Inainte de a continua trebuie sa fiti de acord cu Termenii si Conditiile de mai jos:

ING - ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, cu sediul social In Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1,011745, J40/16100/1994, CUI RO 6151100; RB-PJS-40-024/1999; www.ing.ro

EPS - S.C. EPS Distribution Grup S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Pompei nr. 8, Romania, J40/6645/2001, CUI RO 14045819; www.e-prepay.ro (distribuitor de servicii de reincarcare cartele telefonice ale operatorilor de servicii de telefonice mobila Vodafone, Telekom Romania Mobile, Orange)

Cererea - Cererea de reincarcare electronica cartela telefonica completata de Client pe pagina www.homebank.ro, prin care Clientul indica: (i) operatorul de telefonie mobila; (ii) creditul (valoare exprimata in EUR) cu care doreste sa reincarce cartela; (iii) numarul de telefon aferent cartelei al carei credit doreste sa il reincarce (doar in cazul incarcarii directe); (iv) adresa de e-mail la care Clientul urmeaza sa primeasca mesajul de confirmare (in cazul incarcarii directe)/la care doreste sa ii fie transmis codul de reincarcare (in cazul reincarcarii cu cod de reincarcare/pentru Vodafone si Telekom Romania Mobile) impreuna cu instructiunile de utilizare si alte informatii relevante si (v) contul deschis la ING din care doreste sa efectueze plata.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, Subsemnatul Client declar ca:

- doresc incarcarea electronica directa de catre operatorul de telefonie mobila, prin intermediul EPS, a cartelei telefonice aferenta numarului de telefon indicat in Cerere (in cazul incarcarii directe) / doresc achizitionarea de la EPS a unui cod unic de reincarcare cartela telefonie mobila (in cazul incarcarii cu cod unic de reincarcare)
- in vederea efectuarii platii serviciului de reincarcare electronica achizionat de la EPS, sunt de acord si autorizez ING sa debiteze automat contul pe care il voi indica in Cerere cu valoarea de reincarcare a creditului (pretul) si sa o transmita EPS; am fost informat si sunt de acord ca aceasta suma (valoarea de reincarcare), astfel cum va fi afisata pe ecran in pasul "Confirmare" tranzactie, reprezinta echivalentul in RON al creditului pe care doresc sa il achizitionez, calculat la cursul EUR/RON furnizat de EPS + T.V.A.
- am fost informat si sunt de acord cu faptul ca, in cazul incarcarii cu cod unic de reincarcare, in vederea reincarcarii propriu-zise a cartelei telefonice, voi primi la adresa de e-mail pe care am furnizat-o in Cerere, codul unic de reincarcare generat de EPS impreuna cu instructiunile necesare utilizarii acestuia. Atentie: in cazul Orange codul unic de reincarcare nu va fi afisat in textul e-mail-ului primit, acesta va putea fi vizualizat doar in pagina de confirmare tranzactie din Home'Bank 
- am fost informat si sunt de acord ca pentru a intra in posesia facturii fiscale, ma voi adresa direct EPS, la adresa de email contact@e-prepay.ro.
- am fost informat si sunt de acord ca: (i) pentru orice problema in legatura cu operatiunea de plata ma voi adresa direct ING - telefon 021 402 83 93 disponibil de luni pana duminica, intre orele 7:00 si 23:00; e-mail contact@ing.ro; si (ii) pentru orice problema in legatura cu reincarcarea electronica a cartelei ma voi adresa direct EPS - telefon 0743.427.934; fax 031.816.49.97; e-mail contact@e-prepay.ro (raspunsurile din partea EPS se transmit in intervalul 9-19, de luni pana vineri)/operatorului de telefonie mobila. In cazul incarcarii directe, va fi necesar sa furnizez codul de referinta unic (ETTN) transmis de EPS prin e-mailul pe care il voi primi dupa finalizarea operatiunii
- mai multe informatii cu privire la serviciile de reincarcare electronica a cartelelor preplatite furnizate de EPS (functionalitate, costuri, etc) pot obtine in mod direct de la aceasta societate, prin accesarea paginii sale de internet www.e-prepay.ro; EPS isi asuma integral responsabilitatea pentru caracterul complet si corect al informatiilor furnizate cu privire la serviciile de reincarcare electronica, ING actionand in acest caz exclusiv in calitate de furnizor de servicii de plata.

Reincarcarea electronica cu cod unic de reincarcare este disponibila prin accesarea, paginii www.homebank.ro - dupa introducerea elementelor de securitate, prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc). Incarcarea automata directa este disponibila atat prin accesarea paginii www.homebank.ro prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet tip tableta/smartphone, precum si prin intermediul aplicatiei ING Home'Bank descarcata pe tableta sau smartphone, dupa introducerea elementelor de securitate. (Aplicatia ING Home'Bank poate fi descarcata din GooglePlay, AppStore, aplicatii disponibile pe terminale tableta/smartphone).

Serviciul Alerte si Lista de taxe si comisioane pentru persoane fizice/Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ING Fix; „Serviciul Alerte” – este serviciul prin care Clientul primeste pe telefonul mobil/tableta, o alerta (notificare) de tip SMS sau Push, in functie de optiunea sa, cu privire la: (a) creditarea/debitarea contului/conturilor sale in lei si/sau valuta cu suma aferenta operatiunii efectuate si (b) soldul contului/conturilor in lei si/sau valuta la momentul generarii alertei. In situatia in care un Client beneficiaza de o linie de credit de tip Extra`Rol atasata unui cont curent in lei, soldul indicat in alerta va cuprinde atat soldul contului, cat si soldul liniei de credit  Extra`Rol; “Home’Bank Standard” - site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la  internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc), pe baza elementelor de securitate; “Aplicatia Home’Bank pentru tableta sau smartphone” - site-ul de internet www.homebank.ro accesat de Client prin intermediul Aplicatiei “ING Home’Bank” descarcata din AppStore, GooglePlay, etc. pe un dispozitiv de tip tableta sau smartphone, cu acces la internet, pe baza elementelor de securitate; “Alerta de tip SMS” – mesaj scris transmis pe un telefon mobil, urmare a activarii Serviciului Alerte optiunea SMS; “Alerta de tip Push” – mesaj scris transmis pe un smartphone/tableta, pe care este descarcata Aplicatia Home’Bank, urmare a activarii Serviciului Alerte optiunea Push; pentru primirea alertelor Push este necesar ca smartphone-ul/tableta sa aiba conexiune la internet si atat Aplicatia Home’Bank, cat si smartphone-ul/ tableta  (dupa caz) sa fie configurate astfel incat sa permita primirea de notificari de tip push. “Persoana Autorizata Unica (“PAU”)” - reprezentantul legal/mandatar desemnat de Client in relatia cu Banca, in situatia in care Clientul este reprezentat in relatia cu Banca de o singura persoana fizica cu puteri (drepturi) nelimitate. „Persoane Autorizate Independente (”PAI”)” - reprezentantii legali/mandatari desemnati de Client in relatia cu Banca, in situatia in care Clientul este reprezentat in relatia cu Banca de2 (doua) persoane fizice cu puteri (drepturi) nelimitate care actioneaza  independent. „Persoane Autorizate Cosemnatare (”PAC”) ” - reprezentantii legali/mandatari desemnati de Client in relatia cu Banca, in situatia in care Clientul este reprezentat in relatia cu Banca de 2 (doua) persoane fizice care actioneaza impreuna.

 

II. Caracteristicile serviciului Alerte1. Serviciul Alerte este disponibil pentru operatiunile (debitare si/sau creditare) efectuate in conturile de lei si/sau in conturile de valuta deschise de Client la ING Bank, cu exceptia conturilor de economii, conturilor de economii pentru copii, conturilor de depozit si conturilor de imprumut. 2. In cazul Serviciului Alerte optiunea SMS,suma minima a operatiunii, comunicata de Client, nu poate fi mai mica decat suma minima stabilita de Banca, respectiv: 100 lei pentru conturile in lei si 50 de unitati monetare pentru conturile in valuta. In cazul Serviciului Alerte optiunea Push, suma minima a operatiunii stabilita de Banca la data activarii Serviciului/modificarii tipului de alerta in Push este de 50 lei pentru conturile in lei si 25 de unitati monetare pentru conturile in valuta, aceasta putand fi ulterior modificata de Client, fie in sensul majorarii, fie in sensul diminuarii ei, in conformitate cu prevederile prezentului Contract. 3. Banca transmite Clientului, prin alerte de tip SMS sau Push, in functie de optiunea sa, informatii cu privire la operatiunile efectuate in conturile sale si soldul acestora. Serviciul poate fi activat pentru un singur tip de alerta. 4. In functie de tipul alertei ales,Banca transmite informatiile: fie la numarul de telefon mobil (valabil doar in retele nationale) comunicat de Client Bancii la data deschiderii relatiei de afaceri sau ulterior pe parcursul derularii relatiei, fie direct pe smartphone-ul/tableta pe care a activat Serviciul Alerte.

 

III. Activarea Serviciului Alerte: 1. Serviciul Alerte optiunea SMS poate fi activat fie prin completarea pe hartie a formularelor puse la dispozitie de Banca, fie telefonic, prinapelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91, fie electronic, prin Home Bank Standard - in cazul persoanelor fizice. In cazul Clientilor persoane juridice sau alte entitati activarea Serviciul Alerte optiunea SMS se poate realiza fie telefonic, prinapelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91,fie prin Home Bank Standard. 2. Serviciul Alerte optiunea Push poate fi activat doar electronic, prin intermediul Aplicatiei Home’Bank pentru tableta/smartphone; doar pe tableta/smartphone-ul pe care a fost activat Serviciul, urmeaza sa fie primite alertele. In acest caz, alertele vor fi transmise pentru toate operatiunile (debitare si/sau creditare) efectuate in conturile curente de lei si/sau in conturile de valuta ale Clientului, in suma minima prestabilita de Banca. 3. In cazul Clientului persoana juridica sau alta entitate, activarea Serviciului Alerte (indiferent de optiunea aleasa) se poate realiza de catre: a) Persoana Autorizata Unica (PAU), in cazul Clientilor a caror reprezentare in relatia cu Banca se realizeaza printr-o singura persoana fizica cu drepturi (puteri) depline sau (b) oricare dintre Persoanele Autorizate Independente (PAI)/Persoane Autorizate Cosemnatare (PAC), in cazul Clientilor a caror reprezentare in relatia cu Banca se realizeaza prin 2 (doua) persoane fizice cu drepturi (puteri) depline care actioneaza independent, respectiv prin 2 (doua) persoane fizice care actioneaza impreuna. 4. Data activarii Serviciului Alerte este: a) data procesarii solicitarii de catre Banca, in cazul solicitarii activarii Serviciului Alerte prin completarea formularelor pe hartie puse la dispozitie de Banca; b) data la care Clientul isi exprima verbal consimtamantul expres pentru activarea Serviciului Alerte, respectiv confirma Detaliile serviciului si este de acord cu caracteristicile esentiale si cu comisionul aferent acestuia si primeste de la Banca mesajul verbal de confirmare a activarii, in cazul solicitarii activarii Serviciului Alerte prin telefon; c) data la care Clientul isi exprima consimtamantul pentru activarea Serviciului Alerte, respectiv accepta Conditii generale privind Serviciul Alerte si confirma Detaliile Serviciului Alerte prin autorizarea operatiunii si primeste de la Banca mesajul de confirmare a activarii Serviciului Alerte, in cazul solicitarii activarii Serviciului Alerte prin Home Bank, indiferent de modalitatea de accesare a acestuia. 5. Data activarii Serviciului Alerte este considerata data incheierii Contractului, incepand cu care acesta intra in vigoare.

 

IV. Comision: 1. Pentru serviciile sale, Banca percepe Clientului un comision lunar, care este mentionat in Lista de taxe si comisioane pentru persoane fizice si in Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ING Fix, liste care sunt afisate permanent in locatiile Bancii si pe pagina de internet www.ing.ro2. Prin prezentul Contract, Clientul autorizeaza Banca sa debiteze lunar contul sau mentionat in Detaliile Serviciului Alerte, cu comisionul aferent lunii respective, indiferent de numarul de informari transmise de Banca in acea luna (chiar daca nu se transmite nici o informare). In cazul inchiderii contului din care se debiteaza comisionul lunar, Clientul autorizeaza Banca sa debiteze acest comision din orice alt cont curent al sau deschis la Banca. 3Modificarea comisionului in sensul micsorarii acestuia va fi aplicata fara notificarea prealabila a Clientului, Banca notificandu-l ulterior, cu prima ocazie, prin orice modalitate disponibila. 4. In cazul in care Banca decide sa majoreze comisionul, va notifica Clientul persoana fizica cu 2 (doua) luni inainte de aplicarea noii valori, in scris, pe orice suport durabil. In cazul in care Clientul persoana fizica nu accepta noua valoare a comisionului, atat acesta, cat si Banca au posibilitatea de a denunta (inceta) Contractul. Clientul persoana fizica poate exercita acest drept, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a noului comision, fara niciun cost suplimentar. Neprimirea de catre Banca a unui raspuns din partea Clientului persoana fizica sau nedenuntarea Contractului pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a noului comision, va fi considerata acceptare tacita de catre acesta. 5. In cazul in care Banca decide sa modifice comisionul aplicat Clientului persoana juridica sau alta entitate, noua valoare a comisionului va fi mentionata in Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ING Fix, Lista ce va afisata in toate locatiile Bancii si pe pagina de internet www.ing.ro, Clientul persoana juridica sau alta entitate fiind de acord cu aceasta modalitate de informare a modificarii comisionului. In cazul in care Clientul persoana juridica sau alta entitate nu accepta noua valoare a comisionului, va putea denunta Contractul conform prevederilor acestuia.

 

V. Modificarea Contractului: 1. Pe parcursul derularii Contractului, Clientul poate modifica Detaliile Serviciului Alerte, respectiv tipul operatiunii (debitare sau creditare), suma minima a operatiunii, conturile in care acestea sunt efectuate si tipul de alerta (SMS sau Push).  In cazul Clientilor persoane juridice sau alte entitati care sunt reprezentati in relatia cu banca de 2 (doua) Persoane Autorizate Independente sau de 2 (doua) Persoane Autorizate Cosemnatare  modificarea Detaliilor Serviciului Alerte (indiferent de optiunea aleasa) mentionate mai suspoate fi realizata  de catre oricare dintre PAI/PAC indiferent daca aceasta a activat sau nu Serviciul Alerte. 2. In cazul modificarii sumei minime, suma minima nou stabilita nu poate fi mai mica decat suma minima stabilita de Banca, in vigoare la momentul modificarii, in cazul Serviciului Alerte optiunea SMS. 3. Modificarea Detaliilor serviciului Alerte optiunea SMS poate fi efectuata de catre Clientul persoana fizica fie prin completarea pe hartie a formularelor puse la dispozitie de catre Banca, fie telefonic, prin apelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91, fie electronic, prin Home Bank Standard. In cazul Clientilor persoane juridice sau alte entitati modificarea Detaliilor Serviciului Alerte optiunea SMS se poate realiza fie telefonic, prinapelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91, fie electronic, prin Home Bank Standard 4. Modificarea Detaliilor Serviciului Alerte optiunea Push poate fi efectuata de catre Client doar electronic, prin Home Bank Standard sau prin intermediul Aplicatiei Home’Bank pentru tableta/smartphone. 5. Modificarea tipului de alerta poate fi facuta: a) din SMS in Push prin intermediul Aplicatie Home’Bank pentru tableta sau smartphone accesata prin intermediul tabletei/smartphone-lui pe care urmeaza sa fie primite alertele; b) din Push in SMS prin intermediul Home’Bank Standard. 6. Modificarea Contractului intra in vigoare dupa cum urmeaza: a) in cazul modificarilor efectuate prin completarea pe hartie a formularelor puse la dispozitie de catre Banca: la data procesarii solicitarii de catre Banca; b) in cazul modificarilor efectuate prin telefon: la data la care Clientul isi exprima verbal consimtamantul pentru modificarea Detaliilor serviciului si primeste de la Banca mesajul verbal de confirmare a modificarilor efectuate; c) in cazul modificarilor efectuate prin Home Bank, indiferent de modalitatea de accesare a acestuia: la data la care Clientul isi exprima consimtamantul cu privire la modificarile efectuate prin autorizarea operatiunii si primeste de la Banca mesajul de confirmare a modificarilor efectuate. 7. In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, Clientul doreste sa primeasca alertele Push pe un alt smartphone/tableta, este necesara dezactivarea Serviciului Alerte conform prevederilor prezentului Contract si activarea Serviciului Alerte folosind smartphone-ul/tableta pe care se doresc a fi primite alertele.  8. In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, Clientul actualizeaza sistemul de operare al dispozitivului de tip smartphone/tableta, dupa actualizare este necesara pornirea Aplicatiei Home’Bank pentru a fi primite alertele Push 9. Banca isi rezerva dreptul de a modifica Conditiile generale privind Serviciul Alerte, caz in care va notifica Clientului persoana fizica Conditiile generale privind Serviciul Alerte revizuite, in scris, pe orice suport durabil, cu 2 (doua) luni inainte de intrarea in vigoare a acestora. 10. Se va considera ca modificarile sunt acceptate de catre Clientul persoana fizica daca acesta nu notifica Bancii in scris refuzul sau expres de a accepta Contractul modificat in termenul de 2 (doua) luni. In acest din urma caz, pana la data intrarii in vigoare a noilor conditii, Clientul poate denunta Contractul imediat si fara costuri suplimentare pentru el. 11. Clientul persoana juridica sau alta entitate va fi informat/notificat cu privire la modificarea Conditiilor generale privind serviciul Alerte prin transmiterea Conditiilor generale privind Serviciul Alerte revizuite. In situatia in care Clientul persoana juridica sau alta entitate nu este de acord cu noile Conditii generale privind Serviciul Alerte comunicate, conform Conditilor de Afaceri ale ING Profesional/ING Fix, acesta va putea denunta Contractul conform prevederilor acestuia.

 

VI. Dezactivarea Serviciului Alerte: 1. Serviciul este activat pe o durata nedeterminata de timp. 2. Serviciul poate fi dezactivat oricand: a) de catre Banca, prin transmiterea unei notificari Clientului persoana fizica cu 2 (doua) luni inainte de data propusa pentru dezactivare, iar in cazul Clientului persoana juridica sau alta entitate prin transmiterea unei simple notificari prealabile: b) de catre Client (i) fie prin completarea pe hartie a formularelor puse la dispozitie de catre Banca, fie telefonic, prin apelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91, fie electronic, prin Home’Bank, indiferent de modalitatea de accesare a acestuia, in cazul in care Clientul persoana fizica are activat Serviciul Alerte optiunea SMS; In cazul Clientilor persoane juridice sau alte entitati dezactivarea Serviciului Alerte optiunea SMS se poate realiza fie telefonic, prin apelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91, fie electronic, prin Home’Bank, indiferent de modalitatea de accesare a acestuia (ii) fie telefonic, prin apelarea My’Line la numarul de telefon 021/402.83.91, fie electronic, prin Home’Bank, indiferent de modalitatea de accesare a acestuia, in cazul in care Clientul are Serviciul Alerte optiunea Push.  3.  In cazul Clientilor persoane juridice sau alte entitati care sunt reprezentati in relatia cu banca (i) de 2 (doua) Persoane Autorizate Independente sau (ii) de 2 (doua) Persoane Autorizate Cosemnatare dezactivarea Serviciului Alerte (indiferent de optiunea aleasa de catre Client)  poate fi realizata de catre oricare dintre PAI/PAC indiferent daca aceasta a activat sau nu Serviciul Alerte. 4. Dezactivarea Serviciului echivaleaza cu incetarea Contractului. 5. In cazul dezactivarii Serviciului de catre Client, data incetarii Contractului este: a) data procesarii solicitarii de catre Banca, in cazul dezactivarii prin semnarea pe hartie a formularelor puse la dispozitie de Banca; b) data la care Clientul isi exprima verbal consimtamantul pentru dezactivarea Serviciului si primeste de la Banca mesajul verbal de confirmare, in cazul dezactivarii prin telefon; c) data la care Clientul isi exprima consimtamantul pentru dezactivarea Serviciului, prin autorizarea operatiunii, si primeste de la Banca mesajul de confirmare a dezactivarii.

 

VII. Dispozitii finale: 1. Prezentul Contract este incheiat in limba romana si va fi guvernat de/si interpretat in conformitate cu legile din Romania. 2. Banca nu este responsabila pentru nereceptionarea de catre Client a alertei din motive care nu sunt imputabile acesteia, cum ar fi: nefunctionarea/functionarea defectuoasa a serviciilor (inclusiv de internet) oferite de furnizorul de telefonie mobila/furnizorul serviciilor de internet sau deranjamentul telefonului. 3. Prezentul Contract se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri ale ING Bank pentru persoane fizice/Conditiilor de Afaceri ING Profesional/ING Fix ale ING Bank (Clientul confirmand ca a primit un exemplar al acestora), cu precizarea ca, in cazul in care exista neconcordante intre acestea, prezentele prevederi vor prevala. 4. Clientul declara ca a citit, inteles si este de acord in totalitate cu Contractul privind furnizarea Serviciului Alerte format din Detaliile Serviciului Alerte, Conditiile generale privind Serviciul Alerte, Lista de taxe si comisioane pentru persoane fizice/Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ING Fix, inclusiv si in mod expres cu prevederile art. II - art. VI, art. VII. 1-3 din prezentele Conditii Generale privind Serviciul Alerte.

Consimtamant de utilizare cookies

Colectam anumite date in timp ce utilizezi website-ul ING, pentru a-i asigura functionarea corecta, pentru a-ti asigura siguranta in timpul navigarii si pentru a respecta reglementarile in vigoare.

De asemenea, avem nevoie de acordul tau in timp ce navighezi pe ING.ro pentru a:

  • studia modul în care utilizezi site-ul nostru si alte servicii pentru a le putea imbunatati
  • stabili care dintre produsele, serviciile si ofertele noastre pot fi relevante pentru tine
  • adapta mesajele de marketing pe care le vei vedea pe retelele sociale, in aplicatii si pe alte site-uri web

Selecteaza Sunt de acord daca este in regula sa folosim aceste cookies.

Selecteaza Setari cookies daca preferi sa alegi tipurile de module cookie pe care le folosim.

Iti poti modifica preferintele în orice moment. Trebuie doar sa faci clic pe link-ul "Setari Cookie" din partea de jos a oricarei pagini din site.