cu privire la materialele oferite pe acest domeniu. Amsterdam Broker de Asigurare nu accepta responsabilitatea si nu garanteaza ca functiile de pe acest domeniu nu vor fi intrerupte sau nu vor avea erori, sau ca erorile vor fi corectate.

  Amsterdam Broker de Asigurare si angajatii sai nu accepta nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate in urma utilizarii acestui domeniu si al continutului acestuia, incluzand aici defectarea computerului dumneavoastra ca urmare a accesarii sau utilizarii serverului care gazduieste acest domeniu

  RECLAMATII

  Orice plangere sau disputa determinata sau legata de utilizarea acestui domeniu, a continutului sau sau a materialelor prezentate poate fi transmisa in scris la adresa Amterdam Broker de Asigurare: Bd. Iancu de Hunedoara nr.48, Etaj 7, Birou Amsterdam Broker, Sector 1 Bucuresti.

  Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Consumatorul, prenumele si numele acestuia, e-mail-ul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei la care se refera reclamatia.

  Privind rezultatul analizei reclamatiei Amsterdam Broker de Asigurare instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Consumator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de catre Amsterdam Broker de Asigurare.

  POLITICA SI FRECVENTA DE ACTUALIZARE A DATELOR PUBLICATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMERCIALIZARE A CONTRACTELOR DE ASIGURARE

  Termenii si conditiile de utilizare a acestui domeniu pot fi modificate oricand fara o notificare prealabila.

  Folosirea de catre Consumator a paginii de internet dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu luarea la cunostinta de catre Consumator si intelegerea acestora, precum si exprimarea acceptului cu privire la respectivele modificari.

  In cazul discrepantelor dintre Termenii si conditiile de utilizare a acestui domeniu si conditiile generale de asigurare, prioritate au conditiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor legale incidente incheierii si executarii contractelor la distanta privind serviciile financiare.

  Conditia utilizarii serviciilor oferite prin folosirea domeniului este acceptarea prevederilor Termenii si conditii.